Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHESTR o ACHOSION CYMREIG i A WELLHAWYD GAN VENO'S SEAWEED TONIC, A VENO'S LIGHTNING COUGH CURE. Pan y cyflwynodd Mr Vena ei Veno's Seaweed Tonic, a'i Veno's Lightning Congi Cure i'r cyhoedd Cymreig, ni ddychmygodd am y croesawiad cynes dderbyniodd y moddion hyn. Yn ystod y tymor byr o chwe' mis, gwerfriwyd dros 300,000 o oot-eli yn Nghymru. Siarada hyn gyfrolau am yr ansoddau iachusol sydd y ddau foddion hyn. Ni ddaeth unrhyw feddyginiaeth erioed i Gymru a dderbyniodd y fath ganmoliaetb gyffredinol, nac wedi cyflawni y fath welliantau rhyfeddol. Veno's Seaweed ».'onic RHESTR 0 ACHOSION CYMREIG- MARY L. REES, 61, Seymour-street, Aberdare. A wellhawvd oddiwrth wendid gieuol a diffyg cwsg, ar ol 18 mlynedd o ddyodd- efaint, gan Veno's Leaweed Tonic. G. GIRLING, 7, Templar's Ave, Wrexham. Gwellhawyd o ddiffyg treuliad, gwynt ar yr £ ystumog, poena 11 vn yr ochrau a'r cefn, yn nghydag arenau anmharus. Methodd amryw feddygon a rhoddi gwellhad, ond llwyddodd Veno's Tonic. GEORGE ROSSER, 48, Island Place, Llanelli. Gwellhawyd oddiwrth ddiffyg treuliad cron- ol gan Veno's Seaweed Tonic. Mr J MORGAN, 35, Thomas-street, Tonypandy. Gwellhawyd oddiwrth ystumog ac afu an- i mharus. a phoen pen, gan Veno's Sea- weed Tonic. W. DYKINS, f. 66, Tyntyla Road, Ystrad. Gwellhawyd o beswch cron-jl, a d'nfyg an- adl, ar al I mlynedd o ddyoddefaint, gan Veno's Lightning Cough Cure. MARY JONES, 28, Llanthewv-street, Aberamaa. Gwellhawyd o beswch cas, a bronchitis, gan Veno's Lightning Cough Cure. W. FRANCIS, 3, Adgincourt-street. Crindan, Newport. Gwellhawyd ar ol 25 mlynedd o ystumog wan, diffyg cwsg, a gwendid cyffredinol, gan Veno's Seaweed Tonic. MARGARET PRICE, Old Station-street, Dowlais Top. Anhwylderau yr arenau, dropsy, a diffyg cwsg bu Veno's Seaweed Tonic o was- anaeth mawr. Vr oedd y canlyniad yn rhyfeddol, wedi blynyddau o ddyoddef. J. PHILLIPS, 23, Halifax Terrace, Treherbert. Nid oes ganddo ond parch i Veno's Sea- weed Tonic. Dyoddefodd oddiwrth wendid cyffredinol am flynyddau lawer, a gwellhawyd ef wedi i bobpeth arall fethu. Margaret OBrien, 21, Ebenezer Terrace, Newport. Gwellhawyd o boenau arteithiol yr aren- au a'r ystumog gyda phoen pen, gan Veno's Seaweed Tonic. W. Roberts, 36, Park-street, Rhosddu. Wrfxham. j Gwellhawyd o wendid gieuol, rhwymedd, pensyfrdandod, a phoen pen, gan Veno's Seaweed Tonic, yr hwn hefyd a roddodd iddo archwaeth dda. Cymeradwya Veno's Seaweed Tonic i bawb. James Whelan, 4, Havelock-street, Newport, A dderbvniodd les mawr mewn achos difrifol o boen pen, a chroen anmharus, gan Veno's Seaweed Tonic. E. Jones, i Ethelbert Place, Abergavenny, A dderbyniodd les mawr mewn achos hirbarhaol o boen yn y cefn a'r ochr, gan Veno's Seaweed