Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Deng MIynedd o Ddyoddefaint GWELLHAD RHYFEDD GAN DR. SLATES BLOOD MAKING TABLETS. Pedwar o Feddygon yn Methu. O I ddyoddef am ddeng mlynedd afiechyd nad oes ond > bedd yn ymddangos i gynyg gobaith am ryddhad, sydd yn rhwym o achosi blinder meddwl tuhwnt i'r poenau corfforol, i'r hw nad yw geiriau yn Idigon i'w amlygu. Onddynafei y mae wedi bod gyda Mrs Emily Davies, 15, Duffryn Terrace, New Tredegar, a gorfu iddi ddyoddef oddiwrth Waed Anmhur. Ac y mae y ffaith ei bod heddyw yn mwynhau cystat iechyd ag erioed, er fod ei rhieni wedi ei rhoddi i fyny, yn brawf diymwad o rinweddiu iachusol Ur Slater's alood Making Tablets, pan y methodd tneddy dniaethau breiniedi; hysbys- eboi, a chyffyriau ereill, a rhoddi yr effaith ieiaf, ond gorchfygodd ef wedi i bsdvva: msddyg fil- wrio yn ofer. Weleyrystori a-mantus, a rodawyd yn garedig s?an Mrs Davies i ohehydj le l iia l i'J pan yr aeth y dj.11 r biaen i gael mynegiad gofalus a phersonol o'r ft'eithiau. 'Yr oedd fy s aa drw^ i twa,' dywedai y foaeddiges, yr hon a ymddan fosai yn ddar- iun o iechy i, Dechreuais ddyoddef dros naw mlynedd yn oi, drwy syrthie i si.ylira isel o iechyd. Parheais yn y sefyllfa hon dros y iyddiau i ychydig wythnosau, hyd nes y dirianodd v lliw oddiar fy n ruddsan. i gadawoid fy holi nerth a m he.;m Sylwddais fod fy sefy Ifa wedi syrthio i wendld corfforo Yr oedd fy ngwaed bron fel dwfr, a fy mhrydwedd yn llwyd-welw a phwl. Dyoddefwn ya f ,Wi. oddiwrth .{uriad y gatol, a wei-idid y neris. Aethum mor nervous fel mai prin y gallwn ateb y -Ioch, ac wed'yn ni allwn siarad. Yn mhen ychydig a nser, nis ga I- wn s>roesi yr vst fell. Gorfmvyd i fy nghym'do^ion dd'od i mewn i wnsyd gwaith y ty i mi, o herwydd yr oeddwn ya myned yn waeth o hyd. Cynddrwg yr oeddwn yn myned rel yr om,vn i a fy mhriod am fy mywyd.' A fuoch yn gweied y cneddyg ?' sofynai y gohebydd. Do, ateb it Mrs Davies i Ymwelais a dim llai ua phed^var o feddy^on, yma ac mawn treii erei! oad ni waaeth ea cyffyriau y lies lleiaf l mi-o leiif dywedai un fod fy sefyilfa i'w briodoli i newid.aeth yn fy mywyd.' A gawsoch rhyw driniaeth arall ?' ) • Do, rhoddais brawf ar amryw o'r hyn a elwir cy- rlf"^ I ft V ffyriau ar ddull peieni, Syrup, meddyglaethau, &c., 'n I ond nid oedd un o honynt yn <wneyd i mi y lies lleiaf ^1^58 ,$>fe^ b(l/ mewn achos mor ddifrifol a fy eiddo i.' y Pa fodd, We oedd yr atebiad, 'oddeutu wyth mis yn of, darllenasom yn y South Wales Echo am aches a ym- debygai i fy eiddo i, yr hwn a wellhawyd gan Dr Slater's Blood ilaking Tablets. I gario allan gyngor Mf' I fy mhriod, ant'onais am flychaid, Ni cuymerais y —-y~/ [ 1 «| moddion oyn hir yn y daethum i deimlo yn ^ryfach W W '|»1 II A lieihaodd curiadau ty n ,'ha.on, a dechreuodd ariiw jH UTL ddyf ol, wehv y ^wacd fyned, ac yn ei le daeth gwaed cock, iachus. Erbyn hyn y mae yr o.wg welw a Wnwttf1W'fir f llwyd yn mhlith y pethau a fu. r'arheais i gymeryd "• y Tablets yn oi y cyfarwyddiadau, fel erbyn hyn yr wyf mewn iechyd gwell J)a^ v dysgwyliwn rod. 'iallif eto wneud gwaith, ac y mae fy egni a'm nertn wediei adfaryd fel yn yr hen aoiser.' A yd/ch /a priodoli eich ^wellhad i Dr Slater's Tablets ?' Yn hollol felly,' oedd yr atebia d diymwad. iV wyf yn diolch i Ddu'vT am y troad lwcus ddaeth a Dr Siater's Tablets i fysylvv jj; ac;iddynt hwy aauui< yr wyf yn priodj.i y gwallaad tryUvyr a gefais ganddynt. A oes ^enycta ryw wybodaeth bellach am wellhai -4an y. Tab ets hyn ?' Oes. gwellhaodd Ify ngeneth rechan o weadid a diffyg gwaed, ac yn yr achos hwn cawsanf effaith arddercaog,' NID DFSlater's YW Blood ManiM Tablets 9 YN FODDION GORWEITHIOL, ond yn GYFFYR CRYFHAOL a GWAED GYNYRCHIOL. nARGANFïDDIAD MWYAF Y BYD! Yn gynar yn yr 20fed ganrif hon gwnawd darganfyddiad a ganlyna yn ddiddadl mewn achubiad myrddiynau o fywydau. Y mae Dr. Slater-meddyg Seisnig enwog-wedi darganfod, ar ol yr y;nchwiliad