Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

L HWNT AC YMA. -0--

CADWEN AUR 0 DAIR AR DDEG…

-:0:-HOLIADAU DIFYRUS. o—«

1 MOUNTAIN ASH.!

News
Cite
Share

MOUNTAIN ASH. --0-- Cyflwyniad An ere hiad. —o— Yniy gyfeillach grefydidol yni Fesri y Rhos mos Iau diweddaf, cyflwynwyd i'r brawd Wm. Jones, Froniaeg, anerchia.d hardds gan ael- I odau eghvys y Rhos, fel arwydd fechan o'u parch diffuant tuag ato ar amgyIchiad: el briodas. Dymwtniad y brawd ydoedd, am i'r peth gael ei wneyd mor ddistaw a. didwrw ag cedd modd. Yr oedd hyn yn unol a'i arferiad ef, oblegid bra'.vd tawd. diymhongar a didwrw ydyw ef yn ei holl ymwneyd. Ym- gymerwyd at lywyddu gan y gweinidog, y Parch. T. T. Hughes, a thraddodwyd gan- dd,o anerchiad: taxawiadol i'r amgylchiad, a theilvvnig o'r gyfeillach grefydidol. Yn mhell- ach, cymerwydl rhai, gan y brodyr T. Ed- munds, Y.H., Cdeirydd y Cynghor Dosbarth- 01; Thomas Powell, Jacob Thomas, David Edwards;, a, Job Reieis, yr hwn ar ran, yr eg- lwys a gyflwynodd yr anerchiad1 i Mr Jones. Wele gopi 0' boni: -Ot-- Anerchiad Cyflwynedig; i Mr William Jones, Frondeg, Mountain Ash, gan Eglwys y Rhos.. Amwyl F ra wd, Caniatewch i ni ar amgylchiad dyddcroi eich priodas igyftwyno i chwi yr arwyddl fechan hon o'n parch diffuant tuag atoch, ac o'n gwerthfawrogiad: gwresog o'ch lIafnr car- z' b iad yn eini mysg. Yr ydiych wedi bod yn aelod disglaer o eglwys, y Rhois, am dros ddieng mlyneddi ar Z, "I ty ic hugaim; ac nid1 yn unig wedi glynu wrth eich proffes, ond hefyd wedi ei harddu a. rhodiad1 addas 01 Efengyl Crist. Gwasanaethir y swvdd ddiaconaidd gen- ych er ys dros ugain mlynedd, a theimlwn na leitholwyd braidd erioed1 neb cymwysach i'r swyddL Mae natur a, gras fel pe wedi bod ar eu gored yn eich gWHleyd, yn ddiacom yn ngwir ystyr y gair. Ystyriwn chwi yn olynydidl teil- wnig i'r gweithwyr da eu gair etholwyd! yn Jerusalem gynt. Fel trysorydd yr eglwys a chymdeithasau ereill ami yn agos. i chwairter canrif, mae eich gwasanaieth wedi bod yn anmhrisiadwy i'r ganghen hon 01 "Fynyddl ty yr Arghrydd." Cawsoch ymddiredaeth llwyr yr holl eg- lwys, a phrofasoch eich hunan Y11 berffaith b de:ilwrng o hono1. Nidi ydym yn annghofio I ddarfodi i chwi dlroi ar 01 troi roddii, symiau pwysig i gynorthwyo y trysorfeydd, a, hyny bob amser. yn ddii-Iog, er manrtais sylweddol i'r ach.o.s mewn adegau o aflwy-dd. Bu to ar 01 to, 0 ieuenctyd y Rhos yn eis- teddi wrth eich traed yn yr Ysgol Sul, ac y male yn sicr genym y byddant yn bendithio eich enw'n mhen blynyddau lawer i ddod. Y f mae eich cynghorion a'ch gweddiau dwyision wedi bod yn etifeddiaeth gyfoethog i'ch cyd- aelodau, ale yn elfeoaiuj amlwg yn llwydidiant yr eglwys. Nis gallwn ddystewii heb nodi eich ffydd- londeb diwyro i weinidogion y gair, ac yn air- benig i'r ddau, yr hen a'r ieuainc, ydynt wedi cael y fraint o gyd-weithio a chwi, yn y Rhos. Cawsoch y fraint o gyd-iawenhau a'r frawdoliaeth yn ei thywydd teg, ac yn ei thywydd garw. Yr oedd eich ysbryd! iach fel enfys yn cylcbui pob cwmwl. Tybiwn glywed y Meistr yn dywedyd. wrthych,, "Tydl a arosaist gyda mi yn fy mhrofedigaethau, ac yr wyf yn ordeinio i ti deyrnas." Eiddunwn i chwi, a'ch priodl hoff, flynydd- au lawer o ddedwyddwch teuluaidd, ac o wasanaeth pellach yn ngwinllan yr Arglwydd. Arwyddwyd dros yr egwys, T. T. Hughes, Gweinidog. Diaconiaid,—Job Rees, TLuomas Edmunds, Evan Davies, Johnl Williams, Noah Thomas, Thomas Hughes, Wm Rees, James Jones, Daivies Thomas, David Evans, John Rees. David James, Ysg.; Seth Smith, Trysorydd. Tachwedd, ipoi. --0-- I'r cyfarwydd a'r brawd WIn. Jones, nis gall lad na, thystio fod yr uchoid yn wir bob gair am danoi. Caffed yr hyn ddymunwyd ucho<i, ddywedwn ninau. — :o:

CWMGWRACH-MARWOLAETH.

[No title]

1 HIRWAUN. --'0--

[No title]

BETH DDYWED PROPHWYD Y ! TYWYDD.

:o : BOERIAID YN DIANC MEWN…

CYMD'EITHAS YR IAITH CYMRAEG.…

[No title]

Advertising