Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

WED I DYODDEF 30 MLYNEDD,…

IPILSEN I R DOCTOR GWAITH.

MARWOLAETH.

TREBOETH, GER ABERTAWE.!

.-:0:- j MARDY, RHONDDA FACH.

----I PERFFORMIAD Y "MUSICAL…

CAPEL YNYSLWYD, ABERDAR.

-:0:-BRITON FERRY.

-:0: I PORTH.

NODION MIN Y FFCRDD.j

News
Cite
Share

NODION MIN Y FFCRDD. -ù-- GAN Eos HAFOD. Nos lau diweddaf, traddodwyd darlith yn nghapel Bryn Seion, Gelli, gan y Parch. D. • Gwenffrwd Evans, y gweinsdog. Dewisodd Mr Evans yn destyn, "Adgofion am dri o Gewri'r Pwlpud," sef Proffesv. r Morgan, Caerfyrddin; Parchn. John Williams, Cas- telnewydd Fmlyn; a Kilsby Jones, LIan- wrtyd. Dywedir fod hon yn un o'r darlith- iau goreu a draddodwyd yn y cylcboend hyn erioed. Llywyddwyd gan Mr D. H. Rich- ards, M.E., Gelli; a chanwyd, fiC Rh^'wch i mi bregeth Gymraeg," gan Mr William Davies (Eos y Ton). Datganwyd "Hen WIad fy Nhadau" i ddiweddu, y rade'rydd yn canu yr unawd. --00-- Yr ydym yn dc-,all fod ehv y ddarlith hon i gael ei roddi Mrs, Fees., gweddw y diwedd- ar Mr Rees Rees, tanwr tandd?,-earol yn nglofa y Gelli. Cafodd ei d-'iw^rld dro yn or yn. y gwaith uchod, ac yn herwydd diffyg ystyriaeth ar y pryd o'r rheoi Kf ei ran, nid yw ei weddw mewn xlordd i ddisgwyl iawn- dal. Gadawodd wyth o Idant i alaru ei galled ac mae y ffaith fod cynifer o honynt gan eu mara i ofalu am danynt wedi achosi cyffro a, chydymdeimtad cyffredinol. Brodor o Lianybie oedd yr yinadawedii? Rees Rees. Cawn y bydd i gynyrch arianol y ddaxlith gyrhaedd rhwng ^45 a ^50. GweIir felly y bydd y swm yn un anrhydeddus; ac wedi ei gasglu i leddfu teimladau drylliog mam a'i hamddifaid. --0- Ar gynvgiad y llywydd, pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch i'r Parch. D. Gwenffrwd Evans am ddarlithio yn rhad at achos mor deilwng. Llanwyd y cylch o ysgrifenydd gan Mr Wm. Stephen, Hillside Terrace; a Mr T. James, Penybanc, oedd y trysor- ydd. Profa yr uchod mor agos y gall am- gylchiad cyfyng cymydog fyn'd at galon y Cymro ac ereill. --0- Cawn fod Mr a Mis Evan Morgan, Peny- lan, Ystrad, Rhondda, yn wael iawn eu hiechyd. Mae Mrs Morgan wedi bod vn gaeth. i'w gwely er's agos i bum) mis. Maey dolur wedi effeithio ar ei chlyw" a'i golygon. i Y dydd o'r blaen cymerwyd Mr Morgan yn wael, a hyny yn sydyn, gan y bronchitis. Gwelodd ei .32 mhvydd oed ar.y 4ydd cyf., ac mae Mrs Morgan yn 80 oddiar Gorphcnaf diweddaf. Maent yn Gymreigaidd eu ffyrdd, yn feddianol ar gyfoeth, ac ar adna- byddiaeth eang yn mhell ac agos. _01- Ystyr manod yw man eira, Yn ystod y gauaf h wn yr ydym wedi cael peth felly. Modd bynag, dydd Sadwrn diweddaf, caw- som