Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

THE COLLEEN BAWN. |

[No title]

Y RADD FARWOLAETH LLEOL.

HENRY GRIFFITHS,

-:0:-RHOSAMMAN.

-:0:-CYFEILLGARWCH.

Advertising

PETHAU GWERTH EU COFIO.

[No title]

News
Cite
Share

-:0:- Yr oedd John Swil eisieui gofyn i Miss Nel Bert ei briodi. Ond ni allai yn ei fyw gael hyd i eiriau priodol. O'r diwedd, dywed- odd: "Wyddoch chi nad ydyw dda i ddyn fyw ar ben ei hun ?" "Wel, ynte," atebodd Nel, wedi diflasu ar ei gwmni, "ai nid gwell fyddai i chwi fyned adref at ech mam ?" --0. Yr Ymwelydd: Ydi'r lie yma yn le iach? Y Brodor: Ydi. Fuo yma ddim ond un marwolaeth er's chwe' blynedd. Yr Ymwelydd: Diar mi. A phwy oedd h,wn'.v ? Y Brodor: Y doctor. Yr Ymwelydd: Y doctor? Beth oedd iachos ei farwolaeth? Y Brodor": Llwgu. Ned: Tydi fy ngwraig i ddim wedi deyd gair croes wrtha i er's pythefnos. Wil: Pa bryd nma.' hi yn dwad yn 1 hoi ? Y Pysgotwr: Wedi'r cwbl mae yna lawn, cystal pysgod yn y mor ag a ddaliwyd er- ioed. Y Cyfaill: Oes, a llawer iawn gwell; gwyddoch fod y rhai mwyaf yn diane bob aimser. —o— Mrs Junes: 'Rydw i yn poem yn arw. 'Rydw i yn sicr fod fy ngwr yn cadw rhyw- beth oddiwrthyf; a fydda i ddim yn daweS nes gwybod beth ydi o. Mrs Rhys: Mae fy ng\\T inau yn cadw rhywbeth oddiwrthyf hefyd, ac yr ydw i yn poeni am fy mod yn gwybod yn rhy drfii beth ydyw. Mrs Jones: Yn wit! Beth ydyw? Mrs Rhys: Arian.

[No title]