Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

>' BtiTHESDA CHAPEL, LLANGENNECH. -G- The Second Annual Competitive f<g> Concert Will be held at the above place On Saturday, March I, 1902. President—Aidermsn David Evans, I.P., Llangenrtecb Adjudicator of Music: Mr Hcnvef! /pencenid Dyfed), G. & L., F.N.C.M. ReOt atson Rev. Gwylt'a Roberts, Llanelli. Accompanist Mr, Ceredig Williams, Llsingennech. amm=1 • Events i v^h^mpion S 10 (any Solo\ op^flto ali voices Prize, 3p 3s. 5 Soprano Solo "Vision of the Cross" Ip Is. a Tenor Solo Baner em Gvvlad Prize. lp Is. 4 Bass Solo Merch y Cadben' Prize Ip Is 5-Recitation (any subject), Prize, lp Is. CTFor the renderirg of any solo (open ta those who have not previously won 10/6) Prize, 10/6. Preliminary Tests at 2.30 p.m. For further particulars apply to the Secretaries Mr JOHN EVANS, Bridgend st, LJan^ennech Mr -J. GRIFFITHS, Dmyparc. .tI BETHANIA, ABERFAN. On Saturday, Mirch 8th, 1902, a Grand Competitive CONCERT Will be held at the above chapel. ->- Presidents \Vm Abraham, Esq., M.P Alfred Thomas, Esq., M.P. (tpndt- ctor Rev Gurnos Jone?, Ll.D., Uanbradach. adjudicator of Music Tom Price, Esq., G & L., Merthyr Tydfid. Recitations Rev Gurnos Jones, LI. Accompanist: Gwitym Lewis, E Conductor Orchestral Band, Merthyr. Chairman of » ommittee Rev D. Johns Treasurer Mr R. Bvans, Merthyr Vale < hampion solo-Mille Voice 1 For the best rendering cf any soio from Messiah^ Creation, Elijah, Judas Mnccabceu s, S Paul, or Ystorm Tiberias. Prize, 3p 3s, & jt-handj-ome Marble Clock, value 2 guineas" C H Fi^ks, E^ Merthjr) solo—Female Voice 2 For the best rendering of any solo from the Messiah, Creation, Elijah, Judas Macea. Jaaeus, St Paul, or Ysturrn Tiberias. Prize, SFp 3s, and a handsome Hiectro Silver Tea .Fpt, value 1 gui; ea (the gift of Messrs Kendal & Dent, Jewellers, 106, Cbeapstde, |^nd"n, E.C,) Male Voice Competition—3 Teror 0 rya byddt'i'n Haf o l-lyd' (W Davies, 0- tóhj); Bass, Y Teithiwr a Gi.' Priz?, 16/6, and a handsome Silve" Mounted Umbrella, value 10/6 (the gift of Messrs R T Jones, & Co., Drapers, Merthyr). Female Voice Competition 4 Soprano, f Y r Hen GerJdor (Pugh vans) Con- taulto Cwsg fy Mhlentyn (Pugh Evans) fyublished y Parry, Oxford street, Swan Ma. Prize, 10/6, and a handsome S !ter Mounted Umbrella, value 10/6 (the gift of essrs J Jones & Son, Manchester House, Merthyi). Recitation 5 Test Pieces—- (a) Ti %$yddost beth ddywed fy Nghalon (Ceir- 4C £ ); (h) I Gl-in yr lorddonen Emyn 864, If Caniedydd Cynulleldf^ol. Prize, one golnea, and a handsome chair vaiue 10/6 (tHegift of the Merthyr Furnishing Co- Penillion Singing with the H;irp 6 For lie best pemllion singing (open) vith the Harp. Prizg, lp 10s, and a Handsome Music Stool vaiue one guinea (the gift cf the Roath Furnishing Co, Cardiff). Programs of the "ec-Mr B M Thomas, Fronhenlog, Aberfan road, Merthyr. Eisteddfod Gadelriol -4- GWENT, Liungwyn, Mai igeg, 1902. PRIF DESTYNAU. Afrdl, < Gwlad Gwent/ gwobr, 3/ 35., a Chadair Gwent. Pr-lf Draethawd, 'Gwreld(tioldeb' V js. Cõrau cymysg, Send out Thy light' (Gou- nod), prize 3op. Corau Meibion, 'The Monk's War March/ (Dr Parry), prize, 2op. Cfcrau Plant, A Shedherd's Lallaby,' (T. D. Edwards). 