brofi golygfa lawer mwy rhamantus, gan y gwelid copa.u ein mynyddoedd, llech- weddau, glenydd, a doiydd, wedi eu gwisgo a mantell o eira. Prin y gallesid gweled gwyrddlesni y dail, gan fod halen y ddaear yn drwehus amynt. -0-- Yn nghapel Zion, perthynal i'r Bedydd- i wvr Seisnig, Pentre, cyfarfyddodd dirwest- wyr yn fyddin gref o wahanol ardaloedd er clywed y Parch. E. W. Davies, Ton, yn tra- ddodi pregeth arbenig i'w clywed igaetn ar iwyrymwrthodiad. Clywais fod y cyfarfod yn un liinyr argyhoeddiadol. --0-- Dydd Mawrth, Chwefror 4ydd, bu farw y brawd adnabyddus John Hancocke, Gelli Crossing. Tarawyd ef yn wael iaini y diwmod blaenorol, ac ni pharhaolfl i an- a,dlu am lawer o oriau wedi hyny. Glynodd | w\k:\ yr ahvedigaeth o ffynellydd (flueman) yn nglofa Bodringallt am faith flwyddi. Daearwyd ei weddillion y dydd Gwener can- lynol nghJaddfa gyhoeddus Treorci. Hawdd deal! fod i'w goffawdwnneth. barch, gan fod nifer fawr o'i gydweithwyr a'i gym- ydogion yn mhlith y rhai oedd yn bresenol. -0- Mae y delyn yn derbyn sylw- neillduol ar*i hyn o bryd. Clywaf fod gan Air Richard Price, GeHi, rai efryd,vyr ar yr offeryn an- | wy] hwn, ac mate esreill yn awyddus i ragcri yn yr un cyfeiriad. Cawn mai y 'Per Alaw' sydd i'w chwareu am wobr yn yr Eisteddfod Genedlaetiiol nesaf. Mae un o efrydwyr Mr Price yn bwriadu cystadlu. -I fyny a'r delyn, y Ddraig Goch, a'r Geninem ¡ Mae y cyfeillion cainlynol yn wael eu hiech Morgan John, Ton, a Dafydd Rees, Pleasant Vie\v, Pentre. Maent yn flaenoriaid o eglwys Fethodistaidd Jeru- salem, Ton. Diacon arall sydd gaeth i'w breswylfod drwy waeledd iechyd vw Mr j Thomas James, Dyffryn, Ystrad. Mae y brodyr hyn yn rhai galluog yn eu gwybod-1 aeth o'r Y sgrythyr 1211 a ehyfeiriadau ere ill, ac yn adnabyddus 1 gylch rnavT o gyfeiinon. -0- Yn Festri Bethel, M.C., Ystrad, nos, FeTcher, Chwefror Sed, traddodwyd anarchiad wnaeth mawr foddloni cynulfed parchus gan y Parch. Thomas Lloyd, gwein- idog yr eglwya uchod Yn absenoldeb Nathan Wyn, llywyddwyd gan Mr Thomas Williams, amaethdy Tyntyla. Coiieidio(.jd Mr Lloyd yn destyn hanes bywyd y diwedd- ar Barch John Jones, Llaaedi. Trefnodd y ffeithiau yn naturiol, a chawsant afael ar galonau y gwrandawyr. Cafwyd geiriau i ganlyn gan y Parchn. Anthony Williams,! Nebo j T. D. Jones, Bodringallt; Mri. Jas. James, ac Edwaird Morgan. --Q> Golyga T.C. Trefnyddion Calfinaidd; M.C., Methcdistiaid Calfinaidd; \V, Wesley- aad; 13., "Bedyddwyr; A, Aimibynwyr. Gof- ynwyd genyf egluro rhai o'r talfyriadau ucl»- od. Maent yn ateb pwrpas amserol yn fyn- ych, a hyny yw y rheswm penaf dros eu defnyddio. -0-- Dy dd Mawrth, Chwefror 