Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

KvVNT AC YMA.

News
Cite
Share

KvVNT AC YMA. --0-- GAN BACHAN Diarth. -0-- H wre! H WIe Mae un o'r 'clia-ps' sydd yn y slop glebran wedu> d'od a cads gerbron yn ymoiyn am ychwaneg o ariam tuag at y Hi} fel, o herwydd; nad yw yr 'allowance' a roddvvyd yn dddgoni i barhau hyd at dierfyii hwn yn gofyn am bum' miliwn yn ych- y flwyddyn, set millS iviawirth, ac aln hyny yr "wauegol at yr 'allowance.' Faint o ddar- lleowyr y "Darian" sydd yn cofio stori "Oli.vcr Twist" gan Dickens. Yr oedd ef druani yn y 'w:ork-r.liÜllliSie/ ac un amser ainiaw yr oedd yn telmlo fod ei 'allowance' o gawl dwr yn rhy brin i ateb ei fol, ac am hyny aeth at y meistr gan ofyn, "Please sir, I want some more"; ond, yn lie y ealwl, cafodd y Lletwad ochr ei ben. r wyf bron, a chredu bod eisiau goruchwyliaeth rhywbeth cyffelyb ar y taclau hyn hefyd. --0-- Ond nid felly y bu ar hwn, end pleidleis- iwydi iddo i gael yr arian ar 01 tipyn bach o gieber. Gallwn i feddwl bod swm goLew wedi ei roddi iddynt eisoes, heb ychwanegu o hyd ac o, hyd, o herwydd maent wedd cael y symiau caiitlynol o'r blaen: 1899—1900 623,000,000 1900-1901 ^63,737,000 190X—1902 ^56,070,000 Cyfrifwch chwi y rhai yna at eu gilydd, ac fe jwelwch eu bod yn dyfod yn swm yn iawn i w,ario ar bowdwr a. thaclau rhyfel. Ond pa wahaniaeth yw hyny yn ngolwg rhai mathau o ddynion? Bydd rhaid i ni i gyd i helpu gyda'n gilydd i'w talu, ac mae hyny yn dda hefyd, o herwyddi pe buaswn i yn goddd. talu y swm i gyd fy hunan, gallaf fentro dweyd wrthych mai tipyn bach iawn fyddai, ar ol genyf wedyn. -{)- Mae clic i'w cael yn mhob man a.r bob adeg, a pha le bynag. y ceiir clic gellwch fen- tro dweyd y bydid un yn chwareu i law ei bartnar bob amser. Ac yn ol yr hyn wyf yn ddieall yn nghylch y rhyfel hwn, mae yna giic yn perthyn iddo. Rhoddir 'contracts' i rai it gyflenvvi y maes a chteffylau ac a bwyd, -3 gofala y 'contractors' hyn bod y scriw yn ddigon uchel aT yr hyn a geir ganddynt. Telir mwy o bris iddynt am gteffyi yn ami nag a delir yn ffair Lawrence Castell New- ydd 'Emlyn a Chilgeran, am dri. neu bed war o'i fath. Wrth hyny gwelir bod rhyfel yn fantais i rai beth bynag, os nad yw yn fantais i ni. Dechreuioddi un i ollwng y gath o'r cuxlyn ychydig amser yn ol feaUai y cawn glywed. ychwanieg heb fod yn faith ar 011 i'r rhyfel orphen. --0- Yn ol yr arwyddion presenol, ni phar y rhyfel lawer yn hwy. Mae yn debyg bod; De Wet wedi cael ctattsheni i dre o'r diwedd, a bod ei wni diweddaf wedi eii gymeryd oddi- arno. Rhywfodd, mae yn anhawdd genyf gredu hyny am yr hen foi. Dyna'r 'clipper' lp_ wyf n wedi. glywed son aim da,no eto. Gwel- wch yn anil ar y papyrau ei fod wedi ei wthio i gongl gan y f) -ckliin Btydbiinig, a'r diwrmod nesaf, feallai, y byddwch yn darllen am dano mewn man arall yn ymladd ei chalon hi. Mae yn debyg i "Jacki Jumper" yn tampo ar hyd y lie. Ac er ei fod yn elyn i'r wlad hons, mae yn rhaid cyfaddief ei fod yn gad- fridbg 'cLever' a. dweyd y lleiaf am dano. Wrth gwrs, mae ganddo y fantais o adnabod y wlad yn well o lawer na'n dynion ni, a dyna sydd i briodoli i'w lwyddiant ar y maes hyd yn hyn. --0-- Mae y son am heddwch yn parhau 01 hyd, ond, rhywfodd, nid oes dim swyddogol wedi dyfod eto; ac felly, nis gellir dWleyd beth a dry o'r si, hyd nes y delo rhywbeth yn swyddiogol. Gwelaf fod cais wedi diyfod o Italy, trwy y "Freemasons," yn ceisio gan y Brenin i wneyd ymdech i wneyd terfyn buan ar y rhyfel. Danfonodd yntau lythyr gwedd- 01 'sensible' yn ol i hysbysu sut yr oedd peth- au yn sefyll; ac mae yn diebyg bod eglurhad y wlad hon o sefyllfa pethau yn cael tipyn o gymeradwyaeth gan