Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

WED I DYODDEF 30 MLYNEDD,…

IPILSEN I R DOCTOR GWAITH.

News
Cite
Share

I PILSEN I R DOCTOR GWAITH. MR. GOL.Mae brawddeg yn wir mae gair-yn ddigonol i roi amlinelliad go gyf- lawn o awdwr yn ami. Un o luaws o'r eyfryw gan 4 Cyniweirydd oedd hono, yn ei ymgais i ddylorni ar y dosbarth hwnw oedd yn dueddol i rnthro i newid trefn bresenol doctor y gwaith, rhng iddynt, meddai, beri i ddynion edrych yn rhy isel arnom ni y dosbarth gweithiol.' O os- tyngeidddrwydd didoledig. Clywch chwi, beri i ddynion pwyslais ar ddynion, ddar- llenydd. Mae dynion yn y cysylltiadau hyn yn sefyll am ddoethineb a gwychder cymdeithasol. Wrth eu gwregys hwy yn ddiamheu mae allweddau cynydd yn crogi. Er fod craith lied anolygus ar fochgenau rhai o honynt, a thwll yn walet un neu ddau o nhw-mae urddas yn cartrefu o'u hamgylch, a cheir nhw yn hofran mor uchel, fel nid yw dadblygiad yn g dIu cyffwrdd a blaen eu hedyn, ac y mae yn berygl difrifol iddynt i edrych yn rhy isel arnom ni y dosbarth gweithiol. Gweler yr eithafion i ni'n sefyll oddiwrthynt, a myn Cyniweirydd ein rhybudaio, os bydd i ni, y dosbarth gweithiol, geisio codi fymryn yn gymdeithasol, gwna hyny beru i ddynion edrych yn rhy isel arnom ni.' Ofnadwy, onte fe ? Dyna agendor sy'n ein bygv th Chwi welsoch ddynion yn edrych yn ddir- mygus, gyda threm ddeifiol a chrychni atgas, a sefyllfa ddifrifol fyddai gweled 100,000 glowyry Deheudir yn gorfod cerdded ymyl y ffordd a dynion ar ei chanol, ac yn edrj eh yn rhy isel arnynt! Dim byd nawr, ond o herwydd eu bod am ddod tipyn yn nes at ddynson, ac o dipyn i beth, ddod yn ddynion! Mae yn dda gen i am Cyniweirydd hefyd, o herwydd mae am sefyll yn dai yn rhedgweithwyr—dyna pam mae mor bryd- erus yn eu cylch faile, rhag, ebe fe, i ddynion edrych yn rhy isel arnom ni,' ac yntan mor fyw i'r safle ddy!ai gweithwyr gymeryd yn nhrefnidedd gymdeithaso! y byd. Pe ar ddamwain. ryw foreu glas, a gwawr Cymry Fydd yn disgyn yn gawod- ydd i gymoedd Morganwg a Myriwy—pe ar ddamwain, meddaf eto, y derfro-ti Cyni- weirydd o'i frcuddvvyd canoioesol, ac ed- rych allan drwy Uenestr y iiofft, dywedwch, a gweled y dosbarth gweithiol yn myne < heibio, ac wedi penderfynu pwnc doctor y gwaith, a gwel d fod Cantre'r Gwaelod-y pwll lie yr oedd ef yn gweithio -a arferai dalu £ 1,200 yn flynyddol i'r doctor, yr hwn oedd haner ei a ser heb gyncrthwyydd meddw, o dan y drefn ne vyd L Pril feddyg Cantre'r Gwaelod yn -awr oedd Emrys J pes M D. ar gyflog o £ 400, ac idwal Hhys, Licientiate, yn gynorthwy- wr iddo, a'i gyflog yn £ 200; yr oedd dwy Nurse yno ar yr un gyflog; treuliau y Surgery. £ 150 traut y llyfrgell a'r neu- add gyheeddus, £200, deg punt i glafdy Caerdydd. pum punt at gynrychiolaeth ilafur, £30 wedi eu rhanu rhwng hen weithwyr methedig y gymydogaeth, a e5 at brynu darlun mewn olew o'r arweinydd fu'n taflu pwnc doctor y gwaith rhwng ci- ddanedd y Federation— y cwbl am £ 1,200 -cyflog Licentiate diddawn dan yr hen oruchwyliaeth Dywed Cyniweirydd yn bigog rhyfeddol Beth pe byddai y meddygon mor awydd- us i ro'i pilsen i Garibaldi