Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Advertising

.."",-,.-..-,","<-.,.-YR WYTHNOS.

-:0:-HWNT AC YMA.

News
Cite
Share

-:0:- HWNT AC YMA. GAN BACHAN DIARTH. Bu yn chard lines' ar De Wet yn ddi- Weddar. Cafwyd ef i gangl, a. phani yr oedd ein mihvyr ni ar osod tamed o halen ar ei IgNNt" dvma fe yn 'slippy' fel llysywen oddi- rhwng eu bysedd; unwaith eto; a phaini yn rsgrifenu hwn, mae yr hen 'foy' yn rhydd yn canu "Chase mie Kitcli'ner, I'm a, nigger,' ac oes dim 'doubt' na fydd yn canu am dipyn eto, o herwydd mae.ganddo playground lied o hyd o'i flaen. o— Cynaliwyd cyfarfod: bnvdfrydig .~wn yn ddiweddar yn Cape Tqwn, i'r dyben o wrth- dyst'o ynj erbytn y gwahanol bapyrau yn y gwahanol wledydld sydd yn taflu eu Uys- nafedd ar ymddygiadau eiin milwyr yn Ne Affrica. Yr oedd y cyfarfod: yn gynwysedig o bobl o wahanol genhedlaedd o. Ewrop, ac yn hyny yr oedd y cyfarfod yn nodedig. --0- Yr wyf yn meddwl weithiau bod gprmod « lysniafedd yn caiel ei daJlu. ar enn milwyr ni gan hyd: yn nod llawer o'r Cymry a'r Saeson. Nid wyf yn gweled1 fod hyny yn bollol deg wedi'r ewbI. Nidi wyf yn un o'r rhai hyny sydd wedi meddwi ax filwyr, ac yn taflu fy nghap i'r awyr wrth weled Kuaki, o hcirwydd. yr wyf yn gwybod ei bod: YI) wared- igaeth i'r wlad at ol llawer o'r diogwyr sydd1 yn listio i'r fyddin. iviae rhyw 'shap' yn d'od arnynt ar Oil iddynt listio, ac maent yn cyflawni gwasanaeth sydd yn rhaid wrtho cy- hyd y byddo rhyfelo'edd1 yn y 'ffasivvin.' Yr oeddl Y'I1: dda genyf ddarlLen am. y cyf- a.rfo!d hwnw, o herwydd yr oedd "Tommy Atkins" edi myn/d yn fath. o "laughing; and ridicule stock" i wledydd EWfCp, tel,pe bu- asent yn dsdim ond! barbariaid, ac narJ. oeidel dim. yn rhy aflan i'w gyflawni ganddo. C-nd yr wyf yn meddwl y gelliir mentro dweyd yn didibetrus y saif ein. bechgyn mi. fel cyfan- gorph, ochr yn ochr a, byddini unsrhyw wlad mewn m-oesau, ac nad ydynt wedi'r cwbl mür ddu ag y ilymunir eu paentio gan: rai. —0— Bu tipyn o gleber yn y siop yr wythnos ddiweddaf eto yn nghylch cyfienwi y milwyr a cheffylau, ac a. chig i'w fv\yta, ac fel y dy- | wedais yr wythnos d!daweddaf bod. rhyfel yn fantais i ra.i—gwelir hyny yn a.mlw:g yn awr. | Dywed rhaa o'r papyrau bod rhai o'r con- tractors wedi gwneyd ^95,000 o elw a,r y ceffylau yn uniig, tr9 bod ereill wedi gwnieyd £100,000 01 ehv ar y cig yn unlg; ac os nad wyf fi yn gwneyd 'mistake,' mae y sym- iau yna yn 'fortunes' ba,ch da iawn; ac yr wyf yn sicr y bydd rhaid i Shoni'r halier yma ii rogu enaid yr hen focser bag sd o weith- iau eto. cyn y gall ef ddweyd ei fed Vvedi en ill cymaiht. Fe bnasa.i un. 0 hen boirthmeni ffeiriau Cyrnru yn gwneyd ^15 neu jQio 0 elw ar rhyw hen greadur, buasem. yn barod i'w alw yn 'swinidleir'; a phe buasai L-n o'n bwtcher- iaid yn gwerthu American 'meat' i ni fel cig Cymru, a'n bod yn dyfod i wybod hyny, j galwasem ef yn gythraul; ond., am y 'sharp- ers' hyn, dywadwn eu bod yni ddiynioo iawn am fusnes. Beth yw'r gwahanin.eth ? Nid wyf fi yn gwybod, and yn ol fel yr wyf yn cael a,r ddeall, gellir dweyd fod elw msawr yn ca.el ei wneyd ar bob ceffyl sydd wedi myn'd i South Affrica, ac mae un o bapyrau Llun- dain ger fy mron ar hyn o bryd yn hysbysu fotd y nifer canlynol a geffylaui wedi cael eu danlon i South Affrica, rhwng Hydref iaf, j 1899, a Rhagfyr 31am, 1901, o'r gwledydd canlynol: Y Deyrnas Gyfunol 59,000 De America 25,872 U nol Dalaethau 77,101 Canada 11,304 Hungary 23,936 Awstralia 20,0 < s Heblaw y nifer yma., cyflenwyd dros 14 2,000 o bob math, gan gyfrif y mulod i fewn, gan I' Dde Affrica. yn unig. Pe biiasai y nifer yua o geffylau gan rhyw ffermwr yn Sir Gaer neu Sir Aberteifi, yr wyf yJnl meddwl y gallasai ddweyd ei fod yn weddol geLlOg heb neib i'w amheu a phe buasiai yn gwreyd dim and punt yr un o elw arnynt, mi v isai I y eisi.au iddo wneyd rhagor o waith am y flwyddyn hon.

NODION 0 RHYMNI.

HIRWAUN. !

! PRIZE DRAWING DAVID THOMAS,…

SEFYLLFA Y I'ASNACH LO.

CYNGRAIR MELINVVYR ALCAN.

: o: CYFARFOD MISOL MWNWYR…

CADEIRIO BARDD YN ABFRTAWK.

-:0:-MARWOLAETH A CHLADDEDIG-A'ETH…

: o: STEPNEY HA TT r A P NAN…

Advertising