Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Advertising

YR WYTHNOS. ---()-

ABERDAR.

BETHEE, HIRWAUN.

CYNGHOR C'ELF A LLAFUR ABERDAR.

■ :o: MARWOLAETH.

-----:01:-'.".._-,-ANERCHIAD

NODION MIN Y FFORDD.

NAZARETH, ABERDAR.

News
Cite
Share

NAZARETH, ABERDAR. Prydnawni dydd, J diweddaf, cvnaliwyd cyfarfod croeisawol, ac i sefydlu y Parch. R. Williams yn fugail ar cghvys Nazareth, Aber- dar. Bu Mr Williams, am! ryw bum' mlynedd a, gofal eglwys Trinity, Llanelli, ac yn y cyf- amser cyflawnodd waith rhagorol; ac ar ei ymadawiad yr oeddi y dref yn gyffredinol yn ofidus yn he-nvydd, hyny. Credwn fod ei ymrwymiad yn, Nazareth,, Aberdar, yn gaffaeliad i'r eglwys, ac y bydd i fudd ddeill- iaw oddiwrth ei wrei,niidt«ga(eth. Am dri or gjoch, cymaliwyd y cyfarfod cyntaf, dam Ipvyddiaeth, y Parch,. W. James, Bethania, at yr hwn yr oec1d eglwys Nazar- eth, yn was tad wredi hel am, ei gyngor a'i, gyn- orthwy. Gwelsomi yn, y cyfarfodi, yn mhlith 11 a Aver ereill, y Griffiths, M.A., Llanelli j M. H. Edwards, Llanelli; James Griffiths, Pembre; T. J. Edwards, Merthyr; J. Pumps,aint Jones, Treharris; T. Davies, Treorci; Rowland- Morgan, Penrhiwr- ceibr; John Morgan, Bryn Seion; H. T. Stephens, Carnsci; W. J. Williams. Bethel, Hinvaun; Morgan George, Newbridge1; W. Davies, B.A., Coleg Caerdydd; W. Jones. B.A., Coleg Caerdydd; R. Roberts, Cwm- ba-ch; B. T. Evans-, Trefecca; D. Lloyd, Pernrhiwceibr; Evans, Si-lo-a; J. Griffiths, Calfaria; J Morgan Jones, B.A., Tabernacl; Mei-stri John Hughes a T. Thomas, Llan- elli; E. T. Williams, D. Davies-, D. Volant Williams, Penrhiwceibr; Griffin Jones-, Cil- j fynydd; E. R. Edwards, Cilfynydd; J. Thomas, dilLedydd-, Trecynon; D. Edwards, post-feistr, Cwmdar; J. Davies, J. Mills-, R. Lewis, E. Emrys Evans-, Fferyllydd;, Victoria Square; D. Tho-mas, Yswaini, Camom street; T. Thomas, Graig House. Darllenwyd amryw lythyrau gan Mr R. H. Lewis, Brymheulog, ysgrifenydd. yr eglwys, oddiwrth berso-may o-eddynt yn methu bod I yn bresenol yn y cyfarfod. Yn y,sto,d y cyfarfod sia-radwyd gan- y Mri. J. Hughes, M. Griffiths, M.A., Llanelli; T. I Edwards. Siloh, Llanelli; D. Silym Evans, J. Griffiths, W. J. Williams, T. Davies;, Tre- oirci; Meistri Thomas Jomes ac Eva-m Wil- liams-, Nazareth, a'r Parch. R. Williams. Rhwng y cyfarfod' udrod a chyfarfod yr hwyr, ymneilldlulOil bron yr oil o'r d'yeithriaidl i'r Vestri i fwymhaiu cwpaniaid; o die: oed-d wedi ei pharotoi gan feiywodi parchus yr eg- lwys. Gwasanaethwydi wrth y byrdda-u gam Miss Winnie Lewis, Brymheulog; Mrs a Misses Eynon, Hawtho-rm terrace; Miss Sarah Wa H s. Ab-ernant place; a Miss Mary Ann Marshall, Aberrant; Miss Ellen Rees, College Green, a Miss Hughes, Victoria Square; Mrs. G. M. Evans-, a, Miss Bessie Davies; "Tarian"; Misses Annie Da-vies;, Catherine Rees, Harriet Davies, M. John- son, Mrs. John Evans, Seymour street; Mrs Waters, Mrs Elizabeth Rees,, Mrs David Landeg, Mrs David Williams, Miss, Maud Mason, etc. Am saith o'r gloch yn yr hwyr, cynaJiwyd j cyfarfod cyhoeddus, pryd y cafwyd dwy bre- geth feistrolgar gam y Parch. Maurice Grif- fiths, Llanelli Jr Parch. T. Davies, Tre- orci. Llwyddiant i'r bugaal a'r eglwys- yn; Nazar- eth, yw dymiumiadr- Un Oedd Yno. o:

CALFARIA, ABERDAR.

EBENEZER, TRECYNON, ABERDAR.

MARWOLAETH A CHLADDEDIG-AETH…

:o: AT THOS. EDMUNDS, YSW..…

BETHEL, TRECYNON. ---0-

Advertising