Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

'-CYMDEITHAS DDARBODOL Y GLOWYR.

ABERDAR-SIBR YDION.

CWMBACH.I

'Ebenezer/ neu 'Don y Batel.'

[No title]

|ABERGWILI.

■—01—! MOUNTAIN ASH.i

-— :o.: | CWJIDAR.

COLEG ABERHONDDU.|

LLAXELLI.

-:0:-PENYGROES.

DOSBARTH Y GLO CAREG. j

NO DION MIN Y FFORDD-,- --0--

News
Cite
Share

NO DION MIN Y FFORDD- --0-- GAN EOS FIAFOD. -0. Cynadiwy^d cyf arfodydd pregetbu nos Sad- wrn a'r Sul diweddfef gan y Wesley aid Cyo- reig perthynol i egl^vys Caersalem, Ton. Pregethwyd yn rymus i gynudieidfaoedd. parchus gan y Parcba D. Evans, B.A.t Athrofa. Didsworth; a H. Hughes. Biaenllechajui. -{)-- Nos Iau diweddaf, gorphenodd yr henaf- gwr John Jones. 9, Victoria street,. Ys-trad, ei yrfa ddaearol wedi maith, gystudd. Adna- byddid ef yn gyfeiilgar fel John Jones, Risca. Gwelodd 8x0 fiwyddi, a tbreuliodd hwynt heb ddymiino dolurioi teimladau neb. Yr oedd yn dad i Mrs David Morgan, ac yn dadcu i Miss Mary Morgan, y gantores ieu- anc adnabyddus. --{Ii-- Mae y Parch. R. G. James, Gwauncae- gurwen, wedi cael gwabooiaiad i fugeilio eg- lwys Ebenezer, M.C., Dinas. Hyd yma, nid ydym yn gwybod ei benderfyniad. Mae hon yn hen eglwys, ac mae: cewri ac ereill wedi derbyn ben-dithioai anllwg drwy fod yn nglyn a hi. Mae gan Mr James berthynasau yn y Rhondda sydd yn meddu ar dalentau disglaer iawn fel ei bunan. Yr wythnos dd'iweddaf bu farw Mr The: Davies (Eos Rhondda). Pan yn. ieuane, collodd un o'i gliniau. Llanwodd y cylch o ysgolfeistr yn y Gyfeillon, ger Pontypridd. Cerddai o'r ardal olaf gyda chysondeb er per- ffeithio mewn cerddoriaeth o dan addysg y diweddar Mr John Thomas (lenan Ddu), awdwr y 'Cambrian Minstrel.' Dvwedodd y diweddar Mr Rhys Lewis,, Caerdydd, wrthyf 7 ei fod yn un o r critics cerddorol goreu feddai Cymru. Gwnaeth wasanaeth yn sefydliad y Cor Mawr Cymreig. a. enwogodd ni fel gwdad a cben-edl vn Llundain, yn ys- tod cystadleuaeth gerbdorol v Palas Grisial Nos Fercher, Igeg cyf., yn Horeb, Ystrad, Rhondda,, traddododd y Parch. Thorn. Ro'Wlandis, Penygraig, afnerchiad llafurus a cblir ar "Dewi Saint," o flaen y Gymdeithas GymrodoroL Si?radw\d i ganiyn gan y Parch. Anthony Williams, Nebo; M Thos. I Thomas, Bodringallt House; a. James James, 1 Penrhys road. Llywyddwyd gan Nathan Wyn, a gofalwyd am y trefniaidau gan Mr Johrt Isaac (loan ah Daniel), yr ysgrifenydd. Wedi byr gystudd, diflanodcil bywyd Mrs Ruth Merryman. gwraig barchus Mr William Merryman, Gelli Crossing. Daliodd i ddityn ei dyiedswydda-m teuluol hyd tua diwrnod cyn ei manvolaetb, yr hyn gymerodd le mis Lun, Chwefror I7eg, yn ei pPJe- swyJiod. AelodocSd g} do'r AnrnbvITwvr Seis- nig yn aird'al y Ton. Estynwyd! iddi 66 o flwyddi, ac ymadawodd dn plith wedi eu treulio i foddlonrwydd ei phriod ac ereill. Daeth i'r cwm hwn o Bethesday ver Nar- berth. Claddwyd ei gweddiilion dydd Sad- wrn diweddaf, yn