Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

BRWYDR WATERLOO, YN NGHYD…

-:01:-| MARWOLAETH A CHLADDEDIG!AETH…

;o: PRYD F ERTH WCH.

EGLWYS Y BEDYDDWR,I HEOLYFLLIN,…

! ABERNANT.

—2 :0 :--. MORIATT, CILFYh…

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

Deng Mlynedd o Ddyoddefaint GWELLHAD RHYFEDD GAN DR. SLATES BLOOD MAKING TABLETS- Pedwar o Feddygon yn Methu. -0 I ddyoddef am dden < mlynedd afiechyd nad oes ond "y bedd yn ymddangos i gynyg gobaith am »yc ad, sydd yn rhwym o achosi blinder meddwi tuhwnt i'r poenau corfforol, i'r hwn nad y ywgeirianyn digon i w amlygu. ^.n^na y ,T^ae wedi bod gyda Mrs Emily Davies, 15, t)uffryn Terrace, New Tredegar, a goi u ic di ddyoadei oddiwrth Waed Anmhur. c y mae y ffaith ei bod eddyw yn mwynhau cysta iech)-d a,( erioed, er tod ei rhieni wedi ei rhoddi i fyny. yn brawf diymwad o rinwedd <u ,ac lasjl .»r slater s slood Making Tablets, pan y methoJd me-idy/iaiaethaii breiniedi^ hysbys e o a c lyrtyriau ereill, a rhoddi yr effaith leiaf, ond gorchfy^odd ef wedi i bedwa meudyg HI- wrio yn oter. } Jfe \Vele yr ystori aoiantus a roddwyd yn garedig -an '.Irs Oaviesiohebydd \i '/il ii i*> pan yr actli y dydd 'r blaen i gael mynegiad gofalus a phersonol o'r ffeithiau. -s r oedd fy ach s yn un drw i wn,' dywedai y foneddiges, yr hon a ymddan osai yn ddar- •U?l ° leC^f3 Pec^reua's ddyocfdef dros naw mlynedd yn ol, drwy syrthio i sefyllfa isel o lec i-Vd.. arheais yn. y sefyllta hon dros y 'yddiavs i ychydig wythnosau, hyd nes y dirianodd y i\v oddiar ty n ruddian gadawodd fy hoi nerth a n he^ni Syiw-iJdais fod fy sefy Ifa- wedi syrthio 1 wendld corfforo Yr oedd Fy ngwaed bron fel dwfr, a fy mhrydwedd yn llwyd-welw a [ phwi. Dyoddcfwn yn f • wr oddiwrtli ui-iad ygaton.a wendidynert's. Aethum mor nervous f el mat prin y gallwn ateb y loch, ac wed'yn ni allwn siarad. Yn mhen ychydig amser, nis g-aJ- V, wn ,;roesi yr vst fell. Gorfuwyd i fy nghym'doJon dd'od i mewn i v. neyd waith y ty i mi, o herwydd yr oeddwn yn myned yn waeth o hyd. Cynddrwg yr oedd'.vn yn myned fel yr ornwn i a fy mhrlOd am fy mywyd.' yn gwded y meddyg ?' ^ofynai y gohebydd. Do, ateb li Mrs Davies f 7mwelais n phedwar o reddy.on, yma ac mewn trefl ereill. ond ni wnaeth eu cyffyriau y lies ileiat i mi o lei f dywedai un fod fy sefy Ufa i'w briodoli i newid aeth yn fy mywyd.' i A gawsoch rhyw driniaeth arall ?' I Do, rhoddais brawf ar amryw o'r hyn a elwir cy- l^%i. i I 1 H ffyriau ar ddull peleni, Syrup, meddyglaethau, &c., if Wi|| 1 il ond nid oedd un o honynt yn wneyd i rai y lies lleiaf I mewn achos mor ddifrifol a fy eiddo i.' '$L 1 Pa tod d felly, y g we 11 haw yd chwi?' 8 vVe oedd yr atebiad, • oddeutu wyth mis yn ol, 't A dat Uenasom yn y South Wales Echo am aches a yrn- debygai 1 fy ciudo i, yr hwn a weilhawyd ganDr f \Vti £ S|T Slater s Biood Making Tablets. I gario allan gyngor lg» i fy rnhnod, anfonais am flychaid. Ni criymerais y If moddion cyn hir yn y daethum i deimlo yn ■iryfaeh"; Wi 11 l-eihaodd curiadau fy n ha on, a dechreuodd arsiw (r Yti— vl'luv»Ll 111? ddyf ol, welw y gwaed fyned, ac yn ei le daeth gwaed W^Wfl coch, iachus. Erbyn hyn y mae yr o \vg welw V llw d yn rnhiith y pethau a fu. arheais i gymeryd v y Tablets yii o-I y cyfarwydliadau, fel erbyn hyn yr w/f mewn iechyd gwcll na; v dysgwyliwn tod. f eto wneud gwaith, ac y mae fy egni a'm nerth wediei adfaryd fel vn yr hen amser.' A ydrch yn pnodoli eich <wellhad i Dr Slater's Tablets Yn hallal felly,' oe.id vr atebiad diymwad. Yr wyf yn diolch i Oduw atn y troad hvcus