Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

----",-"-,,,..-----.----.f…

IY Bel-droed yn Llanelli.

IY D\nmvn Gerch In v Dref.

Slums Caeglas.

-:0-:---CWMAFON.

Advertising

DYDD-LYFR RHYWUX.

-:0:-SENGHENYDIX

News
Cite
Share

-:0:- SENGHENYDIX Noddfa. Cynaliodd vr Annibynwyr eu Cyngerdd Blynyddol Nos, Nadolig, ac yr oteddt yn un o'r cyngerdidau goreu gafwyd yn y He er's tro. Lly^vyddwydi gan D. Thomas, Ysw., a chafwyd ga!vl<^) amryw sylwadau ffra,eth ac addys-giado'l yn, ystod y cyfarfod1. Gwaisan- aethwyd gan y cantorio-n a'r cantoresa-u can- lynol :■—-Soprano, Mrs. K. Williams (Llinos Gwalia). Mountain Ash, yr horn: dd:atgan«dd yr un-awdati canlynol: "A Vision of Heaven," "Y Gardotes Fach." a'r "DcHnas Sanctaidd"; ac mewn; atebiad i encore wresog canodd "Ar lan Ioxddonen ddofn." Contralto, Miss Minni,e Lewis,, Senghenydd canodd y darnf- au calyuol: "Hen Feibl Mawr Mamgu," "Y Peniil 'Adi-oddai fy Nhad," a "The. Great: Eternal Home." Tenor, Mr D'. Howells fGwynalaw), Aberaman, "Baner Ein Gwlad," '•'Sound' an Alarm." Bass, Mr D. Idris' Perkins, Lluwdain, "A voice from the Spirt: Laaid," "I fear no foe, "Nazareth." Dad- i -iawd ganwyd deuawdau fel y raniyn hefyd: "Over the Hawthorn' Hedge.' gan Mrs. Williams a Mass- Ivewis. "Y Barddi a'r- Cerddbr," Mri, Howells a, Perkins. "Hywei a; Blod\ven, Mrs. a- MT! How-ells. Canasant' dda u bedivaxawd. "In this hour of softemed splendour," a, "Sleep Gentle Lady." Rhodd! •wd' croe-saw cynhes i'r dadganwyr, a. chymer- adwyaeth fawr am eu dadga-niadau meistrot- gar ac efFeithioI. Cyfe^liwvd yn fedrtis gan; Mr Gwilvm- Marsden;. Senghenydd. Salem. Nos Lun. Rhagryr 29am. cynaJnryd cyng- erdd yn nghapel y BedWdwyr yn nglyn a'r Christmas Tree. Gwasanaethwyd gan Gor Plant yr eglwys, odau arweiniad Mr D., Roberts, St.ation road. Y mae' y braiwdl ffydcHdn hwn yn deilwng o gynieradwyaeth gnihes am ei lafur ma-WT gyda'-r cor, oble-gid vr oedd yn amhvg ei fod wedi ymdr-echu yn egnaol, cvn v gaHasai y canu a'r 'actio' fed nlor foddhaol. Rhaid wrth abeirth mawr cyn llw^ddb gyda'r plant, ac y mae Mr Roberts ynl ga.nu gw nevd hytny. Cafwyd cydweith- redii-d rhagcrol amryw frodtyr a. chwdory^ld c'r cglwys"i wnevd yr oil yn llwyddianus.. Gwasanaethwyd fel ysgrifenyddes gao Miss Ca,theTine James, 178, Commercial street, a bu yn vmdrechgar iawn gyda'r parotoadaju1 j or dechreu hyd' y diweddl ac yr oedd ei gwasanaeth yn wit werthfawr. Llywyddwyd y gyngerdd' gan Mr Pai, 1 Lluyd, ysgDilfeisü", ac aiuciruwva- gan y Parch. D. Roberts, gweinddog. a ehaiVyd-: ganddynt anerchiadiau pwrpasol. I Yr oedd y rhagien tel y caniyn:—Over- ture. R. Evans. Chorus. "The; Vac.av n B-e-ii," gan y Cor. Can-: gan Maggie D,ks a Bessie Hyde. Can gan May James, "Village Minstrels." gan Evan Jones a b.n- gyny cor. "The day i-s wet, v': gan y Banri. Can, gan B. Mantle ac ^-i.. La.»-ie». Duett ar y berdoneg gan Kate Roberts a Tissey Roberts. Can gan: M. Edmunds, M. M. Rees, a May" Rees. "Our Pretty- Christ- mas Tree," gan y Cor. a ii, y Cor. Can; gan- Gertie Robens. i- dren's Hospital," gan y Cor. Can gan Mir- iam Evans. "Tribute of Flowers." ga,n G. Roberts, a merched y Cor. "Johnny Smoker," gan fechgyn y Cor. '•Rainbc gan y Cor, Can gan M. Evans a J. Harper. Adroddiad, "The Inventor's Wife," gan. Mass Maggie May James. Cyfeiliwyd yn bylaw iawn; gan Richard Evans, ac hefyd1 gam y chwiorydd ieuainc Kate Roberts a Ti-;sey RobertSv Y noswleithiau dilymol cafwyd! Hawer o ddifyrwch with didiiosg y Christmas Tree, yr hon oedd wedi ei gwisgo yn brydferth, dan gyfarwyddiyd. Miss C'. James, yn cael ei chynorthwyo gan Misses M. A. Roberts. J. Thomas, J. James, Mrs. Price, a; Miss M. Morgan. Casglwyd at y treuliau gan chw;iox- ydd oir eglwys, a bu lluyddiant ar eu gwaith hwy, a phawb a gymerasant ran. Yr Eisteddfod Gadeiriol. j

Yr Eisteddfod Gadeiriol.

-:0:--ABERDAR.

—: o: SARON HALL, ABERAMAN.

: 0 — "YR HAF."

jBLAINA.