nghladdfa, gyboeddus Tre- orci, ei gweinidog, y Parch. D. Waters, yn gweinyddu. Nos Sul diweddaf, pregethodd" y Parch. Peter Jones, curad, Eglwys All Saint's, Tre- alaw, ei bregeth ymadawol cyn ei sefydliad yn RhyL Mae Mr Jones ¿ wedi cymeryd curadiaeth yno, ac mae yn gadael y Rhondda gyda dymuniadau da cyfeillion lawer. Blin deall fod y Parch. E. T. Davies, I (Dyfrig), Pwllheli, yn wael ei iechyd. Cawn nad yw i bregethu am beth amser yn her- wydd hyn. Mr Davies yw awdwr "Cydym aith y Cymro." Mae yn wladgarwx trwyadl, ac wedi graddio yn B.A. -0- Traddododd ei bregeth gyntaf yn Eglwys St. David's, GyfeilJon. Gwasana-ethodd" fel curad Eglwys, y Bettys, ger Penybont-ar- Ogwy, am beth amser. Penodwyd ef :Y11 ficer Aberdyfi, Lerpvfl, ac i gscnlyn yn; Mhwllheli, ac adnabyddir ef yn awr fel Canon, Davies. Dewiswyd ef i bregethu yn nglyn a dathbad G^yl Dewi Sant rai blynyddau yn ol yn Eglwys St. Paul, Llundain. Mae yn fedd- ianol ar alknoedd naturiol a chryfion, a gosod- ir hwynt mewn trefn dan; reoaeth gweithgar- wch ac ewyllys dda,. --0-- Tocrwyd i lawr wedi cystudd maith a chaled yr hawddgar gyfaill ieuanc David Lewis Richards, Fferindy Bodrii-igadlt. Dy- gwyddodSd hyndydi Mawrth, Chwef. i Sfed. Cyflwynwyd id'do tua 16eg o flwyddi i'w treulio. Nodweddwryd ei fywycl gan add- fttynder, a phleser ei galon oedd parchu ei rieni ac ereill. Mae ei farwolaeth wedi pruddhau cala-nan lawer. Dydd Sadwrn., gosodwyd. ei weddillioni orweddyn ngliladd- fa gyboeddus Trealaw, a gwasanaethwyd ga-n y Parch. Thomas Lloyd, Bethel --()o-- Mae y Parch. J. R. James, curad Eglwys Pentrebach, ger Mertbyr, wedi derbyn ca's i fod yn gurad'Eglwys Sant Dyfodwg, Treorr1. Sylwn fod yr offeiriad hwn yn frawd i'r Parch Flenry James, curad1 Kg'\v)s Sant Stephan, Ystrad, R-bondda. Pleser deadl eu bod yn froclyr yrnroddgar ac yn sercbiadau pobl -0-- Boreu dydd Saidwrn, Chwef. Iseg, taraw- wyd Mr D. Lloyd, maehrr, Ystrad, yn sydyn gan ffit. Yr oedd newydd ddychwelyd o'r Brifddinas, Llundain. Mae Mr Lloyd yn un o 'aelodaita B-wrdd Addysg y Rhondda. Llanwa gylchoedd pwysig ereill. Cofnod- Wll, gyda boddhad, ei fed ar wellh'i'i. -{)i- Clywaf fod darlith Mr W. Abraham (Mabori), A.S., ar y testyn, "Tro yn Amerig," yn un dderbyniol iawn. Traddodocld hi am y tro cyntaf nos Lun, Chwefror 17 eg, yn nghapel Nazareth, T.C., Pentre. Llywydd- wyd gan y Parch. J. M. Davies, B.A, y gwein idog Daeth gwra,ndawyr lawer yn nghyd, a. mwynhawyd yr hyn ddywedodd Mabon am ei daith bell a phwysig. Nos Fawrth cyn y diweddaf, traddodwyd anerchiad i Gymrodorion y Rhondda gan y Parch. T. Tawelfryn Thomas, Oroeswen. Cymerwyd at y lywyddiaetb gan yr Henadui E. H. Davies. Pentre. Dewasodd Mr 'Thomas "Caledfryn. yn destyn, a gwnaeth gyfiawnder a'r diweddar fardd-bregethwr galluog ac enwog. Cayn mai Tawrelfryn. yw olynydd teil-wng Caledfrju.

IHIRWAUN.

Lihr. d'fii»r.: ArhoIiadoL

NEW TREDEGAR.