ag yw ef am I wneyd hynv iddynt hwy.' We!, tebyg na fyddwn i ddun hyw i ddweyd y stori with Cyniweirydd, na gallu cyhoeddi pethau. —' Pe caniatai rhyddidy wasg,' sydd wedi eu hysgrifenu a gwaed yn hanes y glowyr, er fod yr awyr yn gruddfan gan d ioiefain gweria sathredig. Pe byddaj un tamaid yn fwy blasus na'r Hall yn mhwt ysgrif Cyniweirydd hwn ydoedd Nid yw yn ddigon ganddo (Gari- baldi) ddweyd yn dra awdurdodol fod yn rhaid i Gyngrair glowyr Deheudir Cymru fyned gydag ef i ro'i pilsen i'r doctor gwaith, heb wasgu ar y gweinidog druan i wneyi yr un peth. Pe buasai heb wneyd hyny, blia,ti yn hawddach maddeu id do.' o buasai tawer yn hawddach maddeu, gallwn dybio I Darilenais heibio y tra awdurdodol, a'r C ngrair, &c., yn lied ddi- ayfLo, ond rhaid i mi addef i ochenmi h d' I 'd ddianc ciros wefusm crynedig- -ochenaid mwy barddonol na'r un wobrwywyd yn Eisteddfod Genedlaethol Merthyr y llyn- edd-wrth groesi gweddillion y gweinidog druan Nawr, chymerwn i ddim o mhwysau mewn aur coeth am wasgu ar y gweinidog druan, a chofiwch chi, mae yn ofnadwy os oes rhaid i fi fyn'd ar fy llw wrth ddweyd na wasgats i neb erioed, chwaeth- ach gwasgu y gweinidog druan. Er, cof- iwch chi, mae eisieu gwasgu ambell i weinidog, ac fe gymer ambell un ei wasgu, ac y mae yn well o'r herwydd. 0, ydyw, ac fe geir ambeli un ddim gwerth y drau 'i wasgu, druan Ac arall yr ymlawen- 1° ■ ychwn i'w wasgu, pe gallwn ddyogelu ei gymydegion. Edryched darllenwyr y Darian yn ol am y cyfuod o haner can' mlynedd at hanes deffroad gwleidyddol a chymdeithasol Cymru; pwy oedd goleuad au gwerin y wlad ? Roger Edwards, Hir- aethog, S.R., J.R., ac ereill o r un ysbryd. Cyflenwai Hiraethog golofnau yr Amserau am y gyfiog o bapyr ysgrifenu, ac wrth gwrs y boddhad o oleuo ei gydgenedl. Faint o weinidogion Cymru sy'n manteisio ar w-tsg newyddiadurol Cymru i geisio codi y bobl. Faint o honynt, tra yn gwybod fod gormes gweithfaol yn dirgnoi ymysgar oedd eu heglwysi, sydd yn rhy ddifraw i daro o blaid y gwir—ac yn awyddus i wneyd engy! o'r gweithwyr. ond nid mor awyddus i wneyd dynion o honynt, Dengys y ffaith i Cyniweirydd gyplysu y meddyg a'r gweinklog, acedrycha efe arWyr olaf o safle neillduol class-y gwr y dylech ymgynghori ag ef fel doctor gwaith drwy dwll gimled, fel tase. Ategir hyn eto p n ddywed, ond creda pob dinesydd sydd yn meddu parch i anrhydedd y weinidog: eth mai gwas i Iesu Grist yw.' Gwelwch ch ? Yn union ar yr un tir a doctor y cvvmni 1 0 freuddwyd offeiriadol y Babaeth. A yw et yn cofio am uu or rhai bychain hyn ?' A ydyw yn tybio fod y clwytedig a'r cystuddiol yn dod i'r adnod hon yn rhywle ? A ydyw yn meddwl am ediad y caniateai lesu Grist (pe ymwelai a'r De- heudir) y cyfryw dan drefn mor ddirn wecii-i a'r doctor gwaith ? Na, fe ddihysbyddai holl adnoddau gwyrthio! y cyfanfyd i'w gwaredu. Yr eiddoch, GARIBALDI.

MARWOLAETH.

TREBOETH, GER ABERTAWE.!

.-:0:- j MARDY, RHONDDA FACH.

----I PERFFORMIAD Y "MUSICAL…

CAPEL YNYSLWYD, ABERDAR.

-:0:-BRITON FERRY.

-:0: I PORTH.

NODION MIN Y FFCRDD.j

CYNGHOR CELF A LLAFUR ABERDAR.

DOSBARTH Y GLO CAREG.

[No title]