Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

| FRIENDLY SO TETIE3 ACT,…

NidAmddffyn, Gore TARIAN ond…

—()— I Y MEIRCH RHYFEL,

-0---Y GWLADFAWYR CYMREI

YR EGLWYS SEFYDLEDIC YN NGHYMRU.

PERFFORMIAD O'R 'PRODIGAL…

----:0:------LLANG'EINOR.

News
Cite
Share

:0 LLANG'EINOR. --or- Cvnhaliwyd cyiariod yn Neu ad. 1 y Gweith- wyr Tymewyddi, nos Iau, lonawr 3oain, rr dyben 0 gyflWYlliÜl tysteb i'r Parch. D. Phil- lips a Mrs Phillips ar eu hym.ada.wiad i ficer- iaeth Newcastle, Bridgend. Bu'r Parch. D. Phillips ynficer yn: mhlwyf Llaingeinor am ddmg mlynedd, ac yn yst.oKli yr amsex yma, fe gasglodd tuag at dreuliauir Eglwys; ^10.000, a gadawodd1 ar ei ol i'w olymydd dros £'300 er adeiladu Neuadd Bhvyfol. Cadeiriwv-1 y cyfarfod gan Mr D. Williams, Y.H., a gwnaeth anerchiad odidbg ar y golled1 fawr ax 0.1 yr hen Ficer. Yna galwodd ar Vr Dormey, un o wardendaid Eglwys, y PUv i roddi anerchiad. Dywedodd Mr D< r fod yn flin ga.nddo ymadael ag un (sef Mr Phillips) ag oedd wedi cad ei benocli i well riceriaeth. Yn nesaf, cafwyd anerchiad gal) Mr Griffiths, Nantymoel. Dywedodd Mr Griffiths, er nad oedd yn Egiwyswr, ei fod wedi colli ffrymd da. o'r lie yn y person, Parch D. Phillips, o berwydd ei amcain, ef oedd gwmeuthur daioni i bawb yn gyffredinol. Un o'r collodion mwyaf i blwyf IJangeinoi oedd colli Ficer da fel y Parch. D. Phillips. Yna. awd yn mlaen. a rhoddi anrhegion, ar ram y cymdeithasau dyngarol. Cyflwynodd Mt Job iddo Ysgilgist (portmanteau), fel anvydd o barch am ei wasanaeth. Dywed- odd Mr Job, mewn araeth hirfaith, bod y Parch. Mr x'hillips nid yn unig wedi bod yn F^cer (1a, vn y plwyf, ond hefyd ei fod yn I ddyn cvm^v^'so1' ac-ar ei eSni d/f aci,, da, ac yti \v,asafi,:iethginr tatm »w o Ysgol' y Bwrdd, Llangeinor, er hynvytUic} yr addysg oreu j'r plant; Ar ran y Ile, cyf- lwynodd Mr John Jones, Pangor; arddvvrn dlws (bangle) i Mrs Phillips,, a dywedodd na buasad. ei gwr ddtiTn, we:di gallu bod mor weithgar, ond bai ei bodhi yn ei gynorthwyo. Yna <y(lwyrr,vyd cod 0 aur (5op) i'r Parch. D. Phillips, gan y Mrs Dr. Thomas. Dilyn- wydi hi gan Hz-. Thomas, gvcbp- araeth hy- awdil, am yr am SOT difyrus oedd ef wedi gael yn nghwmni y Parch D .Phillips. Can- lynwydi ef gan. Mr Llewelyn, Y.H., yr hwn a gyfiwynodd i'r Parch. M. Phillips address hardid iawn. Diolch<xM y Parch. D. Pndlips iddynt oil amieu caredigrwydd tuag ato, .a. dywedodd ed fod; )m cam gwneuthur aiaioni i bawb, i'r YnmeilldiuwyT ym o gystit ag Eglwyswyr, ond nad oedd erioed, v.'evli abcrthu ei ddaliadau Eglwysyddol wrth wneuthur hyny. Canlynwytl ef gan ei olyn- ydd, y Parch. Joho Jones, a Mr StockwocxI, Bridgend, gydag anerchiadau difyrus. Dad- gan.vydi rhwmg yr areithiau gain brif gantor- ioni y lIe. Teirfynwyd y cyfarfod hwylus drwy ganu "Duvv gadWr Brenin.—Eg!wys- wt.