Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

THE COLLEEN bawn.:

— :o : —:o: MARWOLAETH A CHLADDEDIG-AETH…

News
Cite
Share

— :o — :o MARWOLAETH A CHLADDEDIG- AETH MISS ELIZABETH EYNON, NEW TREDEGAR. -0-- Ionawr 31 aim, bu farw y chwaer ieuanc rinwieddol uchodi Merch ydoedd i Mr J. Eynon, fireman, gynt o Llanhiddel, a chyn I hyniy a Aberaman. Achcswyd ei hangaul gan y darfodedigaeth, a gwnaeth ei waith yn gyfiym iawTIJ arni. Er and, 18 rnlwyddi oed, I treulioddj rai blynyddoedd gydaj chrefydd. Bedyddiwyd hi pan yn dra ieuanc gan y Parch. T. C. Davies, Llanhiddel; ac oddiar hyny hyd ei marwolaeth bui yn ffyddlon iawn i'w hymrwymiadau crefyddol. Cawsom yn bersonol y fraint o'i hadnabod, gan iddii dreulio llawer o'i hamser yn ddiiweddar gyda pherthynasau iddi, sef Mr a Mrs Jones,. 3, Queen street, Cwmdar, y rhai fu yn gar- ediig iawn iddi, ac yn anwyl iawn o honi. Drwy drefniad, caredig Mr Llewelyn, in- spector, Ba,rgoed, dygwyd ei chorff i Aber- dar, dyddi Llun, Chwefror 6ed, gyda 'special train'; a daeth tyrfa o gyfeillion o, Bedlinog, Llanhiddel, a New Tredegar, gyda'r ang- ladd. Claddwyd hi yn Cemetery Aberdar. Teg yw sylwi fod tyrfa fawr yn cwrdd a'r corff yn yr orsaf o Cwmdar, Aberaman, a Threcynon. Gwa~~naethwyd ar lan y bedd gan y Parchn. Hermas Evans, New Tre- degar; W. Mortin Eedlkiog; T. C. Davies, Llanhiddel; a W. Thomas, Cwmdar. Dy- wedir iddi fanv fel y bu byw-yn dawel, I boddlongar, a nefolaidd. Torai allan i ganu yn ami ar ei gwely angau. Cerid hi I gan bawb a'i hadwaeinai. Yr oedd yn fetch ieuanc dda a duwaol. F el arwydd o'u parch at ein chwaer, gwnaeth rhai di cheraint yn Cwmdar osod blodeuglwrn prydferth a ch,ostus ar ei harch. Cydymdieimlir yn ddwya a'i thad a'i dwy chwaer yn eu galar mawr ar ei hoi. Nid oes mwy nag ychydig fisoedd oddLar pan fu fanv ed hanwyl fam. Dymunol fyddai gweledi y madd y gwnaeth y fam roesaww y ferch i'r nefol fro, ond rhaid ymatal. Y sgafnhaed y Duw doteth ei taw bellach ar ein brawd, a chysured ef a'i ddwy ferch yn eu trallod blin. CyfailL

-:0:-DEIGRYN AR FEDD

[No title]

Advertising

CRISTIONOGAETH A MACHIAVELL,IAETH.…

——iO— NODION A NEWYDDION.