Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

. Cristionogaeth a Machiavel-I…

..-..---.......-........■Cwmfii…

;ABERDAR—SIBRYDION.I j^

CYFARFOD MISOL MWNWYR ! DOSBARTH…

-:0:-CYNRYCHIOLAETH UNIONGYRCHOL…

MYNEGWYR.I

TRECYNON A'R CYLCH.

-.0 :------, NODION MIN Y…

I NODION AMERICANAlDli!

News
Cite
Share

NODION AMERICANAlDli Yn ol pob argoel yn bresenol, y mae y I Wesleyaid Cymreig yn Chicago wedi colli eu He addoliad drwy ryw amryfusedd neu an- ffawd gyfreitliio). Rhoddodd Mrs Mary Williams antrheg 0 $5,000 i adeiladu capel yno i'r Cymry, ond trwy rediad anhywaeth yr am.gylchiadau aeth y capel a'r tir i afael yr enwad Wesley aidd yn y Talaethau. Dadl nifer o'r Cymry yw iddo fyned felly ar gam, a dadl yr ochr arall yw iddo groesi i reddiant yr enwad yn gyfreithlon; a dyfarn- Id y Ilys yn gydfynedol a'r ddadl ddi- ddaf. Beth bynag ddaw o'r annghydwel-; e. id nid allan o le i'r Cymry yn y wlad hon fyd tynu gwers o hyn, gan fod yn ofalus yn y d) :'cxlol i sicrhau pob rhodd at achosion Cymieng i fod a pharhau yn eiddo y cyfryw yn "gyfreithlon." Trefnter pethau yn gyson a gofynion y gyfraith, a chofier bob amser mai nid "cyfiawnder" yw "cyfreithlondeb" bob amser. Yn ddiweddar clywir fod y genadaeth Formonaidd ar hyd a lied y wlad (a'r gwled- ydd o ran hyny) yn liwyddo. Mewn rhai parthau, yn nghanol eglwysi Cristionogol, achosa gweithgarwch y cenadon Mormon- aidd bryder ac ciddigedd. Mewn rhai man-1 au, hefyd, bygvthir, ac earlidir hwy mewn Ileoedd ereill. Oni fyddai yn werth i ddír- prwyaeth o Gristionogion wneyd archwiliad i'r aehostion sydd wrth wraidd y llwyddiant Mornionaidd ? A yw y Mormona.idd yn cynyg neu addaw rhywbeth gwell iblant dynion nar enwad.1.11 erein ? Os ydynt, y mae yni llawn bryd i eglwysi ereill wneyd ychydig yTu y cyfeiriad o godi ysbryd y tlawd a'r ajrghersna Dylai crefydd roi calon ac ysbryd newydd mewn dyn. Daeth cref- ydd Crist i bEth pi apt dynion yn gan, Teimlai yr angelion yn 11awen a'r bugeihaid yni hapus. Ar hyd yr oesau ar ol hyny (ac y mate yn parh.au hyd heddyw) aeth crefydd yn bnid.'MeT ac yn dddgskindid. Y mae rniloedd o eglwysi a. chapeku yn ein gwlad na theimlir yr un ysbiydoliaeth du myn- ychu. A y tlawd iddynt heb glywed dim i'w galonogi, a daw allan heb nemawr ddim cysur; ac feallai yr a. adref heb neb yn yi> gan gair dyddanus wrtho! Mewn eglwys yn Nocth Greenfield, dro yn (\1, cynaliwyd cyfeillach gyhoeddus i gasgiu ar:án at yr achos goreu. Codid un ddolnr yr un am y fra nt o goileidio "gwraig dyn arall,un "Ll'n:"l) b' f r eglwys, yn ddlcwl G«na yr Anv-r t ni eu hun- an yn bobpeth er mwyn arian. Deddfr <M\vr campus oedd Moses. Yr oedd ei ddeddfau yn fu yn sylweddol, ac yn gadael argraff oesol .r 1 e Viyli'ui ei genedl. Yn lie modrwyau a chein'.on de? sent ar eu dwylaw, fel y gwelir y dyddsau hyn ar ddwy law y mercfied. jnveill fx-id g^nddo ef ddeddfau Duvv-yn arivydd i goffau iddynt yn barhaus eu dyledsAvyxJd. gyfansawdd, ac nid eu balchrfer a'u !!w'a{[edd flisylw-fdd. iNlynai Moses ddedd'fo-u Duw yn ngenau pl-int Israel, hefyd, yn He y siearets geir yn nghegau hogiau y dyddiau presenol. Myri- ad, hefyd, foes yn meddyliau y merehed ieu- ainc w lie awy>rld Kwaged'V.s nm hetiau a gwisgoedvl rhoctresfiwr. Y mae sawvr r-r. g; n amb-ed fa.n'vc1' yd me^Jdyw! }n y n>pwyddia.d'i-rc:n Fhn- ydda,n yn r»l. g^-elid t'.