Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

WED I DYODDEF 30 MLYNEDD,…

News
Cite
Share

WED I DYODDEF 30 MLYN- EDD, Y MAE TABLENI DR. SLATER YN GWELLA BONEDDI«ES O YNYSHIR --0-- YN CAEL EI PHOENI GAN BRONCHITIS, &c. Pan y mae meddyginiaeth yn lliniaru menywod ou doluriau, sydd wedi eu poeni am ugain mlynedd, gellir yn ddi- betrus roddi tystiolaeth ddibryder am rinweddau iachusol y feddyginiaeth. Cafodd Mrs Amelia Phiilips, 6, New Gynor Road; Ynyshir yn ddiweddar y cyfryw brofiad yn Pr Slater's Blood- making Tablets. Perchir Mrs Phillips yn fawr gan ei chym'dogion, ac yn fenyw a gymer ddyddordeb mawr mewn pethau crefyddol; a rhoddodd yn ddiweddar ei phrofiad rhyfedd i ohebydd y Porth Gazette, fel i ddangos y modd i wella dy- oddefwyr yn gyffredinol. Yr oedd y fenyw dda, pan alwodd y gohebydd, yn parotoi i fyned i'r capel; ond boddlonodd i ateb y gofyniadau. Am ragor na 3oain mlynedd," medd- ai bi-" mewn gwirionedd er pan yr oeddwn yn ferch fechan, dyoddefwn oddiwrth wendid y frest. yr hon, ar adegau oer a gwlyb, a ddangosai ar ffurf y Bronchitis cronol. Yr oeddwn bob amser yn dyoddef mewn rhyw ffurf neu gilydd. Ar wahan i fod fy mrest yn ddrwg iawn, yr oedd fy anadl yn hynod o dyn—prin y gallwn anadlu ambell dro, ac yr oedd genyf boen dolurus o amgylch fy arenau, a rhwng fy ysgwyddau. Yr oedd fy archwaeth yn wael ar y cyfan, a gaf- aelid ynwyf gan boen, a pensyfrdandod Daethum mor ddrwg fel yr cffeithiodd ar fy ngolygon, nes bron yn analluog i weled. Ymddarigosai fy nghorff yn wan a diymadferth nis gaHwn wneyd gwaith ty cyffredir.. Yr oeddwn yn wanach ar rai piydiau nag ereill, ac ymddangosai fel pe nad oeddwn i fwynhau iechyd da byth mwy. Aethum oddiwrth un medd- yg at y Hall ac er i mi fod dan eu trin- iaeth am flynyddau, ni chefais esmwyth- yd arosol; ac unwaith y ca'wn anwyd, buasai yn ddigon i fy ngyru yn ol i'r sef- yllfa flaenorol, a'm gadael yn orweddog dros fisoedd y gauaf yn gyffredid. Diwrnod lwcus i mi oedd hwnw pan y rdarlienais yn y papyr am Dableni Dr Slater at gynyrchu gwaed, a'r feddygin- iaeth gydfynedol, I)r Slater's Stomach Pills. Arweiniwyd fi i brynu y moddion, ac o'r diwrnod hwnw allan y mae wedi bod yn llwyddianus mewn rhoddi i mi iechyd ardderchog. Deffrowyd fy ysbryd nes i mi lawenychu fod fy hen boenau wedi'rn gadael Wedi gorphen un blwch, "da.etbum yn hyderus am wellhad o'r udiwedd. Yr oeddwn yn bwyta yn well, yn ei fwynhau, a theimlwn yn graddol wella. Daethum i anadlu yn rbwyddach, ac nid oedd argoelion y Bronchitis yn fy ailino mwy difianodd y poenau yn y pen., y frest, a'r ochrau, ac aeth fy boll fryfansoddiad (lfWY gvfnewidiad. Yn wir ,yr wyf yti awr yn tenyw bollol wahanol, .ac yn alluog i gyflawni fy nyledswyddau teuluaidd. Yr wyf yn priodoli v gwell- had rhyfeddol hwn, ar oi y fath nifer o flynvddoeid o boenau, yn hoilo) i ym- driniaetb Dr Slater. Nid oes dim yn gyfartal iddynt, ac yr wyt bob amser yn barod i'w cymeradwyo i'r dyoddefydd' «^tegodd Mr Phillips ystoii ei wraig, a chan bwyntio at 18 o risiau a arweiniai i'r .ardd, cyn iddi gymeryd y Tab eni yr <oedd yn rhy wan i'w dringo, ond yn awr y!f oedd yn alluog i fyned i lawr ac i fyny fel top,' meddai ef Ar gyfer Bronchitis ac nfiechydon y mae Tableni Slater yn ddiguro hefyd at wacn gwan, curiad a gwendid y galon, diffyg treuliad, gwynegon, poen pen, an- wydwst, ac mae'n adgyfnesthydd cyffrcd- inol. Ar werth gan bob fferyllydd am 2/9 y blwch, neu bum' gwaith y swm am 4 gwaith yr arian, sef n/ taliad rhad yn umongyrchol oddiwrth—Slater's Medi- cine Laboratories, Greek-street, Leeds. Gofynwch am, a gofalwch gael moddion Dr. Slater.

IPILSEN I R DOCTOR GWAITH.

MARWOLAETH.

TREBOETH, GER ABERTAWE.!

.-:0:- j MARDY, RHONDDA FACH.

----I PERFFORMIAD Y "MUSICAL…

CAPEL YNYSLWYD, ABERDAR.

-:0:-BRITON FERRY.

-:0: I PORTH.

NODION MIN Y FFCRDD.j

CYNGHOR CELF A LLAFUR ABERDAR.

DOSBARTH Y GLO CAREG.

[No title]