Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

'-CYMDEITHAS DDARBODOL Y GLOWYR.

ABERDAR-SIBR YDION.

CWMBACH.I

'Ebenezer/ neu 'Don y Batel.'

[No title]

|ABERGWILI.

■—01—! MOUNTAIN ASH.i

News
Cite
Share

■—01— MOUNTAIN ASH. -Of- Poblogaeth y Lie. Y mae yr awdurdiodlaiu Eglwysag, dydd Merchef diweddaf, wedi derbyn o Swyddfa'r 'Census, mlroikliad yn rhoddi cyfrinadi pobl- (;gat.ih plwyf St. Mairgaret,, Mountain Ash. Y ma:e y plwyf yii ymerstyn o Cefnipennar i 1 Newtown, ar y dwyradni i afom Cynon; ac o Lodgte Abercwmboi ] Pengeulan, yr ocbr orllewtnol i'r afon. Demgys. yr adroddiaid fod: a,r' y 31am 01 fis Mawrth, 1901, 2,604 0' aneddrdai yn y lie, ac fod! y boblogaeth yn rhifo 14,854. Wrth i ni gydmaru yr adrodd- iad hwo a'r un 'o'r blaem yn 1891, cawm fod cynydd! mawr wedi cymiesrydl lie. Nid oedd! y pryd hvvnw end! 12,000, a, chymeryd i fewni Penrhiwcetiibr. Y mae Penrhiwcelbr eir hyny wedi ei wncyd yn blwyf Eglwysyddoil ei hunt- au, ac ym rhifo rill a,wr: tua, 7,000; felly, ni WielwlDi fod: y boblotga,eth wedi' yn. agios ddy biu oddiar hyny. Cyflwynoi T ystebau. Nos Lun diweddiaf, yn un 01 ystafelloeddi yni N euadd Newydd) y Gweithwyr, cyfiwyn- wy'd rhoddiion i'r Parch. B. Lloyd, B.D., cynr Berigloir yn St. Wooilos, Casnewycld., i Miss Lioyd, ei cnwaer, ac i'r Parch. T. W. Moore, ,M.A., Periglor presenoil Pontniewydd,. Yn absienoldebi y llywyiddi apwyntiedig;, • sef Mr W. S. Da.vies, goinuchwyliwr, penodwydi Mr D. Daily yn ei le,, yr hwn a lywyddwyd yn ddleheuig, Wedi calel deuaiwd ar y perdoneg gan M: s White, unawdau gan Miss; Long a Mr Herbert, a.c unawdi ar y crwth gan Miss Newton Smith, trad(cliodbd:d y llywyddi an- erchiad tarawiadhl i'r amgyLchiad, a galw odd ar Mr A. Morgans., yr' hwn air oil anerehiad cynwysfawr,. a gyfiwynoddi i'r Parch. B. 1 Lloydi 'side-board;' ardderchog, a chod a aiur, all ran y plwyfolion. Mrs Morgan, Maesy- didierwen, a gyfl-wynodd1 i Miss Lloyd: 't,ra,vel- ling tru'nik/ a chod: Q: aur; a Mr M. Morgan ai gyflwynoiM i Mr M'oor'e 'case of fish cutlery,' a chod1 o aur. Hefyd, cyflwynoddi Mr Frank Stephens, air ran cymdeithas St. Teioi, i Meistri Lloydi a Muore, ddarlv.ni ar- ddierchog a amryw o'r haelodau. Siarad- iVVyrl yn mhellach, gant MIl J. Williams., sur- veyor. Diolchoddt Mr Lloryd1, Miss Lloyd, a, Mr A'ire yn gynhes am eu caredigrwydd a'u teimladati dial fcag atynt, ae y byddki y rhoddSoiai bob amsess p wertMaw yn eu gol- w g., .l,C ) ù ou o'r c\ svntuui I u rnyng- ddynt a phobl y He hwn. Datganwyd! yn mhellach gan Miss. Long ai Mr W. L. Her- bert; chwareiuwyd air y crwthi gan Miss Smith, ar y perdonteg gan Misses White, a, chyfeiliwyd gan Mrs A. Morgan a Mr Harry Long; a therfynwyd trwy ganu yr anthem ge'niediiaeth.oi. Anerchiaddil, Nos Lun nesaf, yn Neuaddl y Gweithwyr, traddod'a Mr Walter' Wnilliams, Aberdar, an- erehiad ar "Great Men andl Their Surround- ing." i'r Gymdeithas Ddiwylliadol. Da, fyddi- ai i bawb wneydl ymdlrech i fod! yn bresenol. Gallwn fentro addiaw gyv'leddl o'r fath, OreUi i bawb la ddaw.

-— :o.: | CWJIDAR.

COLEG ABERHONDDU.|

LLAXELLI.

-:0:-PENYGROES.

DOSBARTH Y GLO CAREG. j

NO DION MIN Y FFORDD-,- --0--

IHIRWAUN.

Lihr. d'fii»r.: ArhoIiadoL

NEW TREDEGAR.