Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

.1 Meddyglyn Gwlybyrol v. Peleni. Darllenwch yr Adroddiadau canlynol o Gymru. Dangosant brawfion eglur fod Veno's Seaweed Tonic a Veno's Lightning Cough Cure yn gwneyd gwrhydri dyddiol na wneir gan Beteni o unrhyw fath. Nis gaii y rhai hyny a gymerant y meddyginiaethau byn lai na gweled y gwahaniaeth mawr wnant yn sefyllfa eu hiechyd. Y maent wedi sefydlu enw iddynt eu hunain yn Nghymru heddyw am eu rhinweddau iachusol a nerthol. VENO'S SEAWEED TONIC, wnant yn ami yr hyn fetha y meddyg. Y mae y feddyginiaeth fawr sydd yn dych- welyd iechyd. Defnyddia y meddygon hi eu hunain, am ei bod hyd yn hyn y feddyg- iniaeth oreu y ma* v/i I) a iaeth wedi ddarganfod. Yn Uwchraddol i Beleni yn mhob Modd. Nid yw meddygon da byth yn defnyddio Peleni Y modd iawn i gymeryd meddyg- iniaeth yw mewn ffurf gwlybyrol, am y rheswm ei fod yn cyrhaedd yr afiechyd yn nghynt nag mewn unrhyw fodd arall. Y mae y meddygon yn cydnabod hyn, ac y mae yn eithaf rhesymol. Y mae meddyginiaeth wlybyrol fel Veno's Seaweed Tonic yn cael ei gymeryd i fyny gan y gwaed, ac yn cael ei gario i'r rhanau lie mae yr afiechyd, yn llawer mwy buan nag a wneir drwy beleni, Gwna Peleni orwedd yn yr ystumog am oriau cyn eLi chwelir, ac yn ami cerir hwynt i ff.vrdd cyn y teimlir eu heffeithiau. Y canlyniad yw na chyffyrddir a'r afiechyd o gwbl. Peidiwch Annghofio y Ffaith hon Cymerwch Veno's Seaweed Tonic, a phrofwch drosoch eich hun. Y mae yn effeithio yn uniongyrchol ar bedwar organ fawr y corff-yr ystumog, yr afu, yr aren- au a'r gwaed. Gwellha yr holl afiechydon a gyfyd o'r organau hyn, rnegys ditiyg traul, gwynt, afu drwg, cefn gwan a phoenus, arenau drwg, poen pen. Y mae yn glanhau y gwaed ac yn cryfhau y galon. kJ' I.L. it Veno's Seaweed i'onic Y Feddyginiaeth Fwyaf Lwyddianus yn Nghymru. Crylhawr a Rhoddwr Iechyd. RHESTR 0 ACHOSION CYMREIG. Achos o Gasnewydd. Wedi ei wella ar ol dyoddef am 20 mlynedd, yn ystod pa gyfnod yr oedd yn rhy wan i gerdded i'r gwaith. Y gwell- had wedi ei ddwyn oddiamgylch gan Veno's Seaweed Tonic. Mr W Francis, 3, Agincourt street, Crindau, Casnewydd, a ysgrifena—Meh- efin 6fed—Mr Veno,- Amvyl Syr,- Gyda boddhad mawr yr wyf yn wyneb agored a gonest yn rhodd1 tystiolaeth i Veno's Seaweed Tonic. Dyoddefais am 25 o flynyddoedd gydag ochr ac ys- tumog dost, a chefais boen mawr bob dydd yn y gwaith. Yr wyf yn awr yn dymuno diolch i chwi am eich meddyg- iniaeth ryfedd, yr hon a'm llwyr well- haodd. Bydd i mi ei gymeradwyo.i bawb. Gallwch wneud y defnydd a fynwch o'r llinellau hyn. AcKos o Llanelli. Profir yr achos isod gan Mr Davies, Chemist, Llanelli. C Rosser, 48, Island place, Llanelli, a ysgrifena Mehefin y 10—Mr Veno, Anwyl Sir,-Os g na fy ychydig eiriau canmoladwy les i Veto's Seaweed Tonic y mae i chwi berffaith roesaw i wneyd hyny. Yr oedd fy ystumog mor dost, fel nas ualKvn fwyta uu math o fwyd cryf. Yr oeddwn yo wan, ac nis gall- wn weithio, ac wedi llwyr flino ar fy rnywyd. Hyn oedd fy nghyflwr am naw in is. Nis gallai y meddygon wneud dim 1 mi. Yn gymaint ag fod eich Seaweed yn cael uchel gymeradwyaeth, meddyl- iais roddi prawfarnynt. Darfu i'r dogn cyntaf fy esmwythau, ac yr wyf yn teimlo yn ardderchog yn awr. Yr wyf wcdi preswylio yn Llanelli am flynydd- au Yn flaenorol i hyny yn y fyddin, ac yn b; esenol yn n^warchae Lucknow ac mewn .