5p. Srass Bands (Class B.), 'Songs of Other Days), 9p., 6p., 3p. Pedwarawd a Oeuawd^dwy gini yr un. fl*a.wdau, gini yr un. Aoroduiadau, tp is., a 10/6. Traethodau, dwy gini a gini yr un. Barddoniaeth, ip IS., 12/6, a 10/9. Cyfansoddiad Cerddorol (Part Song), 2 2s. Am fanylion pellach, ymofyner ar ysgrif- Aydd- .1. W. EDWARDS, Rhymni. -:0:- .Yn 1821, yr oedd 32 allan o bob cant o Brydeinwyr yn Wyddeiod. Hecfdyw y aei&r cyfartakxM yn llai nag un ar doteg. Y n- o agos i haner y 4,046 myfyrwyr apkl yn mhrif Ysgoliom Switzerland yn dtamorvvyr. -0- Y mate y telephone wedi bod yn orfaet-I iaeth y LIywüdraeth yn Ffrainc er 1899, and aid oos gan Paris ond 33,000 o tele phones, a'r gwerkinll o Ffrainc wedi ei ddodi at eu gilydd yr tail nifer. Ceir yn N ghymru a Lloegr 13,873 o "incumbents" yn dal bywoliaethau eglwys- ond dim ond 7,650 o guradiafd. :o: Y mae ty tanKidaearol, oedran pa un sydd yrv anhyspvs, we<ii cael ei ddarcatifo«j ar ^tad y Martjuis o Zetlanil, yn Orkney. Y •mad yn 36 o droedfeddi a hyd, a cbryttefir y to ar bedwar o bileri ceryg breifnon hvm. | Un o ragorfrt u>tiau aelod Sened-cTol Daiv alikl' ydyiv, ei fod' mewni hawl i gymeryd | •Bbridsh bath yn dtli-dal yn -unrhyv fan o flepmaa Denmark, HERMON, DOWLAIS. A GRAND ElSThDDFOD Will be held at the above place on Tuesday, April the 1st. 1902. i. Prif Ddarn, "Dyddiau dyn svdd fel glaswelltyn/' heb fod clan 40 mewn rhif; ^5, a bathodyn arian. z. Coir P. 't, "I sing because I love to sing," not to be under 40 in number, £2 lOS, and a Silver Medial. 3. Marwnad i Thomas Morgan, Caeharris, Dowlais. Pob manylion i'w cael gan yr ysgrifenyud, ^1 is. Programmes, 1 by post. Ysg., J. Richards, 2, Coedcae, Dowlais Top. PUBLIC HALL, BRYNAMAN. In connection with the GWAUNCAEGURWEN RECHABITE DRUM AND FIFE BAND, A GRAND COMPETITIVE MR ff-,r I CONCERT JLI Will be held ON SATURDAY, MARCH 8th, 1902. Adjudicators Vocal Solos, Mr. Thos. Powell, G. & L., Glais Instrumental Solos, Mr. R. Castle, Gwaencaegurwen; Recita- tions, Rev. B. D. Davies, Carmel, Gwaun caegurwen. Chairman, Dr. S.'James, Gwauncaegurwen. Conductor, Rev. J. Thomas, Cwmgorse. Accompadist, Mr. Luther Owen, Llanelly. Tests at 4 o'clock sharp. Doors open et 6 to commence at 6.30. Admission Reserved Seats, 2s. 6d. Flont do., z-s; Second do., is. EVENTS. i. Champion Solo (Male Voice) 3 3 0 And Gold Medal, given by a Friend, value I I 0 2. Champion Solo (Fern. Voice 3 3 0 And a Handsome Silver Cup, given by Mr David Thomas, jeweller, etc., Swansea i 1 o 3. Second Class Solo (Male Voice) to those who have not prev- iously won 1 os 6.dl or more o 15 o I And a Handsome Reading Lamp, given by Mr John I Morgan, ironmonger, etc., G.C.G. o 12 6 4. Second Class Solo (Female Voice} to those who have not previously won 105 6d or more o 15 o And a Silk Umbrella, given by Messrs. D. Jenkins & Sons, The Shop, G.C.G., value. o 10 o Instrument:11 Solo (any wind Instrument) ••• 1 jr 0 And a Silver Medal, given by j Messrs. Boosey & Co., f London, vokts 0-15 o 6. Solo to Boys under 16 years of age o 10 o 7. First Class Repetition o 15 3 And a Silver Medal, value o 10 o 8. Second Class Recitation (to those who have not previously won ss. or more) o 7 6 NOTE.