Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Advertising

.."",-,.-..-,","<-.,.-YR WYTHNOS.

-:0:-HWNT AC YMA.

NODION 0 RHYMNI.

HIRWAUN. !

! PRIZE DRAWING DAVID THOMAS,…

SEFYLLFA Y I'ASNACH LO.

CYNGRAIR MELINVVYR ALCAN.

: o: CYFARFOD MISOL MWNWYR…

CADEIRIO BARDD YN ABFRTAWK.

-:0:-MARWOLAETH A CHLADDEDIG-A'ETH…

News
Cite
Share

-:0:- MARWOLAETH A CHLADDEDIG- A'ETH MRS. MARGARET RICHARDS YNYSHIR, GYNT 0 NEBO, LLANPUMPSAINT. -0- Y mae genym y gorchwyl poenus o \0£- nodi marwolaeth a chladdedigaeth y chrvaer anwyl Mrs Margaret Richards, priod Mr Tom Richards, 24, Ynyshir road, ?vr:t o Nebo, Llanpumpsaint. Yr oedd yr yma- dawedig yn ymddangos yn cryi ac yn :ach bob amser; ond tua blwyldvn yn gwel- 'Wyd arwyddion amlwg fod gwend'd wed" c, meddianu, yr hwn a drodd yn ddarf d.C'lig- aeth, a chyfymgwyu hi i'w gwely am y <iau fis olaf bu fyw, o'r He yr ehedodd ei -hysbryd at yr Hwn a'i rhoes, nos Fercher, T- aawr 2qain, yn yr oedram cynarol o 31 mlwydd OkJ, gan adael priod hoff a bachgen bach 3 blwydd oed, a 11u mawr o perthymasau yn eu galar. Yr oedd ein chwaeir ymadawedig yn aelod ffyddlon yn eglwys Saron. Ynyshir. Ymrestrodd ein, chwaer o dan fyddin Brenin Seion yn ieuanc. Amlygodd ei phroffes a'i hedifeirweh tuag at Dduw, a bu ei bywyd hyd y gallai yn gyfatehol i'w phroffes. Er mai tair blynedd d 1 in y daeth yma, yr oedd wedi gwneyd lie iddi ei hun yn mhlith ei chyfeillion. ac yn mhlith yr eglwys oedd yn perthyn iddi. Ni ddv-wedai ddiTn allan o le wrth neb -mewn unrhyw achos nac amgylchiad. Yr oedd yn ffyddlon bob amser. Ni siar- adai ond y peth a wyddai; ni fu enw neb yn waeth oddiar law y chwaer anwyl hon. Yr oedd yn ddynes hawdilgar a chymwynasgar iawn. Yr oedd yn hynod wylaidd a thawel bob amser, a phn.rrKl i gydymdeimlo a'i '•hyfeillion; yn briod ffyddlon a mam dyner a gofalus, a llanwodd fwlch na lenwir fyth eto. Yr oedd fe pe wedi sylweddoli fod y ty yn datod, a ddywedrH-lrl ychydig ddyddiau cvn yr ymddatodiad wrth ei gweimidog a'i hanwyl briod, ei bod hi yn myned i farw, nad oedd dim ofnmi. a'i bod wedi gweled1. wlad ?'t Brenin vn ei degweh. Cymerodd ei hangiadd le y dydd Mawrth canlynol i'w marAVolaetb, pryd yr ymgasglodd tyrfa, barchus yn nghvd i dalu y gymwynas olaf i'w srweddilbori rparwol, drwy hebrwng v cvfrv'w gladd c)eddus Porth. R hon- dda. Y no y tv, r nodd a gweddiodd y P3rrh. F. C. D?ves, ei gwein'dog, a phre- gethodd yn y capel. Fhoddodd dvstiol- a.eth uchel i'r ymada\edig. a srwnaed syl- wradau tvner a tboddedig at ei geiriau olaf a lefarodd cyn rmrv. a dywedodd yn mhlith petha- erc.;n ein bod yn claddu chwaer dawel iawn a du*.vio-l. a v>od gai.r da gan bawb iddi, a cKan v gw'.rionedd ei hun. Hefyd, cvmerwyd rh"n yn v <nvasanaeth ar lan y bedd pan v ParoK T. Morgans, M.C., Ynvshir. < c>nn a sififfn ein r-nwvl fra-'d a'r perth- vnasan on svdd r trv.n a*u trallod b1in. i ddal dan broff eth chwerw hon. 3C i* alba rh\v:l p- 'Vr A ostol, "Ni a wvddom fod pobpeth vn rvdw thio er daioni i'r rhai sv'n cam Thnv." Myrddin.

: o: STEPNEY HA TT r A P NAN…

Advertising