Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Advertising

.."",-,.-..-,","<-.,.-YR WYTHNOS.

News
Cite
Share

,< YR WYTHNOS. -v-- Y mae yr oil o'r heddgeidwaid' yn Mor- gamwg wedi cael gprchymyn i gael eu buch- I rechu. Cafwyd.1 rhew caledi drwy gydol yr wyth- 110,5, a difvrGddl canoedd ry. bob!, ieuainc eu btin.,ain ar ia. y gwahanol lynoedid drwy'r vm. Yn herwydd y rhew caled, a'r eira frwnn yn Ngogleclu Cymru, collwyd canoedd o ddef- ■aid y mynyddoiedd. Foreu dydd Merc her, bu farw Arghvydd Duff erin, llysgemad'yddl mmvog, yn 76 mlwyddl oed. Yn gynar foreu dydd Mawrth, cafwyd co-rff Henry Rees, glowr, ar y platform yn ngorsaf y T.V.R. yn Nhroedyrhiw. Yn y tremgholiad, dychwelwyd rheithfarm o "farw- olaeth ddaanwedniol," ac nadi oedd! tystiol- laeth i ddangos p3 fodd y cyfarfu a'i! ddi- wedd. Hysbv^u- fod un niarwolajeth odd'iwrth- y frech wen wedi cymeryd lie yn Abe-rtawe yn ystod vr wythnos. Da.eth yr heddgeidwaid o hyd i'r persom- ja.11 a dor \sant i fewn i siop Mr Allen, genv ydd, Mountain Ash, gan yspeilio e-iddo gwerth oo, Dydd Mercher dygwyd hwyn-t 0 flaen y fainr' yn heddlys Abercynon, a go- hiriwydi yr achos. Y mae dwy ddynes ynyr helynt. Yn Merthyr, y dydd, arall, bu farw Mrs. Price, pried Mr Tr..m Price, y cyfamsoddwr i cerxJdtvro'I a/lmbyddius. Cafodid amryw "bomafides" twyllodrus nad oesddent wedi trafaelu y pellder digonoI i lymeitiani. da.Iu yn hallt yn Abercynon yr vythno.s ddiweddaf, trwy ymweled a, thafarn a/i Refreshment Rooms yn yr orsaf heb itrhos. Dydd Mercher, pasiodd Corfforaeth Aberta" e benderfymiad yo cyln.era.dwyo Mesur Mr. Frank Edwards i sicrhau Yin- reolaeth i Gymru. Yn mhlotdy Newmarket, dytM Sadwrn, bu farw Joseph Parr, yn 103 nThvydd ocd. Yr oedd yn, ysmociwr mawr, ac yn mwynha u iechyd rhagorol hyd: o fewn ychydlig; wyth- fiosau yn oil. Dim ond un o fwyafrif—17 yn erbyn 16— gafwyd yn ffafr atal y trams i redieg ar y Sul yn Nghaerdydd, yn nghyfarfod y Cyng- hor a frynaliwd yn y dref hono ddechreu yr j*vythnos, Dydd lau, derbyTiiodd Mr Chamberlain fuierchiad oddawrth Goirfforaeth, Lluiidain yn y Guildhall, ac mewn cyfarfod dan lyw- ydiliaeth yr Arglwydd Faer, traddadbdd "araeth -.n cymenrdwyo y rhyfel, y Llyuodr- aeth bresenol, ac "Undeb yr Ym h.ercxiraeth Brvdeinig. Dvd.d 1 Gwener (Valentine's Day), aeth i Jlai o "valetines" drwy y llythyrdy nag er- io-ed, ac y inae yr arferiad broni a d-arfod 0 I ddaofan hen, dd'arl'uniau atgas y naill at y flail, oddieithtr fod y cariadem yn anfoin. rhai | destlus a diengar at eu gilydd.. Y mae Arglwydd Penrhyn wedi tynu yn j ol o fod yn llywydd: yr Eisteddfo-d Genedi- p-ethol a gynelir yn Bangor eleni, yr hyn sydd wedi peru cryn s-'arad yni y cylchoedd'! yono, a benDr yn gyffredinOil fod a, fyno y streic yn y chwareli lawer iawn i'w wneyd ) ø ï beniderfynind sydyn. Y mae hyd yn nod1 y newyddiaduron Tori- aidd yn cnnmol araeth Arcrlwyd<l Rosebery yn Lerpwl åydd Gwener. Hysbysir fod amryw wedi colli eu liywyd- 5Ai ar hyd a lied y wlad tra yn difyru eu tninafn ar yr ia, trwy foddi. Nifer y rhai a ddyoddefant yn bresenol oddiwrth y frech we n yn IJundain ydywi 1,201. Yn llys Greenwich, dydd' Gwener, cafodd John W. Noa ve, gwestdywr y Prince of Wales Inn, yno, dalu dirwy o £7 am gan- iata,u i rai chwareu "ddminoes" am gwrw yn ei dy. Tra yn croesi y rheiffordd yn WaunaiT- I^vydd, dydd Mawrth, cafodd William. Wil- liams a Henry John, glowyr, eu lladd gan agerbeirl nt a redodd heibio ar y prydl Cvmerodd angladd Arglwydd Dufferin le yn Clandeboye, dydd Gwener, yn nghanol airwyddion cyffredmol o «ar. Dvdd Gwener, hysbyswydi fod cyflwr y Parch. Ddr. Newman Hall, y pregethvvr enwog, yn dra pheryglus. Y mae e-fe yn awr yon 86 mlwydd oed. Yn vstcxl v flwyddyn ddyfodol, bwriada. ein Llywodraeth wario uwchlaw ^31,000,- 000 ar ein llynges.

-:0:-HWNT AC YMA.

NODION 0 RHYMNI.

HIRWAUN. !

! PRIZE DRAWING DAVID THOMAS,…

SEFYLLFA Y I'ASNACH LO.

CYNGRAIR MELINVVYR ALCAN.

: o: CYFARFOD MISOL MWNWYR…

CADEIRIO BARDD YN ABFRTAWK.

-:0:-MARWOLAETH A CHLADDEDIG-A'ETH…

: o: STEPNEY HA TT r A P NAN…

Advertising