Tonic. Fanny Palmer, 3, Stanley-street, Abertawe, TA ddywed fod Veno's Seaweed Tonic yn werth ei bwysau mewn aur. I- W. Morris, 58, Mathew-street, Acertawe, a ddywed fod Veuo's Lightning Cough 0 Cure uwchlaw pob canmoliaeth. Bu o dan beswch trwm am ddwy flynedd. j Mrs. J. Broom, II, Dumfries-street, Treherbert, ) A gymeradwya yn gryf Veno's Seaweed Tonic. Dyoddefodd oddiwrth boen pen, rhwymedd, ac ystumcg wan. Mrs. M. Evans, 12, Upper Elizabeth-street, Dowlais, A wellhawyd oddiwrth rwymedd a piles, gyda diffyg cwsg, gan Veno's Tonic. Mrs. Maskeline, 21, Chapel Lane, Pantypool, A siarada yn y terrnau uwchaf am Veno's Lightning Cough Cun. Dyoddefodd oddi- wrth anhwylder y gwddf a'r frest, a choll- odd ei llais. DycLwelodd ei Ilais yn fuan I ar ol cymeryd y Tonic. 1 Mae VENO'S SEAWEED TONIC wedi curo ymaith angei marwolaeth. ac wedi d'od < iLwenydd a chryfder i lawer ddyoddefydd ofnus. 1 Kvyr y rhai hyny a i profodd am ei alkt esrnwvthaol ac adgryfhao!. Kjaradant oddiar brofiad pan y dywedant ei bod yr uni r feddyginiaeth aydd wedi eu gwneyd i deimlo yn iachus Cliria yr ymenydd, cryfha yrystumog, pura y gwaed lliniara boen pen, rheoleiddia vveithrediad y galon, gwtllha anhwyide au yrafu a'r renau ac adgryfha yr holl gorff. Edmy ir ef yn fawr gan feddy on am y gwe lhad arosol a rodda i rwymedd mae yn we 1 na pills o unrhyw ffurf. Pris, Is lic a 2s 9c. Ceir lly;, c iU.rwyddo; bychan gyda phob potel. I VENO'S LIGHTNING COUCH CURE a ddyry talfa ar beswch cyffredin mewn un noson, ac iacha beswch hirbarhao, bronchitis, caethdra, anwydwst, a'r pas yn gyflym- IVis gcllir mesur ei ragoriaetn enfawr ar cyinys "edd p-s -ch cyffredin, neu unrhyw un o:r meddy. laethau y mae wedi arbed miloedd o fywydau ar ol idd ntgaeleutroaUano't-ysb.tda!. Meddvtiniaethwvddano ydyw, yn e >. _:1 ei chymerad- wyo gan ddynion meddy ol. ffwarentir hi i iachau y cyflyr in w ethaf. Pris. Is Ilc a 2s 9c. Gwerthir g"f>n Poet's Cash chemists, ac Emrys Evans, Aberd David Richards & So n; grocers, A bergwynfi RJ Smith, Trecynon; <-eorge Mounta n Ash; -lenkin-s' Dru Scores, E W. Harris, Mert yr Oliver Davies. Pontypridd: Richards, L'wynpia; D W Davies Porth; Rees Williams, Tylorstown; ieorge, Pentre; a gwsrthwyr meddyginiaeth yn mhob man 111 a .0. MAE -3:f lle goreu, a cbynwyu Alto D3lfY L ,,{ '13111 )'r d '1. a-; y ,n t,; a Un: SjSfg wvf wedi rhai Ji archebion n d .veJJir, a <v j" Mja&g 1 12 iiir A -fait »iii ijiiiiii,/ ■ jrj i j fy.t » sij-1' f <' :c Tuith, fei haiat T/phoi j. C/nrir 2? /.1 rh.v/4J ga.i l'( v < 1 fe'v r. si 1 a J'c 1 ) t • i 1 » i; > i ^4 x 1 N p.n ili all y dyoddsr'yij finery 1 .IN':I{jdJ e-e.H, Si" '18" lit¡ -'lJ <L ) 1;1 ¡ .V-1 '1 1" 1 ¡'; ¡ i I L 1 I- ¡:" :;d'1 tal y y l!{tl¡rdl an J!Y..