4yd,d, wedi hir gystudd, bu farw y Parch. T. Teirionydd; Davies, Ynysybwl, yn ei breswylfod. Tua deugain mlyTiedd yn ol ordeiniwyd ef yn nghapel Bedyddwyr Cymreág, Cwmaman. Aberdar. G wasanaethodd yn nglyn ag eg- lwys y Tabernacl, perthynol i'r Bed. SeltsnTTr, Ystra.d, Rhondda, yn ystod y blynyddau Gi- weddaf. Dywedwyd wrthyf lawer gwait. ei fod yn bregethwr galluog iawn. -0-- Yn ysgoldy perthynol i Eglwys Sant loan, Ton, nos lau diweddaf. cynaliwyd cyfarfod dyddorol o dan lywycdiaeth yr o'ffeiriad. f Parch. J. Raymond. Dsthhvyd yn briod- ol agoriad y t>erdoneg newydd at wasanaeth cyfarfodydd yr ystafell. Cafwyd amryw- iaeth derbyniol ar y delyn gan Mr R. Price, Gelli. GorJanwyd yr ystafell ar yr achlysmv gan rai oedd awyddus i fwynhau y gweitb- xediadau. -)- Dydd J.l ('rdeer diweddaf, selydlwyd Mr V7. S. Evans, diweddar efrydyckl o Coleg Bedyddwyr Ban-rcr, yn weinsdog ar egTwys Fedyddiedig Seisnig ourit Carmel, Caer- ffilj, LIa.nv.yd y gadair gan Mr George- Hill, a gwasanaethwyd ?."n J P-rchn. E. W. Davies, Ton: Ja-nes Bailey, Caerdvdd. Yr oedd amryw o weiinidegion ereill yn bresen- ol. Mab ydyw Mr Fvans fr dhve^ldar Barch. George Evans, Ton. Mae Mrs. Evans a'i pMint ereill yn byw yn Stanley rd. Rhod4gyd amrv.v o lyfrau gwerthfawr yn rhodd fr gweinidog ieuanc gan eglwys Hebron, Ton. Yma yr aelodcdd gyntaf, a gwasanaethodd ei dad fel gweinidog i'T eg- lwys olaf a i-r-■ y\ am faith gyfn.d. Cysylltodd y Parch. T. D. Jones ei hun fel gweinidog sefydlog eglwys Bodringallt bwyddyn ?r mis hWll. Oddiar hyny mae wedi gwas'-na-'VLn mewn angladdau pump ar- hugain o bersonau (y m-wyafrif o honynt yn blant) oedd yn dal perthynas a'i eglwys. Clywaf ganmo^.iaeth iddo fel pregeth\rr syl. weddol, a bui^iil llafurus iawn. Mae gal- v.'adau mynych am ei wasanaeth mewn I!$- oedd ereill Nos Sadw rn V-u farw Mr D. Rees, post- feistr, Ystrad, Rhondda, yn ei breswylfod, wedi tua mis o gystudd. Daeth o fod yn gynorthwywr irn«-n maelfa i lanw y cylch- oed'd pwysig o fferyllydd a ehyfferiwr. M eddai ar alluoedd dysglaer, a chofleidiodd ddiwydn^ydcl a phenderfyniad. Cefais y pleser o'j' wrando yn rhoi hanes ei gvnydd yn y cyfeiriadau h- n. Vab ydoedd i'r di- weddar Mr Cbadiah Rees, Ystrad, ac yr oedd ef iel ei fab talentog, yn adnaÜyddus iawn yn y cylchoedd yms. Gwelodd Mr Rees, 44 o flwyddi, ac mae wedi gadael rnam weddw, g-^vrajg, ac amryw o blant i ddwys hiraethu ar ei ol. Cleddir ef dvdd laa (Cha^efror 13eg) yn Llethrddu, Trealaw. Yi» ei fcjwolaeth symudir un arall o breswvlwyr mynweso1 plwyf Ystradyfodwg. -:0:

CYNGHOR CELF A LLAFUR ABERDAR.

DOSBARTH Y GLO CAREG.

[No title]