-In all the 'Events, Competitors are allowed to choose their different pieces. Programmes, id. each, and all further particulars may be obtained of the Sec.: Joseph Williams, 3, Rock Terrace, Cwmgorse, Gwaun-cae-gurwen, R.S.O. ALLTWEN CHAPEL, ONT AURSDAY, MARCH 15th, 1902, Competitive Concert Will be held in the above pla;e, in conec- tion with the Cwmtawe District of True I voltes. Champion Solo Competition. i. For the best rendering of any f solo (open to all voices) 3 3 o And a Gold Medal. Soprano Solo Competition. 2. For the best rendering of "0 Divine Redeemer" (Gounod) in | the highest key 1 1 o And a Gold Brooch (given by the Coventry Co-operative Watch Manufacturing Society Ltd.) Tenor Solo Competition. 3. For the best rendering of Jerusalem"'(J. H. Roberts) i i o (Given by Thos. James, Esq., Colliery Manager, Loughor.) Bass Solo Competition. 4. For the best rendering of "Caradog" (R. S. Hughes) I 1 o Action Song Competition. 5. For the best rendering of "Merry Singers" (Tom Pierce Cow- ling), published by Messrs J. Cur- wen & Sons, London. (Confined to children under 14 years of age, and 12 in number) 2 2 o And a Silver Medal to the Teacher (given by the Coventry Co-oper- -ative Watch Manf. Soc., Ltd.) Recitation Competition. 6. "Ystori Gyffredin" (gan Geu- fronvdd) o'r "Adroddwr" (Deiniol J'yrh.m') 1 1 o Am bob cant o farwolaethau mewn rhan- barthau gwledig yn Lloegr, y mae yn 118 Z, b mean rhanbarthau trefol. -ú- Yr oead y gwirodydd a dreuliwyd y flwyddyri ddiweddaf yn Lloegr yn cynwys 78,) 77,812 o ahvjTui o alcohol pur. Gyda'u gilydd fe ddarfu i bobl y Deyrnas Gyfunol dreulio 94^ o filiynau o alwyni o alcohol, neu ax gyfartaledid 2.3 o alwyni y pen. Middlesex sydd yn meddu ar cyfartaledd lleiaf o duxlion plwyfol o unryw Sir Bryd- fcinig—dim ond 15 y fil. Y mae gan Dorset- shire 4z y fil; ac yn cyranogi a Swydd Hen- ifordd1 y nifer mwyaf. I # L v I M Zn Gadarn fel y Graig — Firm as T. Rock. — Tra mae ('yfTeiriwU ereill wed> codi, a'* eilwait wedi cilio c'r toiwfj; mae un dd^pariaeth yn em gw ad vvedi cas lu nertii o flw>d<tyn i flw\ddyn ar hyd y chwarter canrif ''iw ddaf eto vn p irhau i gynyddu mewn gw. rthiai.t a phoblog- r ydd fel h-11 mae ei sliym ri d wedi myned mor eang ii. gward dirid. rin ei.-iau crybwyll mai y fedd\giniaeth cyferir ati vdyw y byd- enwog B Ago,VM PILE a G AVEL PILL? AR werth d'wy yr holl fyd adnabyd dus, 11 ewn Blych iu — Is. lqf. a 2s. 9c yr un. *n s' -t. John Ms ? n & H n ) Undert kers and Complete uneraL P iraishers, 3 <nk Street, I v abekdarb. Hearses and ourning 1 arriagesketp to suit all lasses EEstimates given for Bricked Graves. Defy Quality & Price. c I Note the ddress-5¿3, Monk Street, berdae.. At y Ddanodd a'r Neuralgia. YICTOLINE Yw yr Unig Feddyginiaeth IMyogel a Pliarhaus Byth yn Methu. j Gwarentireifodyn Ddiniwed, Tystiolaethia u Goreu Gwerthir gan bob Chemist mewn Potelau am l/lJ, 2/ a 3/6. M. HOWELL JONES, V > > DIOD BUR. DIOD BUR WorthingMlT Yf BURTON-ON-TRENT, M 3DIOD OREU. j Goruchwyliwr Lleo!