Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

BRWYDR WATERLOO, YN NGHYD…

-:01:-| MARWOLAETH A CHLADDEDIG!AETH…

;o: PRYD F ERTH WCH.

EGLWYS Y BEDYDDWR,I HEOLYFLLIN,…

News
Cite
Share

EGLWYS Y BEDYDDWR, HEOLYFLLIN, ABERDAR. -0- Ymneillduad y Parch. W. Harris o'r WeinidOgaeth Sefydlog. -0> Mr Golygydd,— A fyddwch mor garedig a chaniatau yr ychydig linellau hyn i ymddangos ar wyneb "Tarian y Gweithiwr." Bwriada y Parch. W. Harris, gweinidog parchus eglwys Heol- yfeiin, Aberdar, i ymneilldiao o'r weinideg- aeth sefydlog tua diwedd mis Mawrth nesaf, 1902. Yr ydym ninau fel eglwys wedi, pendei- fynu yn unfrydol i gymeryd maintais. o'r am- gylchiad i dalu parch i'r hwn y mae parch yn ddyledus, trwy gyflwyno iddo dysteb deil- wng am ei wasanaeth mor faith, ac mor dda a llwyddianus. Bydd yn golled: fawr i ni ei golli. Teimlwn, y golled yn bresenol, tra y m-ae yn absenol o'n plitn yn achos l' gystudd. Da,eth Mr Harris yma o Cwmbach, yn ChwefroT 16, 1862; felly, y mae wedi treul- io 40 mlynedd o'i fywyd yma gyda ni. Yr oedd ein dyeld y pryd hwnw. yn ^800. Hel- aethwyd y capel dair gwaith wedi hyny, a phrynwyd ty i'r gwein: Jog yn y man goreu yn Nghwm Aberdar, a'r cwbl wedi ei dahu Hydref diweddaf, cawso-m ein Jubili olaf. Casglodd Mr Harris ei hunan £ 25 12s 6c. Pwy nag oedd eisi-au? Yn awr y mae yr eglwys yn rhydd o bob dyled, ac mewn sefyllfa dda; capel eang, cymiilleidfa rag- orol, ac Ysgol Sul dda. Y mae gan Mr Harris gyfeillion lawer ar hyd a lied y i wlad, a lb.wer o'i hen aelodau mewn gwa- hanol fanau. (r.vahodd >vn y cyfrvw yn gal on- ig i gyfranu rhywbeth er chwyddo y dysteb. Teimla yr eglwys a'r pwyllgor yn ddiolchgar am imo yn y mudiad. Bydd genym ragor eto i drhveyd am Mr Harris a'i lafur maith yn ein plith. Arwyddwyd dros yr eglwys, Edward Richards, Cadeirydd, Job Thomas, Is-gadeirydd, Owen Harris, Trysorydd, I James John, Ysgrifenydd Arianol, David Evans, Ysg. Gohebol. Derbynir pob casgliad'au a thanysgrifiad yn ddiolchgar a siriol gan y Trysorydd, Mr Owen Harris, grocer, Harriet street, Tre- cynon, Aberdar. David Evans.

! ABERNANT.

—2 :0 :--. MORIATT, CILFYh…

[No title]

Advertising