Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

| FRIENDLY SO TETIE3 ACT,…

NidAmddffyn, Gore TARIAN ond…

—()— I Y MEIRCH RHYFEL,

News
Cite
Share

—()— Y MEIRCH RHYFEL, Pwnc arall sydd yn E el sylw macVr yn y Senedd yw pryniad y ceffylau at vasan- aeth y Fyridhi yn Ne Affrig. Yr ydysweJi cae! allan fod y gorchwy! o brynu ceffylau wedi disgyn i ddwyiaw rhai dy .ion sydd yn gofalu mwy am eu bogeliau eu hunain nag am logell John Bull. 0 tua chwarter miliwn o geffylau sydd wedi eu danfon i Dde Affrig, nid oes un rhan o be lair o honynt wedi myned o'r Deyrnas Gyfunol Mae y swyd:lo>ion mdwrol wedi b )d vn ddigon manwl ar ol y cefJyl iu a hrynwyd yn y wbd hon, ac nid yw John Bull wedi cael talu mwy ni rhyw John ardl am danynt. Dywedir mai ar Gyfandir Ewrop ac yn Neheudir Amerig y mae iohn Bull wedi cael ei drin yn cldrwg wrth brynu ceffylau. Gwerth cyffredin ceffyl at was- anaeth milwrol yn Hungary a'r Weriniaeth Argentaidd, yw tua wyth neu ddeg punt, ond fe ddywedir fod ein Llywodraeth wedi gorfod talu tnu £ 35 am bob un a ddaeth o'r lleoedd hyny, a chyfrifir fod rhai mil- iynau o bunau wedi myned i logellau dynion anonest yn ystod y ddwy flynedd ddiweddaf. Nid yn unig mae y porthmyn taledig swyddogion uchel yn ngwasan- aeth ein gwlad wedi blingo John Bull yn y pnsoedd, ond y maent wedi danfon ysger- bydau o geffylau i Affrig at wasanaeth ein meirchfilwyr, a hyny am yr un pris a'r ceffylau difai a anfonir o'r wlad hon. Pa ■ ryfedd, felly, fod ein bechgyn yn methu dal De Wet ? Nid t hyfedd led rhai o'r bechgyn yno yn canu emyn Cynddelw, ar achlysur aralI,- 0 anadl chwytha trwy y glyn, Fel byddo byw yr esgyrn hyn." Dylai rhai o'r porthmyn anonest g iel eu halltudio i Dde Affrig i farchogaeth yr esgyrn a anfonwyd ganddynt yno yn lie defnyddiau i garlamu.

-0---Y GWLADFAWYR CYMREI

YR EGLWYS SEFYDLEDIC YN NGHYMRU.

PERFFORMIAD O'R 'PRODIGAL…

----:0:------LLANG'EINOR.