Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

| FRIENDLY SO TETIE3 ACT,…

NidAmddffyn, Gore TARIAN ond…

News
Cite
Share

NidAmddffyn, Gore TARIAN ond TARJAN. > Cyfiawnder. o: ^at;ian g .wdf4iwr. DYDD 1AU, CHWEFROR 13, 1902. Y Rheolau Newydddion. -Cfr- Un o brif faterion y Senedd yr wythnos ddiweddaf—ac nm beth amser eto-oedd y rheolau newyddion i gadw aelodau siaradus mewn trefn. Bu adeg pan nad oedd diyon o areithwyr i wyntyllu materion gerbron Ty y Cyffredin. Erbyn hyn mae yno lawer g rmod yn rhy hoff o wneud ar- ddangosiad o'u hyawdledd. Talfyrwyd cor- tynau tafodau hirion unwaith o'r blaen a gallwyd dwyn gwaith y Senedd yn mlaen yn weddol hwylus. Ond unwaith eto, mae ciebran wedi tagu y peirianau Seneddol. I gwtogi talodau y Gwyddelod y dygir y Rheolau Newyddion ger bron y tro hwn eto yn ogystal a'r tro o'r blaen, yn nyddiau y gwron o Benarlag. Gwyr y rhan fwyaf o honom nad yw yn bosib! gwneud llawer o waith mewn rhyw bwyllgor cyffredin pan fydd gormod o siaradvvyr am glywed eu lleisiau eu hunain. Pan ystyriom fod dros chwe' chant mewn hawl i siarad ar lawr Ty y Cyffredin, mae yn eglur y dylid cael rheolau pendant a dian»A-ys gwtogi y dadleuon, cyn byth y gellir dv i gw! ith y deyrnas yn mlaen. Achwynir s'od y Llyw- odraeth yn ymyraeth a rhydcLc: \lalar wrth barotoi s; fn. faglau. On J rh; cofio nad yw yn b sibi deddfu pan mle v-einiau am wneud eu sylw ar bob pNnc i Lio yn cael ei ddwyn gerbron. 0 uan yr Lco rheo:au, as codai deugain o elodau ar eu traed i hawiio ymdriniaeth ar ryw f iter, yr oedd yn rhaid i'r petriant Seneddol gael ei spigot wedi ei droi i'r Cyfeiriad hwnw. 0 dan y rheolau newyddicn rhai) i 150 o'r aelodau godi i hawiio ymdr niaeth ar un- rhyw fatera fyddo y tuallan Igwr* natiriul y gwfaith seneddol. Tabyrddwyr afreolus sydd wediachosi Uunio y rheJhiJ newv id- ion, er y dichon i aei K'.I 1 he i lychoi ddioddef ambell waith oddiwrth eu caethder.

—()— I Y MEIRCH RHYFEL,

-0---Y GWLADFAWYR CYMREI

YR EGLWYS SEFYDLEDIC YN NGHYMRU.

PERFFORMIAD O'R 'PRODIGAL…

----:0:------LLANG'EINOR.