-rwydrau ereill, a gwelwch wrth hyny fou !y >echy wedi ei anmharu drwyddycc.Jj.'c.ic i. Ni theimlais yn well erioed nag Yd awr, diolch i'r Sea- weed Tonic Gellwch anfcn unrhyw un ataf, a dywedaf fwy am y Seaweed Tonic nag a allaf ysgrifenu." Achos o Dowlais. Boneddiges wedi ei hiachau ar ol blyn- yddau o gystudd. Z, Margaret Price, Old station street, Dowlais, a ysgrifena Meh lOfed,—Mr Veno-Anwyi Syr, — Am flynyddau blinwyd fi gan ddolur yr arenau, dyfr- glwyf, a phoen yn fy nghefn. Yr oedd fy nghoesau, traed, 6tc, yn chwyddo yn fawr. Wrth weled eich meddyginiaet h yn cael ei hysbysu yn Dowlais, aethum i lawr i gael dogn rhydd, a phwrcasu dwy botel. Pleser genyf ddwyn tyst- iolaeth fy mod wedi derbyn lies mawr. Y mae y chwydd wedi myned i lawr, ac y mae fy archwaetb wedi. dychwelyd, ac y mae fy nghwsg wedi gwella. Diolch am y feddyginiaeth dda hon. Achos o Aberdar. Mary L Rees, 61 Seymour street, Aberdar, ysgrifena Ebrili 22, 1901 Mr Veno, Anwyl Syr,—Yr wyf yn teimlo yn dra diolchgar am eich meddyginiiieth ardderchog y Ssaweed Tonic. Nid oes iaith a fedr ddesgrifio y gwahaniaeth mawr y mae wedi wneud yn fy iechyd. Dyoddef iis am ddennaw mlynedd oddi- wrth nerves drwg, yr hyn am dygodd yn rhy wan i sefyll, ac a wnaeth fy mywyd yn boen i mi. Nis gallwn siarad a neb heb lefain. Yr oeddwu wedi myned yn llewygol, ac nis gallwn gysgu dim yn y nos yr hyn all gwnaeth yn hollol an- alluog i ddilyn fy ngalwedigaeth. Nis gallwn fynegi fy nheimladau i neb. Ar ol cymeryd amryw ddognau o'r Seaweed teimlais yn llawer gwell-teimlwn yn llawer mwy ysgafn ft on a llawen. Cef- ais fy hun yn eistedd ac yn canu un di- wrnod gan mor hapus y teimlwn. Yr wyf wedi codi am chwech y bore, ac wedi eistedd hyd 10 a 11 y nos,yr hyn nad ellais wneud am 18 mlynedd. Yr wyf yn credu y dylai eich meddyginiaeth gael ei gwneud yn fwy hysbys, a phleset genyf dyst:olaethu o'i ph!aid. Mae Veno's Seaweed Tonic a Veno's Lightning Cough Cure yn cael eu gwerthu am Is Itc a 2s 9c y botel, yn cael eu gwerthu gan Fferyllwyr a gwerthwyr merkh g niaethau drwy'r wlad. Gwerthir gan Boot's Cash Chemists ac Emrys Evans, A ben"re David Richards & Son, Abergwynfi R J Smith Trecynon George Mountain Ash Jenkins, Drug Stores W Harris, Mert yr Oliver Dayies, Pontypridd; Richards, Llwynpia D W Davies, Perth Rees Williims, Tylorstown; Sreorge Pentre a gwerthwyr meddyginiaeth yn mhob man. PBOF. J). THOMAS, M.H.P., M.C.F., MAGNETIC HERBALIST, Nearly Opposite TURKISH BATHS, MERTHYR TYDFIL. — — Advice Pree. Registered. Recommended by Fellow-Members U.S.A., England and Wales. Ladles & Gentlemen treated for any ailment. Call personally or send letter. Send birth-time. —————— (I) Testimonial. Miss Mary Mazey, 27, Twynyrodyn, Mer- thyr, I cured her of pain in the cerebellum (part of the brain) in one magnetic pass. | She says that she was two weeks in bed, and that the pain came in her head about 10 to n o'clock every morning, and lasted 4 to 5 hours—most horrible e cmciating pain j Gives her testimony, b /ered full eleven months. (2) Testimonial. Mr Williams, who delivers bread for How- field's Bakery, his niece had not heard a clock tick for 24 years. With one treat- ment from me in 12 Hours heard clock tick. Two more resemblances of Christ's mira- cles added to the thousands for Prof. D. Thomas. Motto, Know for thyself." Yr eglwys Fethodistaidd: sydd yn meddu fwyaf o rif 01 gymiumwyr o lawer o bob en- wad Protestanaidd. Y cyfajnirif ydyw saith mi Li un a haner. Yn nesaf daw y Bedydd- wyr gydag ychydig dros bum' miliwa; y Pres- byteriaid gyda, brew bedwar miliwrn; tra y deil yr Eglwys Anglicanaidd y pedwaryddi He gyda 3,300,000.. J