Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Advertising

.---" YR WYTHNOS. i

DINAS—GWAHODDIAD BTJGEIL-!…

News
Cite
Share

DINAS—GWAHODDIAD BTJGEIL-! IOL. ITyfrydwcli deall fod y Parch. R. Garn Adams wedi derbyn yr alwad unfrydol dderbyniodd gan eglwys Fethodistaidd Ebenezer, Dinas, y Rhondda. Dechreuodd bregethu yn eglwys Nazareth, Pentre. I ganlyn, derbyniodd addysg yn Ysgol Ardwyn a Choleg Aberystwyth. Pan yno der- byniodd gymhelliad i fugeilio eglwys w ieuanc Gwaencaegurwen. 1fa-) yr eglwys hon wedi bron dyblu mewn nifer oddiar ei gysylltiad a hi, sef tua "hair blynedd o lafur. Mae ei rieiii yn Nhreherbert, a chwaer iddo yw Miss M. E. Adams, prif athrawes ysgol y merched, Treherbert; a brawd iddo yw Mr. William Adams, efrydydd yn N gholeg Trefecca, a chyn hyn wedi derbyn cwrs o addysg yn mhrif golegau Aberystwyth a Chaerdydd. Brawd parchus arall iddo yw Mr. Thomas Adams, Dorothy Street, Gelli. Mae yntau yn weithgar gydag achos eglwys y Dyfiryn, a symudiadau buddiol ereill. Cawn mai cyfeillion ydynt o ardal Pen- ygarn, Sir Aberteifi. Maent fel leulu wedi codi i safleoedd pwysig a deriydd- iol drwy ymdrechion gonest a diwyd. Mae'n naturiol casglu fod y "Garn sydd mewn perthynas ag enw gweinidog newydd llafurus eglwys Ebenezer, Dinas, wedi ei ddewis yn naturiol-oddi- wrth yr enw Penygarn. Cyn cychwyn ar ei waith pregethwrol, sylwn fod Mr. Adams wedi dilyn galwedigaeth bwysig arall mewn bywyd, a hyny yn y Rhon- dda. Felly, mae ei ddyfodiad i'r cwm adnabyddus hwn yn symudiad naturiol a derbyniol gan ei hen gyfeillion. Deallwn fod Mr. Adams yn bwriadu dechreu ar ei orchwyl bugeiliol yn ardal henafol y Ddinas dechreu Mai nesar. Y gweinidog sefydlog fu o'i flaen yma yw y Parch. John Morgan, Bryn Seion, Aberdar. Llafuriodd Mr. Morgan yn ddiwyd a llwyddianus tra yno, a chaiwyd prawf amlwg o hyn cyn ac ar ei ymadawiad. Mae eglwys Ebenezer wedi codi enwogion mewn cysylltiad a chrefydd a chyfeiriadau llenyddol, ac, yn wir, canyddol. Hyderwn y bydd uniad Mr. Adams ag eglwys Ebenezer yn ychwanegiad clir ac arosol arall yn ei hanes. E. H.

: 0: CAPCOCH.

--0"'-MERTHYR TLDFIL AR DDYDD…

- CYFARFOD MISOL DOSBARTH…

--:0: CYNRYCHIOLAETH LAFUR-

-:0:-Gwledd yn St. James's…

Y Gyngherdd.

Advertising

Dosbarth Aberdare.

Cwmdar.

Advertising