Hide Articles List

17 articles on this Page

"YR HAF."

News
Cite
Share

"YR HAF." .Mr Golygydd.— Darllenads iythyr gam un o'r enw "lago Fwyaf" ar y testyn ucnod. Dyma, rnedd-wn wrttjyf fy nun., rywun o bwys beilach, yn tystiolaethu, oblegiuj y mae genymt djystiol- aeth "lago Leiai ar fater arall; ac y mae genym m a hold gredinwyr y deunaw canrif ddfiweddar bob ymddiried .yn hono, er mai tystiolaeth "Iago. Leiaf" ydyw; a sicr yw y dylai tvst.iolaeth "lago Fwvaf belli bynag fod. vrt un y gel lid' dibYDiU arnt. Aethpwvc vra miaen a. daxlien—lei y caxv lyn yr sgrfenad.—"Vr oedd'Wfti vn cydwedthio ;a Gwiivm Gweait yn irhwH uetty Shenkin, ■Cw mbach, Abe; dar. )..1 L y. ,r.lodd' .ger K-riauh. 'Yi Pia.. ux eixi^u resyuog. Da im.v, ireir V-AHI wi'thd fy <1; on- u beth chwaneg? i'a bxytlir Lam ale-o. Pa flwyddy n; ? Dim ateb. Ac as gwyr y mae wedi dewis cadw hyny ddklo ei bunl i ryw :.bwxpas. 0, siomeddgaeth! mid oes gan JagÜi F wy af, er cymaint yw ei faint, ddirn mwy i a.tegu ei dystiolaeth, na'r lleill sydd wedi bcdi yn dweyd peth fel hyn o'i flaen. otnd fod rhyw Griffith John ag yntau wedi .,n .rnyned gyda Gwilym Gvpent i'r Castle Vaults i'w chlywed yn cael ei chwareu ar y plant gan rvw Ddr. Denning. Gwy d.dom, vsy waeth fod! Gwilym druaa wedii txeulio llawer gormod o'i amser mewm Ileoe-dd tebyg r Castle Vaults, ac nid yw'r ffaith fod neb •wedi .food mewn gwestdy ya help i it* gredu eu geiriau. Chwanegex faint a fynar ar f if r y tystiooi o blaid Cwmbach:, ac hyd yn siod pe tystiai holl bobl Cwmbach ac Aber- dar hefyd, ag oedd yn byw yno yr adeg a,g rvdd Gwilym yn byw yno. heb fod ganddynt rywbeth yn ychwaneg nag sydd1 wedd ym- <d:dango.s ganddynt eto, ni iyddemi mi, d'dar- iilemvYr v "Darian," dddin callach. Ondi pan ■welom. foil tystion dros Cwmbach yn croesr -ddweyd en gilydid, y mae pethau yn waeth fyth. Go'-lidefwch i nd eich hadgofioi sut y tystiolaethodld: Thomas Evans, overman, Cymmer, ar y mater:—"Pan gyfansoddodd Gwiiy m Gwent yr 'Haf,' yT oem" yn 'pwyso ar bell, pwir Lietty Shenkin." Na, medd,ai ago Fwyaf,—"Yr c'edd'wa i yn cydweithio :1 Gwilym Gewnt ')111 mhwil' LIetty Shenkin." Yr awgry^mi goxeu aJlwn rui rod i dvstion Cwm- iba&b ag sydd erbvn hyn wedfi symud odda.- \inoi yw iddiynt gvfarfodl mewn rhyw fan fioll. dyweder Pontypriddl neu. Mertbyr, a. :gahv Dafydd Murganwg atynt, ac wedd idd- yrnt gysoni pethau a'u gilydd, a reheaxso yn «d;da, feadlad y cawn rhywbeth fel ffrwyth y cyfarfydciiad ag y gallemi fel darllenwyr y ^Darian'" v-mddiried ynddo; a sicr yw y ■gvvnaent h,vythau waSanaeth rnawr i hanes .eerd^o-naeth ein a^vlad. Nidi oes genvm YT a'n:u,u I' iein'" a "■ one&trwydd" a ^rwix- t\ si ic r bGi 1 Cwmbach:. 1 yr hyr pyfei )'!1. ein- dyn su yw, sut v mae () bhi¡ IF I yu galliu b ■'J inox gryf. ac yn gryfacL, ya 01 fy medd^ hyd t -yii h\ n. Alav.ydd.

PLEASANT FUCD. ]

— ; o.: BETHEL. HAFOD.

„—^ NODrON MIN Y FFORDD.¡

:o : CARTR'EFLEOEDD DEDWYDD.

-:():-EISTEDDFOD CILFYNYDD.

T) I FFALDYBRENIN. I

-:0:-LLANELLI A'R CYLCH.

Alfred Davies, A.S.

Y Gweithiau Alcan,

-:0:-PENYGROES A'R CYLCHOEDD.

---:():-HANKS HYNOD OND GWIR.

I I URDD DDYNGAROL Y GWIR…

...--:C) LLANARTH.

-:0:-SILOA, ABERDAR.

l.rholiad Cynghorwyr Cydweli.

Mabon yn Casllwchwr.