Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

.-'''4'.''.1.',.,'----,---HANES…

-:0:-IMabon yn America.

!-.0.-I ABERDAR.I

-:0:-CWMNIAETH.

----------Y CORONIAD.

— :o: CWRCYDIA'ETH GYMREIG.

-:0:-FFRAETHEBION.

News
Cite
Share

-:0:- FFRAETHEBION. O Nel: Gall Poli ddeyd un peth am ei char- iad. Mae ei enw yn adnabyddus i bawb. Jane: Ydi o? Beth ydi enw fo? Nel: Jones. -0-- Ned: Wn i ddim sut yr ydych yn gallu fforddio rhoddi anrhegion mor gostus iddi. Die: Wei, mi fydda, yn eu cael yn eu hoi i gyd pen brioda i 1 -0-- Poll: Dyna beth cas yn nglyn a'r llyfr yma.. Doli: P'am, beth ydi'r mater ? Poli: Ddaru mi ddim sylwi nes ei orphen, mod: i wedi ei ddarllen o'r blaien. -0-- Bobi: Mam, foddwyd pob dyn drwg yn y diluw ? Y Fam: Do, Bobi. Bobi (newydd gael curfa gan ei dad): Mam, pa bryd fydd 'na ddiluw arall ? --0-- Y Wraig: 0 John! Mae 'na leidar yn y ty 1 Y Gwr (yn gysglyd): Gadewxh iddo fo. 'T GoeS 'na ddim arian yn y ty. Mi dalais y bil am y'ch het newydd chi heddyw., --0-- Jim (newydd briodi): Fyddwch chi yn meddwl am dana i weithia' pen fydda i oddi- cartra', N el ? Nel (wedi blino): Mi fydda i yn y'ch licio chi pen fyddwch chi oddicartra' fwy na'r un lamsar arall, Jiml --0-- "Pa beth a wnaf," gofynai creadur hunan- ol wrth gyfaill oedd yn ei adnabod yn dda, "i gael darlun o'r un a garaf oxeu o bawb yn yr holl fyd ?" "Mynwch ddarlum ohonoch eich hun," oedd yr ateb. --0-- "Mr Huws, be' ydach chi'n myn'd i wneyd 0 Bob, y bachgen yma?" "Wel, Tomos Williams, 'rwy'n meddwl y rhaid i mi 'neyd plisman ohono fo, achos dydy o byth i'w wel'd pan y mae 'i eisia' fo." Tom: Beth ddaeth o'r gymdfeithas ddad- leuol i ferched sefydlwyd yma dro yn ol ? Nel: 0, bu raid i ni ei rhoddi i fyny. Ni allem gael merch i weithredu fel cadeirydd, a chadw'n ddistaw tra yr oedd y gweddill o honom yn siarad. -0-- Pugh: Glywsoch chi y newydd diweddaf ? Hugh: Naddoj mae'r wraig acw oddi- cartref. -0-- Wil Ddwl: 'Rydw i am gysegru fy mywyd i wneyd rhyw ddynes yn hapus. Nel Bert: 0, 'ryda chi wedi penderfynu byw yn hen I.ano ? -0-- Dywedai Siencyn Penhydd unwaith wrth ddyn: "Yr wyt fel yr yspwng yn cymeryd y cwbI i mewn. Dod hi yn y dwfr, yn y cwrw, y llaeth, y bustl, new y gwenwyn, fe gymer ei lon'd o bobpeth. Yr wyt tithau yn ddyn pobrnan a phobpeth— capel, y dafarn, 'does dim gwah-aniaeth beth." Y Meddyg: Rhoddwch eich tafod allan. Tomi Bach: Ddim peryg! Mi neis i, hyna yn yr ysgol ddoe, a mi gefis andros o slap gyda'r mi star. -0-- Bob: Nhad, ma gin i gwestiwn bach i I ofyn i chi. Y Tad: Wei? Bob: Sut na fasa pysgod bach yn boddi cyn dysgu nofio? --0- Ted (heb briodi): A ydych yn meddwl fod gan y gwr hawl i agor llythyrau ei wraig ? Tom (wedi priodi): Wei, efallai fod gan- ddo hawl i wneyd, ond nid wyf yn gweled sut y gall fod ddigon gwrol i wneyd. --0- "Yr ydych yn brysur iawn yma," meddai Jones yn y ty cinio rhad, with dalu i'r perch- enog am ei bryd. "Prysur! Mi faswn i yn meddwl 'mod i. Fedra i ddim cael amser i red eg allan i nol cinio!" --0-- Llyncodd Tom bach geiniog y dydd o'r btaen, a mawr oedd dychryn y fam. "Rhed i 'nol y doctor," meddai wrth y for- wyn. "Nage, i 'nol y gweinidog," meddai ei frawd, "o herwydd mi glywais 'mhad yn dyweyd y gall o dynu pres o bawb." --0- "Yr ydych yn addef," meddai yr ynad, "eich bod wedi myned i mewn i dy y bon- eddwr hwn trwy ddrws y cefn, ddau o'r gloch y boreu?" "Ydwyf, eich anrhydedd." "Pa fusnes oedd genych yno yr adeg yna o'r nos?" "Meddyliais i ma fy nhy i ydoedd." '•"Yna, paham, pan ddaeth y foneddiges hon atoch, y darfu i chwi neklio trwy'r ffenestr, a myned i mewn i'r sistem i gudd- io?" "Meddyliais mai fy ngwraig i ydoedd,

- LIANDYFRI. !

:0 : f CAMRAU'R HYDREF.I

-:0:-YMHOLIAD GWYDDERIG AM,…

-:0:-ATEBIAD BEN BOWEN.

[No title]

Advertising