— Mr. J. JACKSON, Gorsaf y Gt We-tern, Aberdar MOUNTAIN ASH + COTTAGE HOSPITAL EIGHTH ANN U EISTEDDFOD Will be held on Easter Monday, Mar. 31, 1902. Chief Choral-' Ye Nations,' £ 100 Second do, '0 Forcu Teg' £ 20 Male Voice, 4 The Monks' War Song,' £ 40 Juvenile, The Shep- herd's Lullaby," £ 14 Brass Bands, Class A, 'Auber,' £ 40 Brass Bands. B, 'Maria di Rohau,' £ 20; Fife do., 'Gems oik Irish Melodies, £ 12. Duet, 16 prizes for Solos, 2 Recitatons, Pefiiilion S nging, Ambulance, etc. —— Programme, 2 £ d. post free. D. T. EVANS. Adrl"4 IL MOMMOO .E7& x-O ma t'apur Dimai Wythnosol Cymreig, a gyhoeddir yn LIanbedr. Cynwysa bol1 tvwvdrii n li- 1 a fe-noi t Sir Abetfeifi, II gorl ewicbaith S I G nifyrddio. E siau Dofcba tbwvr—A>ifonwch at y Cyboed<lw' ;— E. S. MORRIS, Newsagent, Lampetei. I 22, Canon Street, Aberdare. I -0- I Thomas Bros, The West London Tailors. -:0:- First Class Ladies' lit Gents' T atloring. Civil, Military and Clerical. Latest Styles in all garments direct from the Best West End Houses. Fit, Style 6t° Workmanship Guaranteed, SPECIALITY-FROCK & DRESS SUITS. A Trial specially invited. All Customers thoroughly satisfied before disposing of Garments. o: Ladies' Costumes & Gents' Suits front 2 Guineas. -:0:- Estimates free on application for Golf Clubs, etc. -0- THE SOUTH WALES COALFIELD ITS GEOLOGY AND MINES. New Book. Highly Praised, I lustra ted. 206 Pages. Cloth Binding. Free by Post, 5s. 4d., from the Author HENRY DAVIES, The Avenue, Pontypridd WaDES' Blood and Nerve Restorer. blood, thereby enriching and purifying it tt will cure Scrofula, Glandular Swellings Anemia or poverty of the blood, and pro duce a natural and healthy desire for food by its Tonic action on the Digestive Or gans. gans. Prepared by J. Wade, Chemist, Stepney street, Llanelly, and soid in bottles at 2s 6c. and 4s. Sent free per post for Posta Order 2s. 6d. or 4s. London Agents-W Edwards & Son; Hovenden & Son, Berne] street. Important Testimonial from Dr. John Davies, Convil Elve, Carmarthen. November 15th, 1888. Dear Sir,—I have prescribed your Blood P and Nerve Restorer to many hundreds of patients with unfailing results. I can witi* confidence recommend it, and have cured very many thousands by its use, after the\ have beer given up as hopeless, x Yours respectfull), JOHN DAVIES MADAME JOHN THOMAS (SOPRANO), Winner of Soprano Solo at National Eisteddfod, Llanelly For Oratorio, Operative 6° Ballad Concert —o— Address— 8, Station Road, Llanelly.. i KERNICICS Vegetable Pills ,\re easy to Swallow, being Very Smill, ani are a proved remedy t' r He id iches, L'.ver* & Stomach Troubles, Oyspepsia,Constipation, ind all kindred complaints; also Rheumatism and Tie. Taken in time, they w:! i e ik up a Cold, Prevent linfluenza or La Grippe, Check Fever, Regulate the Func. tions of the B k1y, and CURE SICK HE CACHES. Of all Chemists,;&c., in 7ld lS £ d and 2s. fid. boxes*: 01 di ect