Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

.-'''4'.''.1.',.,'----,---HANES…

-:0:-IMabon yn America.

!-.0.-I ABERDAR.I

-:0:-CWMNIAETH.

----------Y CORONIAD.

News
Cite
Share

Y CORONIAD. -0-- Mawr yw y miri a'r pa-rotoi sydd ar gyfer Coroniad lonverth. y Seithfed yn Mebefin nesaf. Mase pwyllgor wedi bod yn eistedd am fxsoedd i benodi ar hawliau a. saiieoedd yr urddaisolion sydd i fod yri wyddfcxlol ax yr achlysur. Y newydd divveddaf yw, fod yr Archddarwydd i gael ei bigfforcni yno i gynrychioli Cymru, ac y gwelir yr het yn dyfod oddiamgylch un o'r dyddiaiui nesaf i ga.e' y pethau angenrheidiol tuag at brynu gwisgoedd1 teilwng o'r amgylchiad rhwysg- fawr. Faint o wirionedd sydd yn y newydd hwn, nis gwn. Dichon mai rhyw gellweir ddyn sydd wedi cychwyn y stori. Mae i'w obeith- io nad yw pwyllgor yr Orsedd wedi rhoi un t math o awgrym am beth bor blentynaidd. Bydd holl atclodau Seneddbl Cymrui a'u gwragedd mewn hawl i fod yn bresenol ar adeg y Coroniad, a phaham nas gellir bodd- loni iddynt hwy gynrychioli gwlad y gan. Os oes eisiau i Gymru gael sy-lw arbenig yn y seremoni, paham na ofynid; am ganiatad i Mabon ganu "Hen Wlad fy Nhadau" af-- ol i'r Archesgob dori. y corn olew ar ben urdd- asol lorwerth. Byddai hyny yn sicr o fod yn fwy derbyniol gan y cynulEad rhvysgfawr na gwrawdo ar yr Archdderwydd yn dar- jUen 'Ber-awdl' hir yn dorllwythog o Hypynt- au. Yn enw Ceridwen, cadwed v beirdd allan o seren.oni y Coroniad. Cyn y gellid ajifon Hwfa yno i'n cynrychioE-yn deilwng o'i swydd1, ac yn deilwng o'r gwehelyth barddol, byddiai yn rhaid trethu y frawdol- iaeth am ddwy genedlaeth o leiaf. Dichon y dywed rhai' y byddai hyny yn -fwy dymun- 01 n;1 u trethu i dalu am bylor a defnyddiau ffaglyd erailL Ond i fod yn ddifrifoJ, a chymeryd yn ganiataol fod pwyllgor yr Or- seddi am wthio hawliau yr Archdderwydd i sylw, dylid gofalu am anfon swyddogion yr Orsedd Farddbl i'r seremoni gydag ef. Ni fyddai yn 'show' dteilwng o Gymru heb Faner yr Orsedd, y Cledd, a'r Corn Hirlas. Myn- egir yn swyddogol, mai dimi ond un modfedd ar bymtheg a osodir ar gyfer pob person i edrych ar y seremoni, a digon prin y gellid gwthio yr Archdderwydd, na Cheidwad. y Cledd i gylch hyny o fodfeddi. Gwnai Ar- I y lunydd Penygara, cludydd y Faner, o'r goreu yn y cylch cyfyng hwnw, a dichon y boddlonai Ceidwiad y Cledd-Cochfarf, a Eifionydd gael hyny o anrhydedd am un- waith, yna bydUai gobatÍth am i dda.u o fech- gyn yr Orsedd fedru sefyll ar ddeuddeg modfedd ar ugain o'r tir cysegredig. Galli y 1 byddai disgwyliad cyffredinol am gael "Ber- I awdl" gan yr Archdderwydd, diichonj y caffai ef le gan y Brenin Iorwerth wrth draed yr Orsedd. Ond beth wnelid am le i Gwvn- eddi a Cadfan? Byddent eill diau farw o siomedigaeth, pe gadewid hwy allan. Bydd- ai yn fwy nag y gellid ddymuno allu myned a'r Corn Hirlas i fewn tnvy y cyntedd, ond gan y dylai y celficyn fod yn agos i gynrych- iolwyr Cymru, ac fod y lIe yn debyg o fod yn brin, dichon y gellid trefnu i Watcyn Wyn a Dafydd Morganwg ei gludo-'am- bulance fashion,' yn yr orymdaath. Os cyn- rychiolir Cymru o gwbl, rhaid gwneyd hyny mor gyflawn a rhwysgfawr ag y byddo yn bosibl. Cawn weled ar fyr beth fydd y trefniadau. Os na ellir anfon cynrychiolwyr yr Orsedd Farddol i Gorondad y Brenin Iorwerth, rhaid cael y teym i Eisteddfod Bangor i gael corn olew Ceridwen wedi ei dori ar ei, ben. Byddai hyny yn rhyw iawn i'r hen sefydliad am absenoldeb Arglwydid Penrhyn o'r wyl. BRYNFAB.

— :o: CWRCYDIA'ETH GYMREIG.

-:0:-FFRAETHEBION.

- LIANDYFRI. !

:0 : f CAMRAU'R HYDREF.I

-:0:-YMHOLIAD GWYDDERIG AM,…

-:0:-ATEBIAD BEN BOWEN.

[No title]

Advertising