Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

KvVNT AC YMA.

HIRWAUN. !

CWESTIYNAU AC ATEBION DIGRIF.

[No title]

NODION AM'E RI CAN AIDD.I

FFRAETHEBION.

News
Cite
Share

FFRAETHEBION. -u- Ned Dyna chii feddyg na ddarfu yr un o'i gleitic-n erioed. gwyno a.r ol ei drindaeth. Die: Sut felly? Ned: Meddyg anifeiliaid ydi o. —o— Y Meistr (with Jane, y forwyn): Pa'm ddaru chi redeg i ffwrdd, Jane ? Jane: Achos bod nostras yn gas wrtha i, syr. Y Meistr: T. t, twt 1 Tydi hyna ddim yn esgus 0 gwbl. Fydda i yn rhedag i ffwrdd ? -(}-- Y Sipshv-n (yndeyd ffortiwn): Mi fyddwch fyw nes myn'd yn hen lawn; mi gewch lot o arian yn mhen ychyd'g flynyddciedd, a-— Mr Dafydd Dafis O. ma hyna yn ol reit; ond deydwch wrthai i r^y-nta' wneiff y forwyn newydd acw aros heio ni ? Tom: Be' ydach chi yn neyd: am y'ch bywoliiaeth 'nvan, ? Jim: 'Sgrifenu. Tom: 1'r p'pura. Cymraeg ynta'r rhai Saes- nag? Jim: Dim i'r naill na'r llall. 'Sgrif enu adre am bres ydw i. Mrs Jones (wrth y bachgen bach) Am be' 'ryda chi yn crio, 'mRcligan i! ? Tomi Bach: N—n—nhad sy? wedi—wedi 'nghuro fi. Mrs Jones: 0, peidiwch a chrio. Ma pob tad yn curo 'i hogia, bach wreithia. Tomi: Ond tydi 'nhad ii ddim 'run fath a thad hogia erill. Fo sy'n curo'r drym yn y band'. Stopiodd y tram, a daeth merch ieuanc i mewn. Yr oeddl pob eisteddle yn llawn; cododd hen wr i fyny yn y pen. draw. "0, peidiwch cooi!" meddai'r ferch ieu- anc yn swynol, "mi fedra i sefyll." "Cewch wneyd fel y mymoeh gyda goJwg a.r hynyna, miss," meddair hen wr, "ond "rydw i yn myn'd allan." --0- Un hoff iawn o glywed pobl yn canmol ei bregeth ydyw pregethwr ieuanc yn y fan-ar fan. Yr oedd yn cindawa gyda hen flaenor call a dEstawi y Sul o'r blaen, ond nis gallai arwain yr hen wr i ddywiedyd dim am ei bregeth. O'r diwedd, dywedodd yn blaen: 'Roedd gen i destyn ardderchog heddyw, onidi oedd ? Ond roedd yr hen flaenor yn adwaen ei ddyn, ac atebodd yn dawel: "Oedd, 'roedd: y testyn yn un campus, beth bynag. —o— Y Meistr: 'Roeddych eisiau fy ngweled, onid oedd-? Y Clerc: Oedd;, syr. Y Meistr: We]. ? Y Clerc: Mae aimaf eisiau hawlio rhyw- beth genych, a theimlaf yn sicr yr edrych- wch ar yr hawl yn un cyfiawn. Y Meistr: Da iawn. Beth ydyw ? Y Clerc: 'Rydw i yn gwneyd yr un gwaith yn union a, David, ac mae o yn derbyn punt y mis mwy o gyfiog na mi. Ydi hyna yn gyfiawn ? Y Meistr: Nag ydi, 'ryda chi yn eich He. Mi ostyngaf gyflog David ar unwaith. Mrs Jones, y Plas: Mae Neli yn gantores addawol iawn. Mr Jones: Wel, treia gael gyni hi addo peidio canu, ynte. -(}-- "Beth ydach chi yn gyfrif y gwaith cyw- redniaf yn y'ch galwedigaeth chi?" "Cael pobl i dalu eu biliau," atebodd y doctor enwog air unwaith. -e-- Jim Bach: Mam, p'am 'rydach chi yn cadw tipyn o wallt tada mewn "locket" ? Ei Fam: I fy adgofio fod gyno fo w:llt wedi bod rywbryd. -0-- "Ydi hi yn gantores wir dda?" "Ydi, yn wir. Mi fedar ganu 'Ar hyd y nos,' a fydd dim isio i'r bobol edrach ar y rhagletn i weladi pa don ydi hi." -(}-- Neli Glws: 'Roeddwn i yn meddwl i ti ddeyd wrtha i dy fod yn cael pum' punt yr wsnos o gynog? Die Dandi: Na, deyd mod i yn enill cimint a hyny ddaru mi. -0-- Wil Dramp: Fedrwch chi ddeyd wrtha i sut i gael gwaith, syr? Shon James: Medraf; prynweh feisicl, a thriweh ei gadw yn lan! --0-- Mr Prys: 'Tyda chi ddim yn meddwl fod gan Tomi yma lais ardderchog, ac y dylwn i i anfon o ii Paris i ddysgu? Y Cyfaill: Ie, wir; anfoinATch o gin belled a hyny, beth bynag. --0-- 'Rydw i wedi gneyd i ddyn dtrws nesa' f rf stopio gofyn am fenthyg y ferfa." "Sut?" "Bob tro y cai o y ferfa, roeddwn inna, yn gofyn am fenthyg 'i feisicl o. --0-- Y Meddyg (yn bruddaidd) 1 A, fy nghyf- adll, mae amaf ofn nad allaf wneuthur dim 'chwaneg i chwi. Y Claf (wedi dychryn): Ydw i mor sal a hyny? Y Meddyg: Na, wedi gwella'n holloi 'ryla chi. --0-- Y mae Jini yn. dysgu y Ffrancaeg. Cyfar- fu a Ffrancwr y diwmod o'r blaen, a siar- adodd ag ef yn ei iaith ei hun. I "Beth ydych yn feddwl o fy Ffrancaeg i, Mr Boch?" gofvnodd iddo. 1 "0, rhyfeddol!" ebai yntau, "chlywais i j ddim byd tebyg iddo erioed!" --0-- Wil Dramp: Mi fydda i yn meddwl weithia ma'n job ni ydi'r waela' dan haul. Shon Gerdod Be' vdi'r matar, rwan? Wil Dramp: Wei, drycha di, rwan; pan fydd boys erill yn ca'] 'u camdrin, mi fedra nhw fyn'd ar streic; ond 'r unig ffordd y medra ni streicio ydi myn'd i weithio I --0-- Mrs Jones: Ddaru chi ddarllen am y dyn hwnw briododd ddynes mewn camgymer- iad? Mr Jones: Pw! Mi wneis i hyny fy hunan. --0-- 'Pot' bychan a boethir yn fuan. Nid saint pawb a ant i'r eglwys.

TYWYSOG CYMRU YN DOD I G'…

HOREB, GER LLANDYSSUL.

[No title]

Advertising