Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

.-'''4'.''.1.',.,'----,---HANES…

-:0:-IMabon yn America.

News
Cite
Share

-:0:- I Mabon yn America. (At Olygydd y "Darian.") I S)T,—Ga.nol dydd Iau, Rhagfyr 12, aeth- um i lawr i or&af y rheiiffordd i ganu yn iach i Mabon a'i fab H arn, ar eu hymadavviad ag U tic a., yn derfyn ar eu taith ro-esawedig yn y 1ala<etha.u DwyreinioL Nos Fawrth, laethum i fyny i Rome, tref tua phymtheg milldir o Utica, lie y pregethodd Mabon i gapelaid o wrandawyr astud, yn miilith y rhai yr oedd saith o bregethwyr, y rhai y gorfu idd\nt ddweyd gair ar y diwedd1, a'r oil yn tystio y inwynhad a gawsant yn ei wrando. Synwyd pawb ar y goreu; ac o'm rhan fy hun, cefais olwg newydd ar Mabon, oblegyd ni thybiaswn. ei fod yn gystal efeng- ylydid. Yr oedd ei bregeth yn ei syhvedd a'i thraddodiad yn ddymunol ia.wni, ac fel y dadganai y Parch. Dafydd Prichard (henaf- gwr 80 oed), gellid tybio fod yr amser gynt wedi dychwelyd. Y mae rhai o nodweddion melus efengyl yr amser gynt yn myned i golli yn raddol yn mldith y Cymry yn y TaJaethau, ac adgoffa- wyd hwy gan Mabon. Gwasailiaethodd hef- ydJ yn ystodi ei arosiad yma i symbylu ych- ydig ar y canu—llu o ddiffygion can.u cyn- ulieidfaol yn mhlith y Cymry yn y wlad hon yn ffnriioldeb; yrnlusgir yn, flin. Nid oes dim ysbrydiaeth a gorfoledd ynddo mewn 11awer man. G welwn Mabon yn curo yr amser o hyd ychydig o flaen y cantorion, gydag osgo fel pe yn dweyd o hyd, "Dewch yn mlaenL" Y mae tuedd viiom fel pobl i ymollwng i brudd-der. Fel y mae Cymru y rhan fwyaf o'i hamser o dan, gwmwl, yr un modd yr ydym fel cenedl dan brudd-der, ond pan yr ysgogir ni i fywiogrwydd' gan ryw achos neu achlysur anarferoL Gwae ni nes ddeuai ryw ysbryd byw i aros yn ein plith! Nid wyf yn coelio i. Gymro gael gwell der- bynsad yn y Talaethau nag a gafodd Mabon; ond gallasai gael gwell a. chyflawii- { ac hun eto cnibai ei waith ei hun. Daeth i'n plith fel y milwr y cyfeiria yr Apostol Paul ato, "yn ymr ystro a negesp-aaui y bywydl hwn," sef a goi;d on am amgylchiadau gweithiau glo, dur, haiarn, a thrafodaeth y wlad, fel mai tamaid o'i bersonoliateth gaw- som yn ystod ei, ymwibiad 01 herwydd hyny. Rhyw haner ei gofleidio fynai yn ein mysg, 0 hernydd rhoddai haner ei fryd i ffigro ar y peth hwn. a'r peth arall. Nid oedd eil holl fesddwl a'i holl awydd am gael croesaw fel y mae rhai gant lawer llai er yn chwenychu mwy. Y tro nesai, caxem iddo ddyfod i America nid fel duprwywr neu ysbiwr i an- sawdd y wlad, ac felly yn y biaen, eithr fel Mabon, Cymi-o, pregetnwr, bardd, dariitii- iwr, cymeriad rhadiawn a phersonoliaeth ddymunol, ac mi ddaliwn y ddoler isaf yn ein meddiaat y cai y derbyniad mwyaf tywysogaidd gafodd Cymro erioed. Nxd oes eisieu dweyd wrth ddarllenwyr y 'Darian' fod Mabon yn rholyn o gorifur- aetn, yn gymaint yn agos o led ag o hyd, ac i roddi cyirif am ei amgylchedd, ctywooudd hen frawd yn Utica fod galw am iddo fed o gryn faint, ebe efe, i gynwys y gwahanol gymeriadau a gynrychiola, sef Aelod Sen- ed,dol, Uywydd y Glowyr, Cymro, bardd, pregethwr, daxlithiwr, canwr, cynrlowT, ar- tweinydd Eisteddfodol, a phethau ereill rhy luosog i'w henwi, ond credwn i'w fam a ddy- munasai iddo fod yn efengylydd ddeall ei natur a'i gymwysder yn gystal a. dim, oblegid pe yr ymroisai i efengylu a'i noil fryd, nid oes dadl na wnaethai Apolos o bregethwr. Y mae yn feddianol a.r y rhad- lonrwydd ysbryd a'r nodweddion personol- iaeth sydd yn brin iawni yn mhlith yr offeir- iadaeth Gymreig. Clywsom gyda llawen- ydd, iddo gyliraiedd adref i fynwes ei gartref, a chyn terfynu, dymuniaf anfon fy nghofion gwresocaf ato ef a'i fab, Harri. Yr eiddoch, etc., INDEX ("Y Drych.")

!-.0.-I ABERDAR.I

-:0:-CWMNIAETH.

----------Y CORONIAD.

— :o: CWRCYDIA'ETH GYMREIG.

-:0:-FFRAETHEBION.

- LIANDYFRI. !

:0 : f CAMRAU'R HYDREF.I

-:0:-YMHOLIAD GWYDDERIG AM,…

-:0:-ATEBIAD BEN BOWEN.

[No title]

Advertising