Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

KvVNT AC YMA.

HIRWAUN. !

CWESTIYNAU AC ATEBION DIGRIF.

[No title]

NODION AM'E RI CAN AIDD.I

News
Cite
Share

NODION AM'E RI CAN AIDD. I -0-- Marwolaethau. --{)- MORGANS.Ion. 15, 1902, yn ei char- tref ar i^th St., West Scranton, Pa., Mrs. Rachel Morgans, yn 67 oed. Ganedig oedd o Gymru, a daeth i'r a hid hon yni iieu- anc, gan ymsefydlu yn Scrantoni, lie y treul- j,odd y gweddill o'i hoes. Bu yn sal am flynyddau, ac aeth am dro. i'r Hen Wlad gyda'r gobaith o gael adferiad iechyd, a dychwelodd ychydig: yn well. Cafodd ym- owdiad or pneumonia, yr hwn a wnaeth fyr waith ami. Yr c^dd yn ddynes siriol, yn gymydoges hawddgar ac yn barchus iawn ganei chyfoedion a'i chydwabod1. Gedy briod dau fab, ac un ferch, W'ashingtcni, Henry, a Dinah Morgan. gi JONE S.lonaiN.-r go i, yn Arnot, Pa., I John T. Jones. (i an wyd Mr Jones yn Pen- darren, gerilaw Merthyr Tydfil, yn Mai, 1846. Ymfudodd 01 Tredegar i'r America yn Mai 1869, ac ymsefydlodd yn Morris Run, Pa., lie priododd a Miss Anrn Jones, merch John F. Jones, o. Tredegar. Yn Rhagfyr, 1876, symudodd i Arnot, lie y bu byw hyd ei farw. Yr oedd, Mr Jones yn aelod ffyddlawn yn eglwys- y Puritaniaid, lie y gweithiodd yn galedi iawn gyda'r achos. Etholwyd ef fiwyddyn ar ol blwydidyn yn yniddiriedolwr, y swydd a lanwyd gaüduu yn anrhydieddus hyd ei fedd1. Yr oedd. yn ddlyn yn caru llwyddiant ei gymydog, ac yn barotd bob amser i estyn llaw o gynorthwy. Prof wyd hyn aa1 ddydd ei gladde.digaieth. Chidwyd edi gorph i eglwys y Puritaniaid, lie I y gwasanaethwyd gan y gweinidbg, y Parch William T. Williams. CI add wyd ef yn myn- went yr Odyddion, yr hon sydd yn Bloss- burg, Pa., pedair milldir o Arnot, Nadolig 1901. Gadawyd i ala.ru ar ei ol wraig dyner a chwech o blant. JONES.—Ion awr 14, 1902, yn: nghartrief ei merch, Mrs William Budlong, 54, Kemble St., Utica, N.Y. Mrs Rachel Evans, gweddw Hugh T. Jones, o Remsen. Bu yn nychu am flv\yddyn. Ganedig oedd o Ddeheudir Cymru, a diaeth i'r wlad hon gyda'i rhieni pan yn naw oed, a threuliodd y rhan fwyaf di hoies tua Remsen. Yr oedd yn aelodi o'r eglwys Fethodistaiddi yn Remsen, ac yn ad- nabyddus iawn yn y cymydogaethau, lie yr I oedd ganddi lawer o berthynasau a chyd- nabod. Bu fairw Hugh Jones, yr hwn oedd ffermwr, Ionawr 4, 1898. Gedy wyth o blant: Thomas E. yn Ilion; G. H. yni St. Louis; John E., Cross Key, Mo.; Mrs Wm. Budlong, Utica; Mrs Robert Griffith, Stitt- ville; Edward, Evan a Charles, Rjemsen. Hefyd brawd, Griffith Evans, Bocnville, a chwaer, Mrs R. Roberts Remsen. Cymer- odd yr angladd le ddydd Iau, o'r Capel Ceryg, Remsen, y Parchn. E. G. Williams ac E. C. Evans yn gweinyddu, y cyntaf yn Seisnig, a'r olaf yn Gymraeg. DAVIES.