«b:'CO yn c -t-d ei gvtrer- ádwyo fe1 meddyginiaeth pnfti-le-lig at y geri (y col era), ac yn a'.vr eto, Tn e rl -f Nri r gA^in■ champagne fel ^,velihad i'r dyfaden Ayyllt! i D,c.th y cyneoT hv.n yn ;th o ryw ddistyllfs. He y mae cyfiawnder o win o'r fath. ar law. Y mae newyddisdvraeth y dyddSau presenoJ yn was^n^ethgar i bob math o gynllunkiu. masn^r^o], Ca y dcs- barth hwi?, hefyd, eu hysbysebu yn rhad ac am ddim. Rhyw sefydl'ad: arbenig fydd y br'fysgol yn Washington fwriada Andrew Carnegie waddoli a$10,000,000. Cyfle fydd i'r dysg- awdwr eithriadol, i'r gwyddonyrld n'r dar- gaiafyddwr mawr a ehenedlaetho! ei fri. V mae Hawer o mddion Cnrnegie hyd yma yn rhai i'r dosbarth y mae yn dda arnvnt. -Mid yw ei roddion hyd yma yn cymeryd i mewn y gwir dlawd a'r angenus. Nid yw hyd yma Redfield Road, Ystrad, a'r priodfab yn fab i'r diweddar Mr John Jones, GeHigaled road, yr un He. Hawddfyd bywyd yw ein dymuniad ar y cyfamod siriol hwn. Wedi cystudd o tua phuirf niwraod, bu farw dycld Sadwrn diweddaf, Mr Alfred Phelps, mab Mr a Mrs Phelps. Tyntyla rd., Ystrad. Gwelodd 2gain oed, a. theithiodd lawer yn ei amser. Yn mhlith Ileoedd ereill presAvyliodd yn Australia. Blimvyd. ef gan yr inflammation, a hyn fu yr achos iddo gael ei symud mor annisgwyliadAvy dn plith. -Or- Cynaliwyd cyngherdd y noson o'r blaen yn nghapel Bethel, M.C., Ystrad, mewn cysylltiad a chartrefi Dr. Barnardo. Cawn. fod y swm 0^x8 is. wedi ei sicrhau drwy hyn at gynal y sefydliad uchod mewn sefyllfa gysurus. Mae plant lawer yn derbyn cysur maAvr drwy weithgarwch Dr. Bamardo ac ereill. Wrth gefnogi y cartrefi hyn, gwneir gwasanae:th mawr i amddifaid. -u-- Nos FaAvrth,, Chwefror n eg, bu farw Mitrs Gertrude Griffiths, Taff street, Gelli, wed] cystudd o rai misoedd. Gwelodd 15 eg mlwydd oed, ac yna diflanodd yn nhegwch rhinwedd oddiar y ddaear. Derbyndodd addysg yn Ysgol Uwchraddol Pentre. Cysylltodd ei hun ag addoldy y Dyffryn, :a gwnaeth wasanaeth gyda'r Y sgol Sul a rhan- au ereill o'r gAvasanaeth. BIagurodd yn hardd iawn, ac nid rhyfedd fod hiraeth rhieni ac ereill mor ddAvfn ar ei hol. ¡o-- Y dydd Sadwrn canlynol, go^xlwyd ei gweddillion i orwedd yn mhriddellau claddfa gyhoeddus Treorci. Yn breseiML, gweLsom blant perthyrtol i Ysgol Ddyddiol y Gelli ac Uwchraddol Ystradyfodwg. Canwyd emynau Cymreig yn doddedig gan Gor y Dyffrvn, a gwasanaethwyd yn dyner a phwrpasol gan y Parch. Philip Gelly. Hysbysir fod y Parch. W. Morns (Rhos- -ynog), Treorci, ar well had. Cawn fod Mr Morris wedi derbyn cydymdeiolad cyffred- inol yn ystod ei gystudd. Cydnabyddir. 4 )V- fod wedi gweithio yn ffyddlon o Maid symudiadau daionua ar hyd ei oes, r<gs S^dwm a nesaf (Chwef. 22ain a'r 23ain), cynhelir cyfarfodydd pregethu aekxJati Wesleyaid Cymreig Caersalem. ToTl Disg'vylir i wasanaethu y Parchn. D. Tegwín Evans, B.A., Athrofa Didsbury; a H. Hughes Ferndale. Sylwn fod y \1;1>.8- leyald yn J™ y cylch hwn fel .n 'n- au ereill --0-= Yn swyddfa y r6!restryddJ Pontypridd, dydd Sadwrn diweddaf, cymierodd barkl bnodas Ie rhwng Miss Sarah Mary j-n" Mr John (Johnny) JoneS) y ddau o'r Ystrad1, Rhoaddi. Merch i'r diweddar Mr 1 1 j, Jones, Gelligaled road, yw y wraig ie tanc, & mab i Mr a Mrs John