Bethania, Porth. Cynelir Eisteddfod, Fawreddog (Flynyddol) gyntaf yr eglwys uchod Mawrth=Gwyn nesaf, Mai 20, 1902. Beii niaid y Gerddoriaeth Mri Samuel Davies, G & L, Maesteg, a T. Powell, G & L, Clydach. Beirniaid yr Amrywiaeth a'r Farddoniaeth -Mr Thomas Drew (Y Dryw), Tylors- town. I'r corau heb fod dan 60 mewn nifer a gano yn oreu, I A?r don o flaen y gwynt- oedd' (Dr Parry). Gwobr, 15p, a batb- odyn aur, i'r arweinydd buddugol, a 10/6 i boo arweinydd anfuddugol. I'r cor o feibion heb fod dan 40 mewn nifer a gano yn oreu, Comrades in Arms 3wobr lOp, a bathodyn arlsn i'r a» weinydd buddugol. I'r cor o blant, heb fod dros 14 oed, a gano yn oreu, 'Cysegriad' (T Price, Merthyr). Gwobr, 5p a bathodyn arian i'r arweinyJd buddugol. Caniateir wyth mewn oed i'w cynorthwyo. Unawdau, lp Is yr uLi. Pob rranylion i'w cael gan-Mr Thos. Davies, ) sg., 12, Tanyrallt terrace, Birch- grove, Porth. Traul golexio goJeu-diai Pryde;inig y flwydd- YIlJ ddiweddaf oeddl 100,804.01 bunau; i oleuo goleu-longau 9,000 o bunau; ac i oleuo- oof- fyniegaw a g-wylfeydd (buoys a beacons) oedd dros 8,000 o bunau. ). PEARL LIFE ASSURANCE COY., LIMITED. ANNUAL REPORT 4. For the Year ending December 31st, 1901. Presented at the Thirty-Eighth Annual General Meeting, held at the Offices of the Company, London Bridge, City, E c., Friday, February 21st, 1902. In presenting the Report and Statement of Accounts for the Year, your Direct- ors are pleased to call attention to the fact that their efforts to obtain a Yearly Income of a Million Pounds hnve been'crowned with success, and that for the first time in the history of the Company, the Accounts of the Industrial and Ordinary Branches are published separately. The following figures dlustrate in a very striking manner the rapid growth of the Company's Income and Assets which have nearly doubled during the past four years Income Assets £ s d £ 1897 565,238 12 5 718,466 1898 652,820 3 11 833,669 1899 764,262 15 1 998,112 1900 882,622 17 6 1,1(0,086 1901 1,005,988 13 3 1,429,782 A valuation of the Company's business up to December 31st last has been com pleted by R. M. Moore, Esq, A I.A. who reports a surplus of £ 282.097. INCOME—The total income for the year amounted to £ 1,005,988 13s 3d, being an increase of JE123,365 15s 9d over that of last year. PREMIUMS (December, 1901)—The new Policies issued during the year number r, 964,194 and the Premium Income on the Policies in force on the Comp any's books now amounts to EI,083,244 13s Od CLAI MS- The Company has paid 50,086 Life Claims and Matured Endowments during the year, amounting with Bonuses to £ 326,372 13s lOd, which added to the gums previously paid in claims since the establish nent of the Company, mlke a total of £3,073,565 5s 6d. ACCUMULATED FUMDS—The Assurance Funds, with Capital paid up, now amount to £ 1,429.732 14s 3d, shjwing an increase for tlie year of £ 229,633 lis 2d By Order, P. J. FOLEY, Managing Director. See Reports and Opinions of the Press as to the remarkable progress made by the Company. Wanted, additional representatives in all districts. To good business men liberal terms and certain success-Apply to the Managing Director at the Chief Office, Adelaide Buildings, London Bridge, E.C., or to the D.strict Superintendents — Messrs W. Williams, Station street, Aberdare J. H. Crawden, 12, Capel road, Bargoed; J. P. Davies, 2, Maldvvyn terrace, Abercynon.

[No title]

YR WYTHNOS.

-:o: BRYN, GER CWMAMAN.

NODIADAU.

LLECHRES Y "LECHEN LAN."

Advertising