—Rhagfyr 7, iyox, o'r pneu- monia, mewn ysbyty yn Ymir, British Columbria, Daniel D. Davies. Cafodd ei eni yn Trelech, Sir Gaerfyrddin, Ebrill 1835. Magwyd ef o'i febyd yn Penydarren, Metrthyr Tydfil. Yr oedd yn wyr o du ei dad i'r hen wr parchus William Davies, saier Penybont, Trelech. Ma.e iddo ddau frawd a chwa,er yn y wlad hon, sef J. D. Davies, Cambridge, 0., William D. Davies, Bala, Kansas, a Mrs Hannah James, Wilcox St., Cleveland 0. Er mawr ofid i'w rieni darfu iJddo ddechreu crwydro i weled parthaui o'r byd pan yn 18 oed. Amryw droion daeth yn ol i aelwyd gynes ei rieni, ac yn 1862 priododd Mary, merch John Hopkin Rich- ards, o Penydarren, a theimlodd hyny es- mwythder i fieddwl ei anwyl fam y buasai yn sefydledig mwyach; ond. yn 1865 symudoddi I o Stockton-on-Tees i Newburg, 0., at ei frawd, John D. Yn '69 danfonodd am ei I briod a'i hanwyl blentyn i ddyfod i'r wlad hon, ond ni welodd hi yn oreu ddyfod. Priododd hi yn yr Hen Wlad ag un William Morgan, Alliance, 0., a. daethant hwy i'r wlad hon, ac yn y flwyddyn 1886 bu farw William Morgan, yn Johnstown, Pa., trwy anffawd a ddaeth i'w gyfarfod, ac aeth ei weddw yn ei hoi i Gwm Rhondda, a bu hithau farw yn mhen blwyddyn. Nid oes genym hanes i Daniel Davies fod yn briod ond un waith, ond hyn a wyddom am ein diweddar frawd iddo farw yn grwydryn yn mhell oddiwrth ei anwyl frodyr a'i chwaer.— I Hannah James. JONES.—Ionawr 13, 1902, yn Lansord, Pa., John W. Jones, yn 55 mlwydd oed, wedi dyoddef hir gystudd. Ganwyd ef yn Maes- teg, Morganrwg, D.C., ond gadawodd y wlad I fynyddig yn 1867, gan ymsefydlu gyda'i frawd Walter yn Mineral Ridge, Ohio. Oddiyno symudodd i Scranton, ac yn ol eil- waith; yna i Lansford,, lie bu hyd derfyn ei oes. Y mae wedi gadael gweddw a theulu lluosog i alaru ar ei ol, yn nghyd a'i unig I frawd Walter Jones. Claddwyd ef dydd lain ar Summit Hill. Gweinyddwyd yn y ty cyn cychwyn gan y Parchn. Fred Teilo Evans (A.), a Mr Evans, Shenandoah, Pa. (B.), un o'i hen gyfoedion bore oes ar lanau plwyf Llangynwyd. Canwyd ar lan y bedd o dan arweiniad Joseph Evans, gan gor y capel, "When Peace Like a River," a "Bydd Myrdd o Ryfeddodau." Yr oedd Cyfrinfa yr Indiiaid Cochion wedi troi allan o barch i un o'i haelodau ffyddlonaf. Yr oedd Mr Jones yn aelod dichlynaidd hefyd yn yr hen eglwys Gymreig, a phob amser ) n bresenol hyd y gallodd, ac yn gawr ar ei liniau yn tynu wrth hen raffau yr addewidion gyda nerth, nes oedd y gwlith nefol yn disgyn. Y mae colli dyn fel efe o rengoedd Selon yn golhed neillduol, a neb yn dyfod i wneyd y diffyg i fyny. Yr oedd Mr Jones yn un o gerddorion blaenaf y dyffryn, nid fel mae rhai yn canu a'r glust, ond a'r deall hefyd, ac efe ydoedd arweinydd y gan yn yr eglwys Gymreig. Bu hefyd yn arweinydd i lawer iawn o gorau yn ei oes mewn Eisteddfodau, ac yn fuddugol lawer gwaith. Mor ddy- munol ydoedd ei wrando yn rhoddi hanes Eisteddfod y Cymry a gynaliwyd yn Ni'has- tellnedd yn 1860, pan yn mhlith enwogion y genedl yr oedd yn bresenol (jweirydd ap Rhys, Glasynys, Mynyddog, Ifor Cym Gwys, Glan Aeron, a Uu heblaw hwy. 1 0 nychdod yn iach yr aeth, I I f^ynhau y nef odiaeth; GyJa'r dorf aneirif mwy Yn canu buddugoliaeth. —Gwilym Ddu. -0-- Y mae llaw-lif yn beth da, ond ni i eillio a hi.

FFRAETHEBION.

TYWYSOG CYMRU YN DOD I G'…

HOREB, GER LLANDYSSUL.

[No title]

Advertising