Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

LLINELLAU¡

News
Cite
Share

LLINELLAU ¡ Ar Ddadorchuddiad Cofgolofn MVFYR I WYX, Rhagfyr 25ain, 1902. Yma erys Hwch mawredd j Y difyr Fyfyr, a'i fedd, Er marw sr mae'n llefaru—a'i wir ddawn | 0 arddunol aHu Er yn ei fedd mae'r awen fu, Hir ni chlyw waedd am ei chladdu. Hwn greai wen i'r gweriool-yn fyw ) Ar fees Hen yn ddoniol; I A'i gywir wit geir o'i ol Yn ei anian frerhinol. Yn myd Ilea ac awen ieuanc,—hufen ¡ Nwyf y Bachan Ifanc A bery dro heb wyro i dranc, A'i ddiwyg odaf heb ddianc. Pa odlau cymhwysach i goffa ei enw Na'i odiau ei hun ? I 0 ofid y byd I Mae'r awenydat yn dawei; Ac iddo yn gryd Mae natur yn arddel; Ei phientyn ei 1 un A'i suo i gysgu, Pan ddel ar adihun Ni ddaw blinder i fyny, GWVNWAWR., Ai tm*. gorwe^d MfHyi Wfn, Y dyo, y bardd, a'r li,eiior ? Ateba-ftnis, "ifid r fan hyn, Ond ya y Nefsl orotj v. raghwmfii beirtH j Vkè Maa Myfyr! ei kkes, Y 11 caau am y, cariad rhadl Heb diiffrg ar ei awen." L Mae'r "Bachan Ifanc" ffraeth a non Yn fyw. er wedi marw; A cholofn serch yw'r gareg hon, A help mewn. cof i'w gadw; Gwir fab athrylith oedd efe. Diniwed fel y plentyn, Ni chaied ei well mewiii gwlad lli31 thre' Am bryddest, can, ac englyn. 'Roedd Myfjir Wvn yns wyn i gyd, H eo frad o few^ni ei galon, A'i wvneb siriol id o. hyd Yn lloni ei gyfdlliQIT; Yo erbyn, gornxes codai lais Vn: uchel ax bob llwyfan, A thriniai falchnier cas a thrais Yn-sarug yn y "Da.rian. Caivii etc givrdd yn Nhy ein Tad, Uwchlaw y gorthrymderau, Syd!di heddyw'n tori calon gwlad, A phoeni "Plant y Toaiiau"; Ei g'-rff miewra gwendid rod'dwyd Gyfodir yn ddiaivaf, Pan glywir saini yr udgomi raawr Ar foieu'r dydd! diweddaf, Myfyr Wyn, difyr ed!afedd~weai Yn: ddiiwair ei dduilwedid, Kid'do'r byd,—mi chuddia'r heM Ei wir hyW)ill arabedd. Perlau a gema-ur, a gym hen,—Uwythog Y llithiau a thylen. Yn wenith pob ilith a lien, Gwreiddioi o-eddiygwr addim. Anhydor farmer ar fedd—y difyr Ei d'afod.—anarh}xl!edd' Ein cyfailil djdaw o'r ceufedd Er nos hir i deyxnas hedd. Nadolig, 1902. "Bayron," Y mae ein car yn huoo, Yn ngwaelod bedd yn cysgu, Ar helyg oer marwolaeth du Mae'I' delyn gu yn crogL Ond', aTOS mae ei seiniau pur Mevro anial dir in: lloni. Yn mhlith enwogion Aberdan Y mae ein cor yn huno, Telynog hoff. a,c Onllwyn: Brace, EHrodres sy'u g-rrphw\ Ceridwen sydd uwchben e1 fedd1 Yn drist ei gwedd jTi, wyio. Ar fedd rod anwyl Myfyr Wvn Ma,e?r maxmor gwyn. )n tystio Fed Cymrn fechan, er yn dlawd, Am fOOdl ein brawd yn cofio.; Ac uwch. ei lwchi yn: Aberdar Bydd; llawer car yn vtdo. J Am lith v Bachan Ifanc ffraeth Me^vn hiraeth Hu 5;ln hoii Ar hyd y ddol, ac ar y hryn, Ac ) n mhob glyn yn Nghymru, Mae'r Bachan Ifanc teg ei weddi Yn ngwely'r beddi yn cysgu. Yr hin oedd oer, ac uweh y fan Yn gruddfan 'roedd yr awel Wrth fyoed heibio ar ei thaith Ei wely Uaith ac isei; Gadawn Iwch ein Myfyr Wyn Dan farmor gwyn yui dawel. Aberdaj. Eurfab.

[No title]

Advertising

--------,.-LLANILLTYD FARDREF.

--;0,:-TRO GOrIDUS YN Y RHONDDA.

LLANELLI.

CHWEDL N ADOLIG,I

DAFYDD JONES,

-- . ^ GCOFA TY'R ERGYD.

Nodion Amrywiol.