Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Advertising

.."",-,.-..-,","<-.,.-YR WYTHNOS.

-:0:-HWNT AC YMA.

NODION 0 RHYMNI.

News
Cite
Share

NODION 0 RHYMNI. --0- Mae yn dal yn fyd gwyn a.r y Rhymniaid: yn hwy nag arfer y gauaf hon; a hyderwn ei bod yn wyn fyd arnynt hefyd. Ond mae yn bosibl fod: amryv yn cael y blaenaf heb yr olaf. Mae y streic sydd i lawr y cwm yn ofnadwy o hir, a chreulon ar lawer glowr dewr. Hyderwn fod glowyr Morgamwg a Mynwy ydynt uwchben digon. 0 w'a;th ac j arian, yn cofio am eu brodyr ar lau'lU Elyrch ydynt yn ymladd brwydr cyflog by .v mor ffymdg a dewr ag y mae y Boeriaid yn Yille- ladd dros eu hanndbyniaeth, eu gnlad, a'u cartrefi. -0- Brwydr "tori y gwaelod" yw hi yma ac acw—brwydr am dipyn am dori v gwaelod i fyn'd a'r ddram. yn mlaen i lanw glo yw hi gydia ni; ond brwydr yw hi yn Affrica am gaiel myn'd a'r caethion duon i dori gwaelod;. y Rand i fynerll a'r trams yn mlaen i lanw yr aur. -0-- "Cartref Ap -yychan" o-edd testyn anierch iadi y Parch. J. J. Williams i'r Cristionogion Y mdrechgar pwy nos. Gwr 0 athrylith fanvr oedd Ap Vychan, ac yma yr oedd yn llawn gwr o athrylith. Aeth Ap Vychan yn syth o eigion y gof i'r pwlpud, a ganwyd ef yn fardd yn ei faintioli mewn un dydö:, pan eniUodd ei awdl Geraedlaethol ar y "Mor." Me^dd-i ar fraich gyhyrog gref fel pob gof, j a bu o wasamaeth mawr iddo rai tronon. Pan yn dychwelyd o'i gyhoeddiad ryw nos Sabbath, a'r degwrn yn ei logell, ymosodwyd arno gan Leidr penffordd, ond cyn iddo gael gwynt y degwm, yr oedd dwm nerthol y gof wedi ei roddi ar ei hydi a,r lawr. Credodd Ap Vychan ei fod wedi taro eii eniaid i fydi arall, a phan oeddt mewn dychr-yn, uwch ei ben, dyma y lleh an, oedd ar lawr yn a,gor ei enau, ac yn yngan "Ap dd-1." Dyna yr unig dro yn ei fywvd y bu yn dda gan y bardd-bregethwT i glywed dyn yn rhegi. -<>- Mae; y ..i<Í¡()d gad am" vn cadw en chy- it ri-ad i iyny yn aTddeirchog gyda ni y oycidiau hyn. Y Sadwm cyn y diweddaf, bu rhywun yn un y Demlau Bachus y rhan uchaf y cwm yn llyncui ar y mwyaf o'r ddiod hon; a phan yn mesur lied: y ffordd adref, syrtbiodd dros ddfibyTii serth, i freichiau angeu ac yr oedd yn medd y meddwyn yn gynar yr wythnos. ganlynol. William Jonfes oe«td ei enw, 57 oed, saer maen, yn gweithio wrth y gweithiiiau d\vfy yn mlaen, y cwm. Fe dybir ei fod yn frodor o Llamberis; ond ni,d, oes sicrwydd. Yr wythnos hon, aecth dyn o'r enw John Harris, Plantation street, Rhymni, i un o Demlau Bachus, Pontlottyn, 01 syrthiodd lawr yn farw cyn yfed y pint. Bu yno ymladd, ac yn y ffrwgwd daeth angeu .1 [i w gipio ger' broai y frawdie fawr i roddi cyfrif am bob peth, oc.dd yn myned miaen yno. Methoddl y trengolydd a chael o hyd i r manylion, beth 1\' vg allant vvrueyd a'r (achos yr ochr draw. -G-- Yr wythnos hon, colloddi Rlh)'mnii hen Gristion a, chydymaith tawel a difyr yn mhersoilli Mr Thomas. Price, un o ffyddlon,- iaiidi Seiont, a'r Parch. R. E. Peregrine, B.D. a rhai wieJodd ef yn, codii, o'r cryd yn didyn- ion oedd: y rhan fwyaf o'r rhai hyny a'i car- iodki i huno. ei hun olaf yn mynwent y Gra.ig, y prydnawn hwn. Heddwch i'w lwen. Iviae yma gydymideimilad dwfn a chyffred- inol a Mr Tom Price, y cerddor disglder, yr hwni a gollodd ei gydmar anwyl yr wythnos ddiweddaf. Un 0 blant Rhymoi oedd Margaret, yn meddu ar dalentaui disglaer a. thiafod ffraeth^-ym 'wit' i gvd'—cymeriad hymod v.;reiddiol-gwraig a mam dymer a got alius. Heddwch i"w ll wch, yn nghladdfa y Cefn. Hefyd, mae cydymdeimlad y He yn rhe:d)eg yn ddwfn gyda y Parch. J. J. Williams, Moriah. Yr wythnos ho-n., cipio/dd; angeu ei gynitafanedig, a.'i umiganedig faban, yn ddwy iiwydd oed. Ddwy flynedd. yn ol colloddi Mr Williams ei briod: anwyl ar ben blwydd y flwyddyn cyntaf o'i fywyd pdodas- oJ. Yr oedd ei fabain. yn taflu goleuni i 1yn cysgod amgeu y fam. Ond dyma y pelydryn hwniw wedi diifodd, a'i unigrwydd yn Ueth- ol. Bydded i'r cyfeilliom i droi at L'dmv im gylSUT a nierth yn Ngeth.sema,nei eu bywydau. Heb hyn anmhosibl yw clal y fath ergyd- ion heb lefaru yn unfryd. Lion genym glywed- am lwyddiant Mr David Morgan, Carno, ac 'Co ot blant dis- glarer Perm el. Mae yn un o fyfyrwyr goreu Coleg Duw inyddail Spurgeon, yn Llundain. Mae wedi derbyn amryw o alwadau oddi, wrth eglwysi rhagoroil er p. n mae yno. Vr 'wythnios ddiweddaf, dyma ddlwy iddo "'1 nghwrnmi eu gilydd1., sef un ■•> Argoed, a 0 Noddfa, Penydarren. Mae y gwr ieutua- gob ei thiol yn adlewychu anrhydedd ar eg- lwys PteMuel, a'r Parch,. G. Griffiths, ei gyvein- 1 idog (lon.,oll a. thalentog. Owain Glyndwr. :0:

HIRWAUN. !

! PRIZE DRAWING DAVID THOMAS,…

SEFYLLFA Y I'ASNACH LO.

CYNGRAIR MELINVVYR ALCAN.

: o: CYFARFOD MISOL MWNWYR…

CADEIRIO BARDD YN ABFRTAWK.

-:0:-MARWOLAETH A CHLADDEDIG-A'ETH…

: o: STEPNEY HA TT r A P NAN…

Advertising