Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Advertising

YR WYTHNOS. ---()-

News
Cite
Share

YR WYTHNOS. -()- Dyididi I an, bu farw Mr T. H. Powell, gynt yni "cashier" yn Nghwmafon, yn ei breswyl- fod yn Windsor terrace, Ca,steUnedd. Yr oedd! yn 74 mlwyddi oed., Yn Barcelona, a Madrid, Y sbaen, y mae stredics difrifo-l ar hyn 0 bryd, ac mewn cythrwfl yno lladidwyd amryw bersonaiuL Hysbysir yn awr mai ychydig iawni o'r gwladfawyr sydd' yn foddilpo ymadael o Patagonia. Criedliir, foddi bymag, yr a, mdntai o'r Cymry oddiyno i Canada,, He yr arlidewir tir iddynt. Yn Rhuddilam, GoglecM1 Cymru, dydd! lau, syrthiodd dwy ferch i Syr G. Gremville Wil- liams., Barwmiig, drwy yr 1a paini yn ymddifyru ar lyn yn u a boddasaait Ceisioddl Miss Garrett, eu "governess," eu, ha,chub, and Ixxldodd hith-au yn yr ymdrech. Bydidi y Militia Cymreig aethamt allan, i Dde Affrig tua, blwyddyn ym ol, ynl dychwei- yd y mis nesaf, a gwmeir parDltoadau yn) Nghaerdydd i roi croe;s;3,W caloniog iddynt. Am re.lag ymaithf a gwraig dyni arall yn y Pentre, Rhonddla-, cafodd Joseph Picillo, ltaliadi oedidi yn lletya gyda'r pair, ei dded, frydu i gar char am ddaui fis, a'r wraig an- ffyddlom i fis o garchar. Yr oed-dynt wedi yspeilio eiddo y gwr, ac am hyny yn ,benaf y oarcharwydi hwymt. Ddechreu yr wythnos,, diamgoiddi Thomas Lewis ol WaHgafdy Pemyboint, Brodor o'r Glais, Ahcitawe, ydyw, a thua, 35 mlwydd oed. Yn Llandiebie, dydd Llun, darfu i Thos. Morgan, 155 oed, gyflawnu hiumanladdiad drwy grogi ei. hum. Yr oeddl ei iechyd yn wael er's amser. Y mae- Madam, Pat,ti, nfewydd gyrhaedd ei 59 mlwyddi, ond dywed ei chyfeilliom ei bod yn edrych ugaiini mlwyddi yn ieueogach. Boreu dyddi Miawrth, bu farw yr enwog Dr. N ewmani Hall, y p-regethwr a'r duwim- ydd; adnabyddfus, yn 86 mlwydldi oed. Yr o eddil ei frawd, John Vine Hall, yn gadbenr yr agerlong Great Eastern gynt, yr hom, y pryd hwn-w oeddi yr un fwyaf ylnl yr holl fyd. Am ddbdl i ben y pwllr ym feddw, gyda,'r bwriad o fyued: i weithio. eafoddi halier o Semghemydid', yn llys Caerffili, dyddi Mawrth, | dalu 1 os. ar costa.u. Ataiiwydi ef, wirth ignvrs, rhag miyned i'r lofa. j Boreu dfyddi lau, bu farw Syr William Leng, golygyddi a rhianhberchemog y "Sheffield!, Daily Telegraph." Deailhvn fod y Swansea Bay Railway wedi troi allan yni dra llwydldiaiiiiusi o'r diweidd1, er fwa:e;thaf gelyniaethj y G.W.R., a chai y cyf- j ran-d<iahvyr log dai am, eu harian. Yn yr Hen Waithi, Dowlais, yr wythnoisi ddiweddaf, cyfarfiu) David D'avies. 63 oedi, a'i ddiweddl Trigiaimi yn 28, David .street, yn y dref bono., j Y mae! Arglwydid Roisebery wedi ey,hoeddi i-iad yw efei bellach yn barodl i gydWeithredu a 11 a chredfui dim,, yirJl naliadau gwleidyddol Syr Henry Campbell-Banmermam. Yn Plymouth, De: Lloeigr, y maelyr awdur- dodau wedi gorfodi i bob, 'tramp' fydd yn ymweled a a1 tJotdly i gael ei fuchrfrechu. Cafwydl y Parch. John Gooch,, rheithioir Holcot, yn farw mewn cadair ym ei eclwys dydid Mawrth. Yn Mrawd'lys Mynwy, diyddl Mawrth, caf- oddf Georgei Brut on, gwas rheilfforddl, ei J ddietdfrynu i lafutr-penryidiol am 3 blyneddl am drywanu dynes briod yn Caldicott, Er anrhydieddiU y cororniad;, y mae ficer Rye, Sussex, wedi hysbysu y b yidki. iddb ef briodi pob cwpl yn ystod mis Mehieifin) yn rhadj ac am ddimi! Yn ystodi yr wythnos, bu rhai a by 1 lau glq Owm Aberdar yn seiguir am ddtiwmodau. Ar ol bod yn y calrchalr am, ddau fis, rhydd- hawydl Mil C. O'Kelly, A.S., yn Castellbar, d'ydd Lluini, Y mae Mr Andrew Carnegie wedi hys- bysu y bydd iddb ef roii ^6,000 eto at ddar- paru tair ystafell newydd fel darllemfeydd yn Aberdeen, Ysgotlamd. Y mae ewyliys y diwoddar Barch. John Henry Whiteley, St. Arran's, ger Chepstow, Mynwy, neywddl gael ei phrofi, a dtemgys ei fod1 wedi gadael ar ei ol ^212,132 12s lC. Y mae glowyr Noathuimbeirland yn oeisio cael wythnos waith 01 bum' diwPnKxil, ac atal iar Y1 Sadwm. Dyddi Sadwrn, ymweladki y Brenini a D ar- il a. wd'y miawr Arglwydd Burton yn Lloegr. Ddecbreu yr wythnos, cafwydl Dr. Mullin, M.D., yn farw ym ei wely yni ei breswylfod yn Xghaisnewyddi. Pellebrym a Rwssiaj a ddiywed fod Count Tolstoi yn wael iawn ei iechyd. -:0:-

ABERDAR.

BETHEE, HIRWAUN.

CYNGHOR C'ELF A LLAFUR ABERDAR.

■ :o: MARWOLAETH.

-----:01:-'.".._-,-ANERCHIAD

NODION MIN Y FFORDD.

NAZARETH, ABERDAR.

CALFARIA, ABERDAR.

EBENEZER, TRECYNON, ABERDAR.

MARWOLAETH A CHLADDEDIG-AETH…

:o: AT THOS. EDMUNDS, YSW..…

BETHEL, TRECYNON. ---0-

Advertising