Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHESTR o ACHOSION CYMREIG A WELLHA WYD GAN VENO'S SEAWEED TONIC, A VENO'S LIGHTNING COUGH CURE. nL -1'' Pan y cyflwynodd Mr Veno ei Veno's Seaweed Tonic, a'i Veno's Lightning Cough Cure i'r cyhoedd Cymreig, ni ddychmygodd am y croesawiad cynes dderbyniodd y moddion hyn. Yn ystod y tymor byr o chwe' mis, gwerthwyddros 300,000 o bote yn Nghymru. Siarada hyn gyfrolau am yr ansoddau iac'nusol sydd y ddau foddion nyn. Ni ddaeth unrhyw fe idyginiaeth erioed i Gymru a dderbyniodd y fath ganmoliaetb gyffre iinoi, nac wedi cyflawni y fath welliantau rhyfeddol. T i Veiio's Seaweed onie RHESTR 0 ACHOSION CYMREIG. MARY L. REES, • 61, Seymour-street, Aberdare. A wellhawyd od ii vr di wendid gieuol a diffyg cwsg, ar 01 18 mlynedd o ddyodd- efaint, gan Veno's Leaweed Tonic. G. GIRLING, 7, Templar's Ave, Wrexham. Gwellhawyd a ddiffvg treuliad, gwynt ar yr ystumog, poenau vn yr ochrau a'r cefn, yn nghydag arenau anmharus. Methodd amryw feddygon a rhoddi gwellhad, ond llwyddodd Veno's Tonic. GEORGE ROSSER, 48, Island Place, Llanelli. Gwellhawyd oddiwrth ddiffyg treuliad cron- ol gan Veno's Seaweed Tonic. Mr GAN 35, Thomas-street, Tonypandy. Gwellhawyd oddiwrth ystumog ac afu an- mharus. a phoen pen, gan Veno's Sea- weed Tonic. W. DYKINS, 66, Tyntyla Road, Ystrad. Gwellhawyd o beswch cronol, a diffyg an- adl, ar ol i mlynedd o ddyoddefaint, gan Veno's Lightning Cough Cure. MARY JONES, 28, Llanthewv-street, Aberaraaa. Gwellhawyd o beswch cas, a bronchitis, gan Veno's Lightning Cough Cure. W. FRANCIS, 3, Adgincourt-street, Lrindan, Newport. Gwellhawyd ar ol 25 mlynedd o ystumog wan, diilyg cwsg, a gwendid cyffredinol, gan Veno's Seaweed Tonic. MARGARET PRICE. Old Station-street, Dowlais Jp. Anhwylderau yr arenau, dropsy, 1 diffyg cwsg bu Veno's Seaweed Tonic o was- anacth mawr. Yr oedd y canlyniad ya rhyfeddol, wedi blynyddau o ddyoddef. J. PHILLIPS, 23, Halifax Terrace, Treherbert. Nid oes ganddo ond parch i Veno's Sea- weed Tonic. Dyoddefodd oddiwrth wendid cyffredino; am flynyddau lawer, a gwellhawyd ef wedi i bobpeth arall fethu. Margaret 0 Brien, 21, Ebenezer Terrace, Newport. Gwelihawyd o boenau arteithiol yr aren- au a'-r ystumog gyda phoen pen, gan Veno's Seaweed Tonic. W. Roberts, 36, Park-street, Rhosddu, Wrfxham. Gwellhawyd o wendid gieuol, rhwymedd, pensyfrdandod, a phoen pen, gan Veno's Seaweed Tonic, vr hwn h ifyd a roddodd iddo archwaeth dda Cymeradwya Veno's Seaweed Tonic i bawb. James Whelan, 4, Have lock-street, Newport, A dderbyniodd les mawr mev,n achos difrifol o boen pen, a chroen anmharus, gan Veno's Seaweed Tonic. E. Jones, Ethelbert Place, Abergavenny, Z" A dderbyniodd les mawr mewn achos hirbarhaol o boen yn y cefn a'r ochr, gan Ven. 's Seaweed Tonic. Fanny Palmer, 3, Stanley-street, Abertawe, A ddywed fod Veno's Seaweed Tonic yn werth ei bwysau mewn aur. W. Morris, 58, Mathew-street, Acertawe, I a. ddywedhfod Veuo's Lightning Cough Cure uwclaw pob canmoliaeth. Ba o dan beswch trwm am ddwy flynedd. Mrs. J. Broom, II, Dumfries-street. Treherbert, A gymeradwya yn gryf Veno's Seaweed Tonic. Dyoddefodd oddiwrth boen pen, hwymedd, ac ystumcg wan. Mrs. M. Evans, 12, Upper Elizabeth-street, Dowlais, A wellhawyd oddiwrth rwymedd a piles, gyda