Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Advertising

.."",-,.-..-,","<-.,.-YR WYTHNOS.

-:0:-HWNT AC YMA.

NODION 0 RHYMNI.

HIRWAUN. !

! PRIZE DRAWING DAVID THOMAS,…

SEFYLLFA Y I'ASNACH LO.

CYNGRAIR MELINVVYR ALCAN.

: o: CYFARFOD MISOL MWNWYR…

CADEIRIO BARDD YN ABFRTAWK.

-:0:-MARWOLAETH A CHLADDEDIG-A'ETH…

: o: STEPNEY HA TT r A P NAN…

Advertising

Advertising
Cite
Share

Pob gwr a gwraig lb i vj noli wj&d h syiei,! t, Wlnfnadwrus rli.tg y deLy. i perygh s. v' Dropsy Wvi.m Vn H holl ganghenau, oblegvd fod canoe VI. olli eu bywydau nyddol rihrw% v elefydau pervglus nvn. ar ddvient fod yn wvbvdj Feddyginiaeth Iwy.idianu. eu cyfei, sef au""G Dropsy pills NiAt- flu mawr drwy y wfad wert) e' hiachau o'r Hefyd h s \>. yn syndod mor effeithiol v raaent er iachau v Gravei. Diffyg Dwt», Diffyg Anadi, Gwynt, Chwydd yn y Trarri Coesau B 1, Asthma. Curiarl v Galoa Crarnx). Poen Cefn, Tewdra Afiach. Gwynt yn v Sturnog. Penysgafndei. Poen vn v Corffrymedd, Areaau Afiacb Nid oes dim i'w cymharu a hwynt rn ei; heffeithiolrwydd at y clefvaau hyn Dar Hener a ganlyn f Anwyl Syr,—Y ma* yn dda genvi tystiolaeth i rhaguroldeb eich Dropsy Pills 'tuag at hvyr: iachau y Dropsy. Ru fy nhad yn dyoddef oddiwrth yr anhwyl der hwn chwech mis, ac yn anhebyg o fyw, ond pan gymerodd eich Pills fe Iwyr well haodd yn fuan, a hu vn allnog i weithir Ht: 10 mlynedd. D. TONES. 12. Pellymotfa, Comwy. Rhoddi Fyny octor Syr,-Ar ol derbyr n H ugties Dropsy Pills," mi a benderfynats ch, )(I,! heibio meddyginiaeth y Doctor, fel ag í roddi prawf teb ar eich Pills chwi. Vr vyt wedi bod yn dyoddef yn enbyd am hir am ser gan chwydd ma r yn y cluniau, sren au drwg, grafel, diffyg anadl, a phoen cefa Wedi bod dri mis tan law doctor, yr wvt vn profi bod eich Pills chwt wedi gwneuthur mwy o les mewn un wvtbrio* na holl foddion y doctor Maer rhwvdd wedi cawb! ddiflanu, ac yi wvt ai h.u 'J oictilts, am v waredigaeth hon V dwyf, G HUNT-. Place, Stockton. Fe ddylai pob dynes eu < ymerv^ < < v. urol. VN DDIO^'I <I;. IIFON^R i" H ] ) c 1 Jr > f S RHYBUDD. Ur mw-yu c 11 paw hr hag twyll, po falercaei y Trade M; rk hwn, sef Pun I liamond a'r geiriim Dropsy Pills oddi- f fewn ar bob blwch, v ac enw JacobHu>hes SIT Stamp Ll "00 raeth. Heb hyn, twyll ydyw. Heh hyn twyll ydyw. Ar werth drwy yr holi deyrn as am Is l £ c, 2s 9c., 4s 6ch, tiwyy Poat" Is lic, 2s 9c., a 4s. 6ch. J acof) Hught s M anuTart u ring C h r n, i st Penarth, Cardiff. Yn y Mor > gatwyd n><! hendygiv,, vr dra effeithiol at glefvdau ^iWrfdf, > f-rest a'r Vsgvfaint. Il\ mewn undeb ;t r I- vtra«-t> :¡au node<iig ar lall mor Pacific, a wna fvny feddyginiaeth nwvaf Iwvddianus Nei ,1..10 v byd enoed mae vn awr vn caei wn^ud i fvnv urnn potelau nr vn < aeJ « alw wrth yr enw Sea Weed Lung Life hf wellha nJ ■ >:iiongv ch.ii I'rswrh at Anwyd, Br'-ivhitks, \sthina. Crvuni. Dolur «ddf ''roup VVh<Hipirig G..||<^h, neu j Pas. Diptherui. <\iMrrh x yn wir ",tteíth,nl i N DHrfodedigieth Notice—Gofynwch am yr enw'n llawn sef— Hughes's Sea Weed Lung Life. Ar werth gan bob Chemist, a Pateat Medicine Dealers am Is 1 ie a 2s 9c. 2 Myner ei gael yr enw yn lawn ar bob potel, ac na pherswadier chwi i gymervd dim arall Os bydd trafferth i'w gael, foner Stamps am 3/- neu 1/3 a. Jacob Hughes Penarth, Cardiff.