Jones, Red^k d r<1, yw y priodfab. Nawnddydd ^sur \»cno arnynt ar hyd eu hoes. Adnabyddid yr ymadawedir; John j ( r, t- s yn g; feillgar fel John Jones, • r L-r M. ei weddw, Mrs Jones, wed: ei < r .esi. ar n-n* yn cadw cartref gysurus i'w or,, L "d r i ddau o honynt briodi yr un wythnos (y ddi- weddaf), sef Miss Sarah Mary Jones a Mr Evan Jchn j\.i Ma' ■ 'r • -nn t (loan Rhon a), vw Mr Job"v 11. kf cysylltiadau teu'uol a chydymdeimlad y cyf- eillion priodasol yn rhai teg i edrych arnynt- Mae cymydogaeth Trealaw yn un pm-, yddol iawn. Sylwais wrth fyiVd drwyddi dydd Sadwrn diweddaf fod anedd-dai lawer wedi eu hadeiladu yno yn ystod y blynydd- aJU dhveddaf. Yn wir mae amryw erein ar waith vno. Arwydda hyn fvwyd masnachol yr ardal a'r rhai cylchynol. --()-- Wrth basio y gladdfa. cawsom olwg ar Mr Thomas Thomas (Carw Cynon). Deall fod Mrs Thomas wedi bod yn wael ei hiechyd am hir amser. Cawn ei bod ychydig yn well. Preswyhvyr parchus ydynt, a daeth- ant i'r Rhondda o Aberdar. pan yn tynu i gyfeiriad Troedyrhiw. cyfar- fod a'r Henadur Richard Lew's, ynad hedd- wch. Mab yw ef i'r dweddar Mr Thomas Lev.T), Pontypridd,' ac maén friwd i ^"r Augustus Lewis, un o swyddogion y Llyw- odraeth yn Morganwg. Cafodd yr Henadur a minau ymddyddan blasus. Pan yn ieu- anc, arferem ganu mewn cynghercMau ■yn.' >v:hont\pndd. Cyfrifir ef yn siara.dwr fliag- orol, a theimla ddyddc-rdeb mewn achosion crefyddal ac ereill teilwng o sylw. Perthyna v diwedd-r W iHra-.T) Lewis, Tyntyla rot Ystrad, i'r hen Ysgol Cym- reh". Civ id ganddo h-n darr'w^'dau e'1n taxlau yn hollol n.turi< .-1. '.i ctho^'d a gweithio am hir amser yn herwydd aliechyd. Pan yn ei gadnir freichiau tra haner awr wedi pump boreu d.y .d v-*r d weddaf, cwympodd Q dan o hoa" yn sydyn. ac- ehed- odd ei anad! yrnaith. Tresdiodd ( o flwvddi yn hfpns yn y cymeriavl o v eithnvr a Chyrrro twyr^aion. A 'fj-tbvddid efyn barchus fel "William o'r Cotca'' (Coedcae). Cymerodd ei angladd le dydd Sad:v/rn tli- weddaf, yn nghlar'dfa LTetvr chi, Trealaw, --y Parch. T. G. Jenkins wr s"n*ethodd Mae wedi gadael gweddw ac amryw o blaiit Yr wythnos ddiweddaf, apth ir John Tames, 2. Virt r'- st-r"t ^'F.tr:^ i f Y, Caerdydd, ac yno m'*e i fyn'd ,-■> dan bwfedd- ygwith peryc'S. Tds"; !id i hyn; ^m^r- vd He dydd S''d-m r-wo-V f. Td-n'r ef gan rywbeth yn ei ••'d-df, ac -fn*r y gaJl hyny brofi yn angei?o! :dd-o. 7»T-e m^b ieuanc iddo o cartref. a dvwedlr fod erfyniadau ei dad yn d'" er a mywch 8.)0, c:3e} un oh,.g arnll arivA. cvn o < bos'bl na hvydda i fyn"d yn Hwyddisnus drwy yr operation. Hyder- wn. y cyfarfyddaat ar yr -eTwyd gailref eto. Mae James yn TOAAT parchus, ac wedi trig- ianu yn y cylchoedd hyn am flynyddoedd lawer. --0-- Mae brodvr Tforaidd Cyfrinfaoedd nor Hael, sef Trchafofl a Gwenynen- Hafcd, wedi penderfynv d'lthlu CAvyl Dewi Sant, Mawrth 6ed. yr Hp "r y dyM cyntai. Y.n- ddengys y gwneir hyn er cyfleusdra i'r m is- nachwvr 3.0 ereill sy'n ael'^dau o honynt. Bwriedir e.wnevd v vn un dvdd >r- ol ac aderladol, a theilwng o'r achlysar. Cydsymaf a'r cais drwy fod yn bresenol. hyd yn nod wculi meddwl am ysbytai yn dl weithia'-j eang: j ymgeleddu y trueiaiad no- afir ac. a ddiydEr yn ddyd<iioL •

Family Notices

--,-..-'0:-SARONj YNYSHIR,…

--0-- - TYLORSTOWN.

-0--MERTHYR TYDFIL.