of KERMCK & SON Ld.. ardi". Bay your Own House. -0- The easiest and best way to do so is by, means of The Pioneer Protective House Purchase Policy. It gives far more satisfaction than Buijd- ing Clubs. All Rent Saved. Be your own Landlord and save the rent for Old Age. Particulars post free, from the Inspect- or-D. DAVIES, Dewi Villa, Stuart Street, Aberdare. WILLIAMS ^O.NTAKDAW H) VVO tiijM U/ENuE S- -D- Am dros ddeng mlynedd ai hugain y mae y „ meddyginiaeth werthfawr hon wedi profi y-u,. llwyddiant perlfaith. Y mae yr effaith ga ar blant eiddill a gwanaidd (hyu y nod pan wedi eu rhoddi i iyny yn f.nwettadwy) ya wyrthiol. Y mae y plentyn teneu, gwyneb- welw a difywyd, trwy gymeryd y Lozenges, yn cael gwared o'i blaau poenyddol, ac yn i dyfod yn hollol iach. Syr,—Yr wyf am beth amser- wedi defn- yddio eich "Worm Lozenges" yn fy nheulu, ac yn eu caiet yn feddyginiaeth gyflym, ac effeithiol at "ascarines" neu "throat worms," ac^y mae eu ffurf gyfleus a dymunol yn eu. cymeradvvyo i blank—W. Hutchinson, Ficei IHowden. Ar werth mewn blychau, gyc., is 1 %c, a 2S 9c, gan fferyllwyr a gwerthwyr Patent. Medicines, neu am 14 a 84 stamps oddiwrth. J. DAVIES (Chemist), 30, High Street, Swansea. o:— Eisteddfod Gadeiriol Felinfoel (tER LLANELLI LLUNGWYN, MAI igeg, 'oc. Corau Meibion (Male V oice Partv), Gwobr JE20, a darlun gwerth £1 10.. i'r Ar- weinydd. Corau ('ymysg (Mined Choirs), Gwob r£15". „ Plant (Children's Choirs) J65. „ o'r un Gynulleidfa „ £ S. Fife Bands £ 3„ Hefyd Barddoniaeth, Llenyddiaeth, &c. Yn yr hwyr, Cyngherdd CystadleuoL Champion Sc lo, gwohr £ 5 5s., a Chwpan Arian gwertb £ 4 4s. BEIRNIAlD- Cerddoriaeth-Liew Buallt, Eos WenaHt a T. Stephens Barddoniaeth ac Adrodd -Morleis(ab; Ltenyddiaeth—Parchn J W Roberts a B Humphreys. Program, 1 c; drwy'r post, I-le. Yagrif- P. R. Phillips, Aduiam-st.. Felinfoe enyddion T. Hughes, Pant teg, Felinfoel. ANDASTHMA Are rapUlly cured by Veno's Lightning CoUfirt Cure, the most successful remedy in the world; has performed many semi miraculous euros after the best medical skill failed; contains ingruciients never before used in Great Briiain, far superior to ordinary cough mixtures or any ot tha emulsions- Guaranteed to cure the worst and *iost dnsperftte cases. ftsK fOP VENO'S LIGHTNING COJaH Cy^S. Don't t»V-e nny other. The dealer may re- commend his own. Insist on !i t•- ing Ver»o'» SR0NCH1TIS Price IIIi and 219 of all Chemists and Medicine Vendors^ Cyfansoddiadau Cerdd o rol OAN C. Meudwy Davies. « Antbt-ttj, • \e.iivb fi,OD mw.'y ddao nodiant,3e Authem, I Cnfh yn uwr fly toiiiHut, 2 Mne'ic v r!pf 'Iesn IVT-vyn,' to»»n bh- t lc. Fall of B tcchus,' him aodi■■int. 2.(.; S ht.; cvetn ) "UI)I yn Eist»i;ldfod (4-rieilaethol 18%. I y hwil yu y Crystal P*ee 5,000 o g«vt-noTi, Aothfrn, "'Ystmcigynbis,' bea I octiant, 2g. Sol ff le', Dfrbyiti' gnlwadau fel beirniad cerddorolacs- rwei i Cyfeiriad—C. Meudwy Davies, Music Seller, Llanelli. Printed and Published by Gvrilya Oorgan Evans, at his General Priating Cffice, 19, Cardiff street, Aberdare, in the bounty of Glamorgan, February 13, 1902.