Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

----",-"-,,,..-----.----.f…

IY Bel-droed yn Llanelli.

IY D\nmvn Gerch In v Dref.

Slums Caeglas.

-:0-:---CWMAFON.

Advertising

DYDD-LYFR RHYWUX.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

DYDD-LYFR RHYWUX. Mae Golygyxid y Witness1' mewn traiterth i'awc o eisieu cael cyfleusdra i ddvchwelvd1 y svd w 11 ei' go-iii, i'w' i,a',rn< berchen; ac c ir rjTiitaas i'r perclienog irw adnabod c v m u 1 y rhan iiyny o homo sydd' yn perthyn i'r misoeddi cyntaf yn y flwyddym. Dim end- y Sabboth- au a ro-d-dir. a chan efallai raai xhyw Gymra syd'd yn arfer ysgrifenu ei adgorion yn Saes- ineg, sydd- wedi ei goili, rhoddwn- y dexnyn yn y "Darian." Ion. 5:—Gwnaethum ymdrech i fyned aIIan; gim ei bod yn Sabboth Cylmuiid'eb, yr TI\}cldar bawb fyned gwasanaeth hir jawn; wrth -resn"ni aros:1is gartref yr hw">"T. Ion. 12—Arosais gartref—yn oer ia.wn— Casgliad. Chvvartexol. Ion. i fa's tr y dcloe; mega is (nursed1) fy hU,DJ heddy^w. er bod yn v, b-arod at waith. yfory. Ion. 26.—Cvsgais yn. hir bwriedais fyned i'r cwrdidi yn vr hwyr, end galmJddi Mr —, ai chymerodkl de gyda ni. Chwef. 2.Penderfrna,is gadw yn y ty (ar y Sabbathau) tra y parhai y gwynt dwyx-ain- ogieddol yma. (Tebyg mai gogledci-fld'A-y'reiniol a fedd'yiia.) Chwef. 9.Sabbath Cymundeb'-teiml- ais yn rhvdd i aro-s ga:rtref, gan na alwodid neb i ofynl paham nad oedd'wn' } n y cwrdidl y Sabbothwiu a aethont heibio. Chwef. 16.—-Wedi blino bod yn y ty-—- aethurn i'r cwrdd; on4; buasai cys-tiil i mi iro3 garbref—y ieirch yn y geiddfa. a ysgrech- | at yn) e-nbydtis. ChwT@f. 23-.—-Cysglydi iawn yn y capel—da- | hunals—gwielaas ddau o'r d'iaconiaid yai cysgu, a g wraig y gwe'inidbg hefydi. M a wrth 2.- Tybiaf rna-i prif fai esn gw'eini- idog w eisieu amrywiaeth yn ei bregethau. Mawrth 9.—Gartref; nis gwra yn iawn p'axn dylenit wneyd y gwas-anaeth yn dden- iadol a, phlcsi'rus. Mawrth 16.-Casgliad at y Gymdeithasfa Sirol; aethura i gapel y BedyddKvyr; yr uni peth yno- a goirfu i mi roddi—gan i mi gael fy rhoddi yn eisteddle Mr —. Mawirth 23.—Gwr dVeithr ym pregethu; gwledd anfynych iawn i mi. Mawrth 30.—Y gweintidog oddi cart ret"; wr mae odidiicaatref a hyd; pregethwr dir- wael heddyw. Ebrill 6.—Sabboth Cymundeb—yno wrth reswm; gosodJais dd-ernyn Hal nag arferol yn y hI wch. 'Ebrill 13-—Afiechyd—a dywvxlir ei fod yin gyffiredinol; arosais yn y ty yn v boreu, ac aethum i rodio yn nigwr-es y prydinawn er mwyn fy iechydl (D.S. Casgliad Chwartero-l). .Ebrill 20.—Yn y cwrdd—ond dim byd neilldiiol. Ebrill 27.—Dyn ieuanc pobiogaidd iawn, newydd dd'od i'r gyTnyd'ogaeth; aethum fel pa.wb ereill i'w glywedi (dywedi.r fod earn gweinklog ninaUl 'wedi bod' unwaitb yn bobl- ogaidd1). Mai 4.—Pregethau i'r Ysgol Sabbothol. Cymerais y cyfleusdra i fyned! i wrando y curad. ne'wyddi. I Mai 11.—"Cwirdd Cymundeb' deallais fod- fy nernyn llai w?'edi ateb yn y bhveh o'r goreu. Mai 18.—Y tywydd yn dwym; Mr — vn hwy nag 'arferol'; mewn gofid wrth gly^ved Mrs. — yn dw^eyd idd.i fwynhau y bregeth. Mai 25.—■Gartref; vn gysgiyd ac yni I' edrych dros yr hysbysiadau- yinf y Drysorfa; dweyd) wrth Mr <—, yir hWTII a ddaetli i"r ty, I' fy mod yn) e5 golygu yn 11awn mor fudidiül i ddarllen y Beibl gartrref a myned] j'r cwirdd. I Meh. 1.—O herwydd! fod' pethau mor farw- aiddi ac isel, bwriadu rhoi haneir y set i fyny. Meh. 8.—'Sabboth. Cymundeb"-—dim, ond 12 oedd yn y capel pan ddeehreuodd Mr —; rhifaisi hwynit. Meh. 15 a'r 22.—Yrn fy hoff le ar lan y mor; aethum i'r eglwys ddwy waith. lVteh. 29.—Gartref eto; meddwl yn dd'i- frifol y dylem wneyd cais. at eÎin gweinidog i ymadael. Hydi yma yr aeth, a'r neb a'i harddelo, ac a dalo am ei godi> a'i caifF.

-:0:-SENGHENYDIX

Yr Eisteddfod Gadeiriol.

-:0:--ABERDAR.

—: o: SARON HALL, ABERAMAN.

: 0 — "YR HAF."

jBLAINA.