Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

THE COLLEEN bawn.:

— :o : —:o: MARWOLAETH A CHLADDEDIG-AETH…

-:0:-DEIGRYN AR FEDD

News
Cite
Share

-:0:- DEIGRYN AR FEDD -0-- Maggie Ann, geneth fechan 8 mlwydd oed Mr a Mrs Thomas Lewis, Adam street, Clydach Vale. Cau o gylch ytr eneth dirion, Wnaeth ni wI y glyn; Pylu wnaeth ei llygaid tlysion, Yn m:wl y glynu Wedi'r gl] ,1 y mae yn llawn, Wrth y dfe/n yn ei helfen Gyda'-r angel gwyn) ei aden, Tu draw i'r glyn. Myned wnaeth, cyn cael helbulon OJr anial dir; I' Myned wnaeth i blith angylion, O'r anital dir. Gwylaidd ydoedd fel y lili, Eilun ydoed <1 gani y teulu, Serch am dani sydd yn holi Mewn anial dir. Serch ei thad a'i mam sy'n crwydro 0 gylch ei bedd; Wylo maent, ac ocheneidio 0 gylch ei bedd. Curo'n gyflvni mae dwy galon, Yn nos hiraeth mewn g\vasgfeuon, Methu gweld trwy'r cymyl duon, 0 gylch ei bedd. Anhawdd iawn yw peidio wylo, I Gyfeillion mad, Uwch y bedd He mae yn huno, Gyfeillion mad; Peidiwch aros i hiraethu Yn y fynwent a galaru, Dim ond; llwch sydd yno'n cysgu, I Gyfeillion mad1, Gyda'r plant yn canu'n hapus, Bu'r eineth dlos, Marw wlliaeth y gan ar wefus Yr eneth dlos; 'N gynar daeth y gan1 derfyn, Marw braidd cyn dechreu cychwyn, Marw wnaeth hi yn y gwanwyn, Yr eneth dlos. Na, mae'r gan o hyd yn aros Z5 1 Er gwaetha'r bedd; Aros mae yn agos, agos, Er gwaetha'r bedd. Yn yr awel mae'n adseinio, Yn ainfodtdlon i ffarwelio; Aros mae o hyd i'n sivyno, Er gwaetha'r bedid. Ar ei beddrod cysegredig Mae'r lili wen; Yn y dad yn gwenu'n unig, Mae'r lili wen. Y mae neges ganddi yno, D'weyd y mae, cyfodir eto Maggie Ann, i fyth flodeuo, Mae'r lili wen. Aberamar. EURFAB.' I

[No title]

Advertising

CRISTIONOGAETH A MACHIAVELL,IAETH.…

——iO— NODION A NEWYDDION.