uiffyg cwsg, gan Veno's Tonic. Mr 4. Maskeiine, 21, Cnapel Lane, Pantypool, A siarada yn y termau uvvehafam Lightning Cough Cur*. Dyodlef) 11 oddi 0 1 wrth anhwylder y gwddf a'r frest, a choll- odd ei llais. Oychwelodd ei llais yn fuan ar ol cymeryd y Tonic. \!ae VENO'S SEAWEED TONIC wedi euro ymaith angel marwolaeth. acwedi d'od 1 wenydd a ch-ryfdel- i lawer ddyoddefydd efnus. -wyryrhaihynyxiprorodd a in ei allu esmwvthaol ac adgryfhaol. ^iaradant oddiar broliad pan y dywedant ei bod yr urn feddygimaeth sydd wedi e,j i deimlo yn iadlus Glira yr yrneqydd, cryfha yrysttimog. pura y gwaed UinUra boen pen, r ieoleiddia weithrediad J ga on, gwellha anhvvylde au yr afu a'r renau ac adgryfha yr hoil gorff. Edmy ir ef yn fatrr gan feddy on am y gwe Ihad aroso! a rodda i rwyme-id; raie yn we 1 na pills o unrhyw ffurf. Pris, Is lie a 2s 9c. Ceir liyrr cytarw/ddo bychan gyda phob potal. VENO'S LIGHTNING COUCH CURE addyry talfa ar bes-<-ch cyffredin mewn ua noson, ac iacha basweh h, bronchitis, caeihdra, anwydwst a'r pas yn gyflym- Mis gcllir mesur ei rajorketn enraw ar y .:ymysgedd p-s -.cli cyffredin. neu unrhyw un o'r meddy (aetbau y mae wedi arbed miloedd o tywydau ar ot idd nt (;<ael_ eu troi alian o'r ysb- tdai. Meddy iaiaeth wyddono ydyw yn cael ei chvraerad- wyogan ddymon meddy ol. (i-warentir hi iachau y cyflyr n w etbaf. Pris, Is l^o a Gwertllir gan Hoot's Cash chemists ac En-irys Evans. berd David Richards & Son grocers, Abergwynfi R J Smith, Trecynon; eor. e Mounta n Ash; Jenkins" Dru Stores, E W. Harris, Mert yr Oliver Davies, Pontypridd Richards, Lwynpia; ) W Davies Porth Rees VVil iasns, Pylorstown; veorge Pentre; a gwerthwyr nedJygimaeth yn mhob man IS Beef & "VLfa t Y mae G-vio ij e idenisig, Beef a Malt yn sefvl fei y g ceu, n chynwysa Doury Port, Mosquera Bcd., Jelly, a Sudd o'r Brag, ac m :e yn faechkm a ll^sol. Ysgrsfena m 'ddyg emvog—" Vr wyf wedi rh-> I Ji <rche >n n d li Id tr, ac yr wy' yn c ei f >i Beef -s \la;t G'.eadening yn profi y 1 e'frcn > ifiechy i m >ith, fel halnt, typhoid Cymerir e. y rhwvdd gan d y 11 ief vy gyd aerch parhao! ac o fudd n Tldu )1, Jj '5 yr amsei .T.vr.v- p n1 i il v If) ♦ L':yJ gvm'5"yl tr-vy i arlit' Gen er gaei >ddi rth chwegnwydwyr trAY > Je ;>. newn po:e'i. am 3/9 a 2/- neu ge l-r gae! sample drwy y ii-ythyrdy 2/ j .1(1'1 at— W. Glenden g a Feibion (Cyfyngeig) 67, Shaliesbury Avenue, Llundain. 33, St. Mary's Place, New=Castle=on=Tyne. B 1, Commercial Street, Dundee. Dywed y L.tncet-"Eou beef a M.dt .1-ndemng yn soyfn vrthui ac adfywioK GleodeniDgs, ..J.l t) i >ee" & Malt Ville. TLODI Y CLERIGWYR. Yn ei. biegeth ya Eghvys Gadeiriol St. Pa.ul, yn Llundain, dywed'edd Esgob Exeter y bua.sai efe, yn rhwydd, yn gailu airedig teixriiladau ei wrandawvr a hantes yr hyn a cldioddefir gan y clerigwyr. Gwyddiai ef am ran yn gweitbio a'u dwylaw i enill ych- ydig svlltau; am ferched parsoniaid1 yn mynedi i fusnes i helpu eui tadau i gadw curadiaid, j ac am un achos yn yr hwn yr oedd un siaceds yn, cael ei gwisgo gan yr oil o'r merched yn eu tru. Rhaid: pedio amheu gair esgob. ;q, Y mae v inarch. A. Williams, Risca, n-ew- ydd ddychwelyd o glafdy yn. Nghaerdydd, ar ol Ihvyddo i fyned clan 'operation' d-an ddwylaw Dr. Thompson. bak HARDD BRIODAS, ———— JONES—, Chwef. Sfed, gweiwvd