Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Advertising

YR WYTHNOS. ---()-

ABERDAR.

BETHEE, HIRWAUN.

CYNGHOR C'ELF A LLAFUR ABERDAR.

■ :o: MARWOLAETH.

-----:01:-'.".._-,-ANERCHIAD

NODION MIN Y FFORDD.

NAZARETH, ABERDAR.

CALFARIA, ABERDAR.

EBENEZER, TRECYNON, ABERDAR.

MARWOLAETH A CHLADDEDIG-AETH…

:o: AT THOS. EDMUNDS, YSW..…

BETHEL, TRECYNON. ---0-

News
Cite
Share

BETHEL, TRECYNON. -0- Mewn cyfarfod- cyhoeddus gynaliwvd yn Festri Bethel, Trecynon, nos Fercher, y I geg cyfisol, rhoddodd cynrychiolwyr llafur Adramaax i a. 2, adroddiad du gvasanaeth ar y gwahamol fyrddau am y flwyddyn ddiweddaf. Er argraffu hysbysleni, a chyhoeddi y cyf- arfod hwn, yn mgwahanol gapelau yr ardal. ni ddaeth rhagor ma, hameir cant o bersonatr i'r cyfarfod: Pan gofiwm nifer etholwyr yr adramau hyn, ac hefyd fod y cyfarfod wedi ei alw er rhoddi mantais i ni wybod am weith- rediadafu ein haelodau, mae yn syndodi medd- wl fod nifer mor fecham wedi dod yn nghyd. Cawsom adroddiad cymharol gyflawn 0 waith y gwahanol fyrddau yn ystod y flwyddym ddi- weddaf. Ond- credaf y byddai ychydig oleuni pellach oddiwrth Mr Thomas Lewis yn nglyn a, rhai pethau ddywedodd yn fan- teisiol iawn i ethohvyr Aberdar yn gyffredin- oL Cwynai Mr Lewis nad yw yn bosibl gwmeydi ond ychydig welliantau ar y Bwrdd o'r hwn y mae ef yn aelod o hono, tra v bydd yr aelodau presemol ar1 y Bwrdd am y rhes- wm, meddai ef, eu bod yn deall eu gilydd, ac ym gweit, y naall i'r Hall, a bod hunan- elw yn benaf peth gan ba,wb o honom. Er emghraifft, dywedodd fod; yr un person- au yn rhanKldalwyr yn y sefydliadau canlyn- ol Public Hall, Conservative Club, Liberal Club, Market House, Saughter House, a Gas Works. Felly, ei bod yn rhy amhawdd i un-rhyw aielodl unigol i wTteyd umrhyw well- iant ag a droai ym elw umiongyrohol i'r treth- dalwyr. Dywedodd- (a chredaf felly fy hun), y dy- lasai y sefydliadau yma fod; yn eiddo y Cynghor; y faichnaidle a'r slaughter-house, ac yn neillduol y Gas Works ond sut i'w cael gan eu bod yn eiddo yr aelodau, yn ol tystiolaeth Mr Lewis? Ac, yn wir, cawsom ar ddeall eu bod yn talu yn rhagorol—deg ar hugain y cant. Rhogorol onide? Nid rhyf- edd felly eu bod! yn arfer yr egwyddor hono, "Can di bemill mv.vn i'th nain, Fe gan dy maim 1 lihatu." Bid siwr, ni ddywediodldJ Mr Lewis y ddwy linell uchod, ond! dywedodd yn ddiigom hy- glyw fod yr egwyddor ym cael ei harfer gaTli ei gyd-aelodau; felly-, os gall Mr Lewis brofi y gosodiadau yma, nidi wyf yn ei feio am ddweyd fod eisieu newid gwaed; y Bwrdd ac y mae yn drueni mai haner cant syddi yn gwybod hyn. Dylasai holl etholwyr gwahan- ol Adramau Aberdar wybod hyn!: felly, er cyfiawnder a'r cyhoeddi yn gyffredinol, dew- ed Mr Lewis allam drwy gyfrwmg y wasg, a. phrofed y ffeithiau hyn fel y gall etholwyr adranair ereill fanteisio ar ei wroldeb ef. Gadlys. T. J. Williams.

Advertising