}r_B>l- F 13 13 1 i7 )1lft- Li 1 i 1 \.l 1.' J) DIll;; ) J K j 1 V II 'J ¡ n lZ n jlH,'ttn. L 1;(- ): 13 11[1 :filL Prys: Wei, Tomi bach, fyddvoch" chi ;yned i'r ysgoi ? Tomi Bach: Na fydda. Gael fy n.gyru yno fydda i. 0 v", Jim: 'Tv'Cfa chi rljim. yn meddnvl fod: gin Neli Scwrs en berffaith? Jac: Weils i t.e- 'i geo hi yn ikmydxi, ac felly fedra i ddim deyd. -CIi- Y Forwyn (yn y ty cinio): Be ga'i ddwad t chi fief o'r stek, syr? I Prys (wedi bod yrtto o'r blaen): 0, bwyall, os gwelwch chi'n dda Yr oedd Abemethy Yn e-n^raffvddol o od (eccentric) ond' nid oedd ar 'h\T:y yn un- i'w goegdwyllo m'1 amdcfiffnn. Pan yn canvasio am y swydd o lawfeddyg I i Ysbyty St. Barthoiomew, galwodd heibio 'grocer' cyfoethog. 'Rwy'n tybied, syr, fod am&ch eisiau fy mhieidJais a'm defnog- aeth ar y cyfncxl pwysig hwn yn eich bpvyd," ebai y grocer gan ei gyfarchi ef. "Nadt oes, yn sicr/' ebai y Doctor, "mae arnof eisiau gverth ceiniog o figs. Dowch; edrychwch yn sharp, a lapi W'ch hvrynt i fyny, y mae amaf eisiau nwn'd." » -0- Charles Lamb. Part ddywedwvd wrtho fod rhywtm wedi ei add Lamb ar un achjysur: "Nid yw yn, new- ydd nac yn rhyfeckfol, y mae cari hyned a'r diluw, yr hwn a laddodd fwy nag a well- haodfcl." m CALFARIA, ABERCYNON. I Cynelir | Eisteddfod Yn y lie uchod, Dydd Gwener y Groglith, 1902. Prif ddarn, I'r cor heb fod dan 50 mewn rhif a gano yn oreu, Then round about the Starry Throne.' (Jwobr, lOp a haner gini i'r arweinydd. l'r cor 0 blant a gana yn oi-eu, I Goteu yn y Glyn,' (Sankey) Cymraeg neu Seis- neg. Caniateir wyth i gynorthwyo. Gwobr o Ip 10s, a thlws h irdd i'r arweinydd, Triawd, 12s 6ch deuawd, los. Yr un- awdau a'r prif adroddiad 7s 6ch yr un. Beirniaid y canu, Mri J T Davies, G., Hirwaun, a E Hees, Abercynon. Yr adroddiadau, Parch W Jones, Penrhiwceiber. Programs yn cynwys y many lion oddi- wrth yr Ysg am y pris arferol. T. fames, Vs, Gohebol, 21, Cardiff road H Edwards, 24, North st, Abercyn( n. GRAND Gocapetitiye. Concern SOA!* CHAPEL, LLWYNHENDY (Kindly lent for the occasion), On Sat urday,March 15, 1902 Under the auspices of the 'L'ew a s h ilon Tent of Rechaoites, Llwynhendy Champion Solo (any soio), 4p 4s and a Silver Cup. Other competitions lp Is each. AJjudlcatOts Music, Wm Thomas, Esq., Treolky Recitations, Rev R Gwylfa Roberts, Llaneliy. Accomp mist, D T Evans, L, Llanelli. Programs, Id p st f, ee. Secs- T Williams, College sq, Llanelli; W H Jones, Cwmfelin, Llanelli. Llanharran Eisteddfod. THE TENTH Annual v Eisteddfod Will be held in a Spacious Marquee on WHIT TUESDAY, May 20th 1902. ADJUDICATORS-, Music—Mr. D. EVANS (Eos Dar), Mtrdy I D. CO AVIES, ESQ., Cardiff. Bands—PAUL DRAPER, ESQ., Penarth. Literature and Conductor for the day— TOM JOHN, ESQ., Llwyn pia. Accompanist- MADAM F. JONES REES, C.R.A.M., Llanharran. Male Voice Test Prize, 'Sparten Heroes prize, 15/ and a gold medal to conductor. Mixed Choirs, 'Yeo-yo, come travellers:' prize, lOP. Brass Band Contest, Turline (Wright & Round), first prize, 8f 2nd, 3p. Marching Contest prize, IP. Further particulars from Sec.