mwyif manwl, y moddion sydd yn ddiarnheu y gwaed- gynyrchydd a'r cryfhaydd a adnabyddir. Gelwir y moddion yn DR. SLATER S BLOOD-MAKING TABLETS." I fynegu y gwir mewn ychydig eiriau, y mae y Tablet yn cynyrchu gwaed pur, newydd, coch. Ein gwaed benderfyna ein hiechyd. Gwaed tlawd, dyfroi," ac anmhur sydd gyfrifol am anhwylderau difrifol megys gwaed anmhur, darfodedigaeth, parlys, St. Vitus's dance, poen pen, gwynegon, &c. Cyn y cyrhaeddir y clefydau hyn dyoddefir poenau ofnadwy sydd i'w tadogi i waed drwg. Y mae y perchenogion yn foddlon rhoddi eu cynghor yn rhad, os digwydd i chwi fod mewn amheuaeth o barthed i addasrwydd y Tableni gwaedgyrchoi t'ch achos chwi, neu unrh ^w bwvnt arall o berthynas iddynt. Nodwch ar eich llythyr Ad- vice," a chyfeiriwch ef i'r S121ter Medicine Co.'s Laboratories, Greek Street, Leeds. Gellwch gael Tableni gwaed-gynyrchiDl Dr. Slater oddiwrth yr holl fferyllwyr lleol, neu yn uniongyrchol oddiwrth y Slater Medicind Co. s Laboratories, Greek Street, Leeds, pris 2s. 9c. y blwch. Geliir cael blwch yn cynwys pump cymaint am lis., sef pris pedair blychaid, Nid oes ond Dr SLATER'S Y mae Influenza, neu La Grippe,' yn an- a Qynyr3!l 1 hwylder ymdaenol, yr hwn ar brydiau yn ddi- weddar a ymdaeuodd dros Ewrob. Yn ystod jMiO&b- y gan if daiweddaf cafwyd dau vmdaeniad dj. frifol y naill yn 1847-8, a'r Hall yn ddiwedd- arac yn 1889-90. Mae y dolur yn parhau yn mm JH H M HBHL gyffredin i raddati, ac y mae yn ofynol i bob ^■LIjLIL J 1 hI dyn wylied rhagddo. Y mae yn heintus, ac yn ymdaenu yn fwy cyflym nr.g unrhyw ddolur § j| gwybyddus arall, a chanoedd yn cael eu tar- L « ljmmi- aw bron yn uniongyrcdol. Y mae hyn yn ddi- amheu i'w briodoli i'r ffaith fod hadyd yr af- V iechyd yn y awyr, ac nid yn y cyfansoddiad HT J A 1 W dynol. Y mae felly yn cael ei anadlu i'r ys I M Jp gyfaint, ac os na bydd y gwaed mewn sefyllfa iachus, a'r organau mewnol yn alluog i wneyd i ffwrdd a'r hadyd, daw yr afiechyd i mewn. Yr argoelion cyntaf ydynt fflts o gryndod,poen yn y llygaid, poen yn y pen a'r cefn. Daw y dyoddefydd yn \\1an ac yn llethol, ac mewn rhai achosion ,.i y diarrhxa.' Y ffordd oreu i sicrhau iechyd ydyw edrych "na fydd i'r cyfansoddiad i redeg a Y mae Dr. Slater's Tablets, drwy gynyddu cylchrediad y gwaed, ac yn ychwanega gwaei coch a phur, yn g.vneyd pobpeth a ellir yn y cyfeiriad h.vn a phan y defnyddir hwynt, nid oes gan y dolur hwn y go- baith ileiaf. b b Medda y Perchenogion y faih ymddiriedaeth yn ngallu difeth eu moddion, Tablenj Gwaed-gynyrchioi Dr. Slater, fel y maent wedi penderfynu anfon ailan niter cyfytiJedig o flychau yn rhad (o faintioii Coupon p, y rhai a m !i r am 2s. 9c.) i bob darilenydd o'r papyr hwn Coupon Rhad. a do i y .oupon isoi, ac a anfonant stamp geiniog 1 abieni i a er i dalu I xut y Judicid. at y Siater Medicine Laboratories, I nAl. Greek street, Leeds. Dim ond un blwch i bob cyfeiriad. YaY/an, Chwef. 20ted. r'e [t:\J, ^Beef & Malt Win^ Yn ie G via l'endening, Beef a Malt, yn sefyll fel y goreu, a chynwysa Doury Port, M )sqae-v Beef, J-illy, a Sudd o'r Brag, ac mae yn faethlon a iksol. Y^ert m.'ddyv; enwog—" Yr wyf wedi rhoddi archetion yn ddiweidar, ac wyl ya c' r' Beef x Ma!t Glendeniag yn profi yn effeithiol amser afiechyd maith, fel ha it, y I rd C TIC ir et ya rhwydd gan ddyoddefwyr, gyda nerth parhaol, ac o fud i i •• i.i j-i j: met hwnw, pm na ail y dyoddefydl gymeryd bvvy j arall.' GeU"- e! gael oddi vrth chwegnwydiwyr trwyddedig, fferyliwyr, mewn poteli, am 3/9 a 2 42 i' •> te! sample drwy y llythyrdy am 2/ ond anfon at— W. Glendeniiig a'i Feibion, (Cyfyngedig), 67, Shaftesbury Avenue, Llundain. 33, EH. Mary's Place, New=Castle=on=Tyne. 81, Commercial Street, Dundee. Dywed y Luncet "Eod Beef a Malt Glendening yn adgyfnerthol ac adfywiol." Glfihlenings, I lieef & Malt Wine.

BRWYDR WATERLOO, YN NGHYD\…

[No title]

J Y PLA CYFFREDINOL. --()-

PENILLION --0-

[No title]