Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Advertising

YR WYTHNOS. ---()-

ABERDAR.

BETHEE, HIRWAUN.

CYNGHOR C'ELF A LLAFUR ABERDAR.

■ :o: MARWOLAETH.

-----:01:-'.".._-,-ANERCHIAD

NODION MIN Y FFORDD.

NAZARETH, ABERDAR.

CALFARIA, ABERDAR.

EBENEZER, TRECYNON, ABERDAR.

MARWOLAETH A CHLADDEDIG-AETH…

:o: AT THOS. EDMUNDS, YSW..…

BETHEL, TRECYNON. ---0-

Advertising

Advertising
Cite
Share

-L Pob gwr a gwraig Drwy yr tioil wiad a eioyient fc jf] ^yliadwrus rhag y clefyd peryglus, y Dropsy Wynt Yn ei holl ganghenau, oblegyd fod canoec yi. olli eu bywydau nyddol drwy y clefydau peryglus nyn, ar d ddylent fod yn wvbyd;, Feddyginiaeth Iwyddiamuv eu cyfer, sef HUGHES' i Dropsy pills Mae llu mawr dnvy y wiad wedi eir hiachau o'r clefyd hwm, ac y mae yn syndod mor effeithiol y maent er iachau y Gravel, Diffyg Dwh, Diffyg Anadl, Gwynt, Chwydd yn v Traed, Coesau ar Bul, Asthma,' Curiad y Galon Cramp, Poen Cefn, Tewdra Afiach, Gwynt yn y Stumog, Penysgafnder, Poen yn y PeN Corffrymedd, Arenau Afiach, Nid oes dim i'w cymharu a hwynt yn eu heffeithiolrwydd at y clefydau hyn. Dar Ilener a ganlyn;- I A b b e l:'« v g- v' w. Anwyl Syr,—Y ma- yn dda genyf ddwyn tystiolaeth i rhaguroldeb eich Dropsy Pills' 'tuag at Iwyr iachau y Dropsy. Bu fy nhad yn dyoddef oddiwrth yr anhwyi- der hwn chwech mis, ac yn anhebyg o fyw, ond pan gymerodd eich Pills fe lwyr weU- haodd yn fuan, a bu yn alluog i weithio am 10 mlynedd. D. TONES. 12, Penymorfa, Conwy. Rhoddi Fyny J )octor- Syr,-Ar ol derbyp n Hughes'* Dropsy Pills," mi a benderfynais rhoddi heibio meddyginiaeth y Doctor, fel ag i roddi prawf teb ar eich Pills chwi. Yr wyf wedi bod yn dyoddef yn enbyd am hir am- ser gan chwydd mawr yn y cluniau, aren- au drwg, grafel, diffyg anadl, a phoen cefn. Wedi bod dri mis tan law doctor, yr wyf yn profi bod eich Pilis" chwi wedi gwneuthur mwy o les mewn un wythnoi na hell foddion y doctor. Mae'r chwydd wedi cawbl ddifianu, ac yr wyf ya bur ddi- olchgat am y waredigaeth hon. Y dwvfr G. HUNTON. Nolan Place, Stockton. Fe ddylai pob dynes eu cvmeryd yn achlyw- urol. Yn ddioed dantoner am Hu ^hes's Dropsy Puis RHYBUDD. #E r mwyn sicrha paw h r hag twyll, go faler cael y Trade Mark hwn, sef llun Diamond a'r geirra** Dropsy Pills oddi- fewn ar bob blwch,, ac enw Jacob Hughes, ar Stamp y Llw.od Diamond a'r geirMMt- Dropsy Pills oddi- fewn ar bob blwch., ac enw Jacob Hughes, ar Stamp y LI., v. od raeth. Heb hyn, twyll ydyw. Heb hyn twyll ydyw. Ar werth drwy yr holl deyrn as am Is ttc, 2s 9c., 4s 6ch, trwy y Post Is lic, 2s 9c., a 4s. 6ch. Jacob Hughes Manufacturing Chemist, Penarth* Cardiff. Yn y Mor Fe gafwyd o hyd i Feddygly.. ag sydd yn dra effeithiol at glefydau y I Gwddf, y Frest a'r Ysgyfaint, yr hwn mewn undeb a'r Extracts o lysiau nodedig ar lan ? r y Pacific, a wna i fyoy y feddyginiaeth mwyaf Iwyddianus a wel- odd y byd erioed. Y mae yn awr yn cael ei wneud i fyny mewn potelau ac yn cael ei alw wrth yr enw Sea Weed Lung Life Fe wellha yn uniongyrchol Peswch a Anwyd, Bronchitis, Asthma, Crygni, Doha Gwddf, Croup, Whooping Cough, neu 1: Pas, Diptheria, Catarrh, &c., ac yn wir effeithiol i ragflaenu v Notice—Gofynwch am yr enw'n llawa sef— Darfodedigaeth Hughes's Sea Weed Lung Life. ( Ar werth gan bob Chemist, a Patent I' Medicine Dealers am Is lie a 2s 9c. Myner ei gael yr enw yn Jawn ar bob I potel, ac na pherswadier chwi i gymeryd j dim arall. Os bydd trafferth i'w gael, J~n- j fomer Stamps am 3/- neu t/3 a: Jacob Hughes I Penarth, Cardiff.