Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

WED I DYODDEF 30 MLYNEDD,…

IPILSEN I R DOCTOR GWAITH.

MARWOLAETH.

TREBOETH, GER ABERTAWE.!

.-:0:- j MARDY, RHONDDA FACH.

----I PERFFORMIAD Y "MUSICAL…

CAPEL YNYSLWYD, ABERDAR.

-:0:-BRITON FERRY.

-:0: I PORTH.

NODION MIN Y FFCRDD.j

CYNGHOR CELF A LLAFUR ABERDAR.

News
Cite
Share

CYNGHOR CELF A LLAFUR ABERDAR. Nos lau diweddat, yn y Cardiff Castte Coffee Hotel, cynaliwyd cyfarfod cwiTredia- °'r Cynghor uchod, pryd yr oedd \n bres- 61101 gynrychiolaeth lawn a "lluosog o;r hoi adraaau cysylltiedag. Cvmenvyd y gadair gan j llywydd newydd am y flw'yddyn ddy- fodol, sef Mr John Davies. yr hwn a agorodb y cyfarfod gvaag anerchiad brwdfrvdig ft ph\\Trpasc>L Yr oedd hefyd yn bresenol D. Phillips, is-lywydd; J. Watkins, Augustus Davies, J. Prowle a S. Hawkins, cynryck- iolwyr llafur ar y gwahanol fyrddau lleot DarHenwyd cofnxlion y cyfarfod diweddaf y rhai a gadarnhawyd. Darllenwwd gohel>- iaethau oddiwrth ddau aelod Seneddoi v fwr- deiadref, Meistri Keir Hardie a D. A. Thomas. Pendexfynwvd gwneyd vmdredfc gael gan holl weithwyr y gelfvddyd adeiladto (builcfirig trade) i sefydlu undeb, ac i ynt. uno a r Cynghor. Y mae yn resyn meddwf (er fod ein cymwchiolwyr Ilafur we^ Ihvyddo i gael gan fivrdd y Gwareheidwai. i c sod hawdiau undebau Ilafur yn eu cytuat- behau gweithfaol) nad ydyw v gweithwyr me*vn undeb; ac felly yn methu manteisio dnyy y gwelHant. Dihunwch o'ch cysgai- rv.ydfcd rpi.rj seiri coed a meini yn Aberdad P endexfynwyd f d y Cynghor yn oefnogi y8 urng yr Insurajve Agents byny ag svdd va Eelodau o'r uadeb, "a-c adda\v peidO rhoddi enwau i neb oddiea'i'r iddynt ddangoa yn foddhaol eu I>od ^.ti a elcl -a o Undeb yr Agents. Ystyriwvd mater y Barbwr ya Ov-mbacfr, a gofynwyd i'r ysgrifen^dd- ohebp aV cyfnw. Penderfynwyd ein bod fcl Cynghor yin gwneyd ymdrech i gael cyw- rychxola;3th uniongyrchol ar Fwrdd Llvwo^r- aethiad Lleol—Y-sgoi y Sir (County SchtMA ac fod i'r ysgnfenyild geisio pob gv.ybol- aeth yn nghyich y matefr drwy ysgrif enu at y Cynghor SiroJ. y styri wy:1 y priodoldeb o gynyg ethol cvw rych>>lv,-vr Ilafur uniongyrchol yn yr ethol- &d nesaf rr Cynghor Dosbarthol, a phelt- derf-.xrvvyd yn gadamhaoL Hefyd, gw boddir yr holl adranau i benderfynm pa gall dosran (ward) yr ydym i gynyg, ac i emtl peTsonau, fel v gellir cyfhvvno y personaM hyny, i-e-u cymeradwyo i bneswylwwT a gwcida- "wyr y gwahanol ddcrsranau. Dymunlr am i'r penderfyr iad hyn gael eu hanion yn ó1 i gyfarfod neiildnol o'r Cvnghor a gyneJir gy TTos lau, wythnos i'r nesaf, yr sofed cyfisot Yni nesaf, cymerwyd ymddiswyddiad yw ysgrifenydd, yr h wn a roddodd, fel rhe^vM <fi ymddiswyddiad, ei fod yn analluog$ wneyd cyfiawnder a'r swydd o herwvdi ffaefedd coifforol. Addawrodd yn gare<%g i gynorthwyo yr ysgrifenydd cofnodol » wneyd gwaith y Cynghor, hyd nes v pexvodff ar berson arall i gymeryd ei le. Gofynir fi adranau eto 1 gynyg enwau personau i laww y S'wydd hon. Derbyniwyd achvyniadau -O wahano? fanau o'r doebarth yn ngydch y •r>i, a;r lltcoly.ldj a'r Dwfr, pa raa a drosglwyddir yn y modd arferol i'r Cvnghf* Dosbarthol. Yr oedd y cyfarfod yn llwydS- Sanns jn mhob ystyr, ac yn adlewyrchu cla ai' y corph o weitiiwyr sydd yn cyfansodiflj y Cynghor. -3:11

DOSBARTH Y GLO CAREG.

[No title]