yn sefyll o fiaen allos hyiiien JIll y sv,-yddfa yn M-erthyr, Mr D. A. Jones, Model Bakery, Aberdar, a Miss M. James, Lla.nd.ilo, y naill yn: eaedigol o Llaa- geler, a'r iiah o Llanfym-dd, Sir Gaer- fyrdidin. Bwriadant waeyd eu cartref new- rod yn, Siloh Cottage, Trecyncn, Aberdar. Y maent eisioes wedi ymiaclodl yn eglwys y.r AimlbynA-vr, a ymgyft r!ydd ya y capet a, enwyd. Pob lwe a bendith i'r par ieuaac. Dylasem ddweyd gyda Haw fod; Mr Jones yn bregethwr rheolaidd a chymerad^vy, ale yn barod i wa-sanaethu unrhyw eglwys fyddo yn gofyn am ei wasanoeth. El gyfeiriad pres- eaol ydyw, The Upper Floor. Gadlys Offices, Aberdar. Ap Dar-Wyn. EIsteddfod Gadeiriol Felinfoel fER llanislli LLUNGWYN, MAI igeg, 'oa. Corau Meibion (fr'I ale voice Partv), heb fod dan 70, Martyrs of the Arena.' Gwebr £30, a'i darlun gwerth RI IOs. i'r Ar- weinydd buddugol. Hefyd, Cor Cymysg, Cor o'r un Gynulleid- fa, Fife Band, Unawdau, &c., y rhai y rhoddir gwobrwyon syiweddol, Hefyd Barddonineth -Pryddest, Porth y nerViei 1,' g voor g t) i chtdtir dulerw hanid. Gwobrwyon deny Idol ereill. Yo yr hwvr, Cyngherdl ystadleuol, Cna,npion Sc io.siwo^r £ 5 5s., a Chwpan Arian gwerth C4 4s. -+fX BRIRNIAID — Oerddoriaeth—Llew Buallt, Eos Wenallt a T. Step ens Birddomaeth ac Adro 1 s — Vlorleist" lb; Lien/ddiaetii — Parehn J W R >0erts a B Hu nphreys. Program, lc; drwy'r post, lic.. Ys if- s). R. Paillips, \Juta n-sc. eaydi^a r. rt ijiiM Pjik te*, F^finfoel. PUBLIC HALL, a 000 CWMAMAN. A GRAND Competi ive Concert Wili be lieid at the aouve H Ji, after the A BACHJLCOR'S TEA 41 ON Monday, March 10th, 1902 -+ Adjudicators: Music: Mr. D. W. LEWIS, F.T.S.C., Mr;. :i.n.in. Recitation: Mr WM. THOMAS (Morfab), Aberdare." Accompanist: Rroff. R. Howells, Aberdare. EVENTS. Sopraino or Alto Solo (own choice): Prize, i cs. 6c., and silver tea. service, value 40s, Tenor Sodo- (own choice): Prize, 10s. 6c., and silver cup, value 21s. Bass or Baritone Solo (own choice): frize, i os. 6c., and silver cup, value 21s. Quartette, "0 come, every oae that thirst- eth" (Elijah): Prize, 1 10s. Playing on the Kaimoniutm "Eiriawg," No. 428 Calvinistic Methodist Tune Book, confined to competitors who have not previously worn IOS. or upwards, Prize 10s. Recitation—open—own choice. Prize, 10s. 6c., and silver cup, value 21S. Recitation—for chlidreo under 16 (own choice): Prize 7s, 6c. Conditions. i. A preliminary test will be held at 4 o'clock at Soar Vestry, if necessary. 2. No prize wIU hel awarded without sufficient merit; neither will it he divided in any competition. 3. No comic song will be allowed. 4. Names of competitors ia the recitations to1 be sent to Mr Tom Owea, Cynlais: Villas, Llanwoano Road, Cwmaman; and the names of the ot jer competitors tot W. D. Howells, Gwalia Stores, Cwmamaai, by March 8th, 1902. -()- Admission: Concert only, is.; Front Seats, 6d. extra. Doors open at 7.30, to, commence at 8 o'clock. Proceeds towards debt of Soar Chapei, Cwmamian. Pob gohebiaethall hatesion vs;rifciu &c, i'w h.ÜIf.Hl i'r I E lit »\ Takian Office, Cardiff Street, terdare Pob taliadau ac hysbvs'-td-iu 'w hanfor? -i G. M. Ev Ns, Tartan Office, Aberdare

YR WYTHNOS.

-0--NODIADAU. i

PEN YG RAIG.

FWNC DOCTOR Y GW MTH.

) F k Crl vV li, .\.