— MR SAMUEL GRONON, Coed-bychan, Llanharran. Tabernacl, Ferndale. Cynelir. EISTEDDFOD i n y capel uchody Gwener y Groglith, Maw. 28, 902 Llywyddion Councillor Smith, Tylors- town, a Mr D W Thomas, Mining Engin- eer, Ferndale. Arweinydd Evans, D.C. Beirniaid C.erd ior-ieth, Mr William Thomas, Treorky. j Amrywi-ieth Mr Towy Thomas, Porth. Cyfeilyddes: Miss Mary Morgan, ] A.L.C.M. Prif DJarn, I'r parti Male Voice ddim j dan 30 mewn rhif a gano yn oreu, 0 mor ¡ ber yn y man.' JS3. I I'r parti o biant d iim dan 35 a gano yn oreu, H v fry 1 Gamin.' £ 1 10s. I Tmor, Merch o'r S -er.' 10s 6ch. Deuawd, Gwys i'r Gad' 10s 8vh. Q jartett,1 Pan giiia'r Niwl.' 12s. I Amryw o ivobrwyun pwysig ereilt. Yrofyner am hub manylion ac am í P ograms gan yr "sg, D J Treharne, 35, Brynhyfryd, Ferndale. Programs lyda'r p !st, 1-1c. 2 Eml^rz. Kistedciiod Ciadeiriol DYFED, Dydd Mercher, Awst y 13eg, 1902. Prif ddarn corawl, The Night is De- parting" o Hynn of Prat >e(Msadelssoh 1) GW03 R, £ 100 A Darnau Cer idoroi s^werth 3p i'r arwein- ydd buddugoi. Parti Gwry waidd ( vl 1 e Voice Party) Son of God (Mr D lenkins, Mas Bac). GWOBR, ^40. Programs yn cynwys yr holl destynau yn barod 2 geiniog yr un; trwy y llythyrdy 21c W. Lewis, Ysw., t'sg My;edol. I T T Eiias, J Picton Jones, Ysgn -0- Arg. Underwood. Fofddwyd: wrth geilsio Diane 0 Madras i Bengal i Ysgoi YmJadd. "Here lies a national defaulter, Who once was Underwood1; But since he's drowned, 'tis understood Lie nwst be under water. HeTe lies escaped from blood and slaughter, Once Unde nvxxxl,—now under water." mk BOARD SCHOOLS, SKEWEN. -0- |' A Grand Competitive Concert Will be held at the abov: Schools, On Saturday, March 15th, 1902. o— Presidept J N Moore, Esq, J.P. Conductor W Howell, Esq, C.C Adjudicators: Music, Ha iy Evans, Esq. F Recitation, James Clement. Esq, Swansea. Accompanist: Miss Maggie Jones, L., Waunwen. Program Cha npion solo, For any solo out of tht following four books, Creation, Messiah, Elijah, and Judas Maccabaeus. Prize, 3p 3s, and a silver Cup, value 2p 10s. Contralto solo, Alone on the Rlft,' one guinea. Soprano solo, Holy City,' one guinea. Tenor solo, 0 na byddai'n Haf o hyd one guinea. Recitation Hwyr a Bore or Adrodd- wr, one guinea. Programmes from Sec. for Id, through post 1td, Mr J Thomas, 35, New road, Skewen, Neath.

| FRIENDLY SO TETIE3 ACT,…

NidAmddffyn, Gore TARIAN ond…

—()— I Y MEIRCH RHYFEL,

-0---Y GWLADFAWYR CYMREI

YR EGLWYS SEFYDLEDIC YN NGHYMRU.

PERFFORMIAD O'R 'PRODIGAL…

----:0:------LLANG'EINOR.