ddaath a Dr Slater's fablets i fysjlw ac iddynt hwy aa uui* yr wyf yn pnodo i y gsvellnad trylvvyr t gefais gandd/nt. | 'A oes ^enych ryw w?ybodaeth bellach am well!: id <an y Tab ets hyn ?' Oas gwellhaoddlfv ngeneth fechan o wendid a diffyg gwaed, ac yn y; ichos hwn ca-vsanf effaith arddercaog,' nid JJF Slater's B' MaKii\R Ta bkts YN!F0DDI0M GORVVEITHIOL, ond yn GYFFYR CRYFHAOL a GWAED r "GYNYRCHIOL. i'ARGANF t DDIAD MWYAF Y BYD Yn gynar yn yr 2Qfei ganrif hon gwoawd darganfvddiad a gatilyna yn dlidiad" rnswn achubiad myrddiynau o fvwvdau. Y true Dr. Slater—nedJyg Seisnig enwog—wedi darganfod, ar ol yr ymchwiliad mWYlf manwl, y moddion sydd yn ddtanheu y gwaed- gynyrchydl a'r cryfhaydd a adnabydiir. Gelwir y tuaidion yn DR.. SL VTERS BLOOD-MAKING TABLETS." I fynegu y gwir mewn ychydig eiriau, y mae y Tablet yn cynyrchu gwaed pur, newydd, coch. Ein gwaed benderfyna ein hiechyd. Gwaed tlawd, dyfl,ol, ac anmhur sydd gyfrifnl a-n anhvvylderau difrifol megys gwaed t, anmhur, darfodedigaeth, parlys, St. Vitus's dance, poen pen, gwynegon, &c. Cyn y cyrhaeddir y clefydau hyn dyoddefir poenau ofnadwy sydd i'w tadogi i waed drwg. Y mae y perchenogion yn foddlon rhoddi eu cynghor yn rhad. os digwydd i chwi fod mewn amheuaeth o barthed i addasrwydd y Tableni gwaedgyrchol i'ch achos chwi, neu unrli,, w bwvnt arall o berthyoas iddynt. ,ir eich !lythyr" Ad- vice," a chyfeiriwch ef i'r Sloter Medicine Co.'s Laboratories. Greek Street, Leeds. f Gellwch gael Tableni gwaed-gynyrchh! Dr. Siater oddiwrth yr holl fteryllwyr lleol, neu yn uniongyrchol ol liwrth y Slater Medicine Co.'s Laboratories, Greek Street, Leeds, pris 2s. 9c. y biwell. Gellir cael blwch yn cynwys pump cy naint am lis., sef pris pedair blychaid. Nid oes ond Dr SLATER'S Y mae Influenza, neu Ll Grippe,' yn an- I a Gynyrcha hwylder ym iaenol, yr hwn ar biydiau yn ddi- y gan if daiweddaf dau ymdaeniad di- frifnl y naill yn 18:17-8. lIall yn daiwedd- arac hvn M 1). ,ie y dollir yn p.-trhau yn b -n, i ac y i -ie yki c)fyiiol i b,,)b dyn wylied Y mae yn heiot\1s, ac yn ymdaenti yn fwy cyflym nag unrhyw ddolur 3 af gwybyddus araii; a chanoedd yn cael eu tar- amheu briodoli i'r ff lith fod hadyd yr af- iechyd yn Y" awyr, ac nid yn y cyfansoJdiad b dyool. mae feHy Yil cae! ei j'r Y8 os na hyJd v \4wae.i Nt1 a'1" organau mewnol yo i wneyi i ffwrdd a'r hadyd, yr afiechyd Yr ffit3 0 yn y yn y pel a'r cefn, D bV dyoddefydd yo ac yo rhai achosion duy.i •_ y Ji '.rrhasa.' Y fbrdd o'reu i sicrhau iechyd yi/w elrych 'na fydd i'r cyfansoddiad i redeg i. Y mae Dr. Slater's Fab ets, drwy gynydJu cylehredtad y g vaed. ac yn ychwanega gwael coch a phur, y i gwneyd pobpeth a ellir yn y c/feirial hwn a phan y defnyidir hwynt, nid OC3 gin y dolai- hW,1 y g)- baith ileiaf.. n Medda y Perchenogion y fath ym idiriedaeth yn n Jallu difeth eu moddion, Ta'ilen Gwaed-gynyrchioi Dr. Si iter, fe! y mient wedi penderfynu anfon allan nifer cyfyngedij; o ilychau yn rhad (o faintio'.i J* y rhai a werth; r am 2s. 9c.) i bob darllenyd I o'rprpyr hwn j M Coup)) -vh id 1 a do-ant allan y )ou>m isod, ac a aafonant sta np geiniog | h.iuleni Orb, ♦ r i ialu traul y clu li id, at Slater Medicine Liboratories, j Greek street, Leeis. Dim ond un blwch i bob cyfeiriai. | arian> Chwef -Ofed. "WTGIBBON 8C OX, EOR s=s 1 MENS' & BOYS' m ynraam^ t g j Winter Overcoat ?, ] "mens' &"BOYS; "is Winter Suits PCS CHEAPEST IN WAIVES. C30 Commercial Street, ABERDARE, Also at Swansea, N ewpoet, Aberavon, Pontypridd, Pentre, Tredegar, Tonypandy, Ebbw Vale and Ferndale.