Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

. Cristionogaeth a Machiavel-I…

..-..---.......-........■Cwmfii…

;ABERDAR—SIBRYDION.I j^

CYFARFOD MISOL MWNWYR ! DOSBARTH…

-:0:-CYNRYCHIOLAETH UNIONGYRCHOL…

MYNEGWYR.I

TRECYNON A'R CYLCH.

News
Cite
Share

TRECYNON A'R CYLCH. U ndeh Ysgohcn Sul yr Annibyn.wyr. Nos Fa,wrth, Chwefror lIeg, cyfarfydd- odd pwyllgor yr nndeb uchod. yn Neuadd Ebenezer, dan lywyddiaeth y Parchi W. Samlet Davies, yn absenoldeb y cadeirydd penodedig, y Paifch. J. D. Rees/ Pewter- fynwyd fod arholiad i gatel ei: gyrtal elenii eto yn y gwahanol feiisydd abenig, sef yr im meusydd a'r arholiad sirot a'r Un-deb Cym- reig. Bydd yr arholiad yn cymeryd lie yn mhob eglwys perthynol i'r undeb, os bydd yno ymgeiswyr, a hyny ar nos Fawrth, y 2sa,¡n o fis Mawrth nesaf. Dewiswyd i fod yn Arholwyr, y Parchn. J. D. Jones, Abercanaid; a Wm. Evans, Salem, Merthyr. Y blaenaf y dosbarth yn Hanes Moses—rhai o 12 i 16 oed; a'r ail, y dosbarthiadau yn Hanes Iesu Grist yn yr Ortiwch-Ystafell, sef dos. y iii., rhai dan 21 oed; a dos. iv., rhai dros 21 oed, ond yn agored i bob oed. Bydd y dosbarth yn Hanes Moses yn caiel ei arhoii yn y deg penod, sef Numeri x, dros yr xx.; y dosbarth dan 21 oed, yn Hanes Iesu Grist yn y tair, sef loan xiiii., xiv., a'r xv., a'r dosbarth an- rhydeddus—agored i bob oed, yn yr un tair penod, a nodwyd, sef loan xiii. xiv., air xv. Rhoddir tair gwobr i'r tri goreu, yn dos- barth yr ii. yn gystal a'r tri goie^i yn dosbarth y iii. Hefyd', rhoddir un wobr"i'r goreu yn y dosbarth anrhydeddms, sef gwerth ics 6c mewn llyfrau a dclewisir gan y buddugwr ei hun. Bydd Mr Morgan Williams, y Trysorydd, yn ddiolchgar am gyfraniadau y gwahanol Ysgolion mor fuan ag y byddo modd, er cyf- arfod y treuliau yr ydys wedi myned iddynt eisioes yn nghlyn a'r tafleni Meusy'd Llafur a gafodd pob ysgol yn gystal a'r treul- -vo. iau ddaw yn nglyn a'r gwobr"ryon cry- bwylleflig. Bydd y pwyllgor yn cyfarfod eto nos Fawrth, Mawrth i8fed. Pob mpn- ylion pellach i'w cael oddiwrth yr ysgrifen- ydd. J. Sulgwyn D a vi es. Siloh, Trecynon.

-.0 :------, NODION MIN Y…

I NODION AMERICANAlDli!

Family Notices

--,-..-'0:-SARONj YNYSHIR,…

--0-- - TYLORSTOWN.

-0--MERTHYR TYDFIL.