wledA'dd ereill ar hyn o bryd. -0-- Dau fachgen lied ddaj i glebran yw y rhai sydd yn cynrychioli pobl Sir Gaemarfon a Dwyrain Morganwg yn y slop. Buont yn dweyd tripyn o brofiad y Cymry yr wythnos ddiweddaf yn nglyn a'r Eglwys Sefydledig, ac yn wir fe wedon yn dda hefyd, chwareu teg iddynt; er hyny, ofer- bu eu, dadl, ond nid arnynt hwy oedd y bai am hyny. Oes dim dadl nad oes llawier o'r Saeson yn medd- wl mai 'mugs' ydym ni ynl Nghymru; a, bu rhai o honynt mor ffol a cheistio gwthio i yddfaw y cleberwvrr ereill nad yw y Cymry yn 'barticular' am ddadgysylltu yr Eglwys o gwbl yn awr, o herwydd ein bod wedi bod dipyn yn ddistaw yn ddiweddaf. Os ydynt am brawf o'r pwdin, paham na ddeuant i Gymru i weled ? Bwytawn ni ddnm o honr ynt hwy; nid 'cannibals' ydym! Pe buasemt yn dyfodi i blith gwerin y Cymry am dro>, cawsent ddterbyniad boneddigaidd, a chaw- sent weled hefyd bod cwestiwn y Dadgysyllt- iad yn parhau yr un fath o hyd; a gallant fentro mai yr un peth y pery hefyd hyd nes y cawn hyny. -0- Ofn y Dadwaddoliad sydd air y Saeson fwyaf; ac, yn wiir, dyna yw pwt y gynen hefyd, o herwydd pa synwyr sydd mewn gor- fodi dyna on i daJu tuag at sefvdliad nad oes yr un cydymdeimlad gan y mwyafrif o lawer ato? Yr wythnos ddiwedidaf yr oeddwn yn dweyd y dylasai pob enwad, os oeddynt am gadw ysgolion eoi; hunain, i dtalu at gynal- iaeth yr ysgolion hyny; a dywedaf yr wyth- nos hon, os oes rhy\v eowad am gadw achos crefyddol, gadawer iddynt i ddwyn y draul hyny hefyd. Mae adodiau yr enwadatt ym- neillduol yni eithaf boddlawn cadw yr achos yn mlaen trwy roddion gwirfoddol y gwahan- ol gynulleidfaoedd;; ond maent am i bawb i gael yr un chwareu-teg ar yr un pryd, ac maent yn eithaf ia,W11 hefyd. --0-- Mae canotedd o Ymneillduwyr cydwybodol yn gorfod talu miloedd lawer o bunau yn flynydldol tuag at gynail yr Eglwys Sefydledig, a hyny trwy drais, o herwydd os na thalant, dygir yr anifeiliakl mwyaf porthianus o'u men sydd oddi arnynt fel tal. Nid yw helbul Penbryn wedi mynedi o gof y bobl eto; ac nid yw yn debyg yr a chwaith tra byddo yr annghyfiawnder hwn yn bodoli. Beth bynag siaradiodd Mri. W. Joneis a A. Thongs fe! da.u Gymro yndda ar y pwnc, a chawsant gefnogwyr cynes iddynt yn mher- son Asquith a Harcourt; a, synwn ni fawr pan ddiaw yn i'r Rhyddfrydwyr i fod I y I yni y mwyafri 'u phesmr v Mesur dan I chwiban, o hei vydd dim ond 41 o fwyafrif a gafwyd yn ei erbyn y tro hwn; a. hyny pan I mae y Toriaid yn y fath fwyafrif. "Dyfal done o dyr y gar eg," ac ma,e yn rhajd, i ni fel Cymry i barhau i doncian hyd nes y cawn y mwyafDif o'n hochr. -0-- Pwnc arall a fu o dan driri acth, yn y siop yr wythnos ddiwieddiaf oedd r y t viodi yna, "Deceased Wife's Sister." Lid wyf yn gweled 01 rhani fy hun fod h\vii.v yn rhyw b\vys)g lawn; i neb yn neilldiiol. Eto i gyd, ma,e yn debyg fod y mesur hwn yn dyfod gerbron bron yn ddiiatai ear's dros 5° o flyn- ydda.u; ac o'r diwedd, y miae wedi pisio, yr ail ddarlleniad fel y mae rhyw argoel y daw yn ddeddf rhywbrydL Nid wyf yn gwybod pa un a ddaw gwraig i'w rhain) i ai peidio byth; ond, os daw, gobeithio y byddi gan- ddii chwiaeT fach bert, fel os digwydd iddi bego o fy mlaen, y gallaf gael ei chwiaer ar ei hot Cofi wch chwi, fydd hyny yn dipyn o gaffaeliad os hydid: 'rivets' yn y 'mess'; ac yr wyf bron a chredu mai hyny sydd with wraidd y 'concern' wedi'r cwbl. } Os felly, byddiaf allan yn, yr oerni. eto, o herwydd 'dyw bod yn berchenog arian ddim yn fy mhlaned i o gwbl, am mai un "a aned a wraiig sydd fyr a dtddyddiau a 11 awn 0 hel- bul" ydvvyf. Yr oeddwn wedi meddwl y buaswn yn llwyddo i gasglu tipyn bach ar yr amser dda yma; ond mate y 'tide' wedi troi yn ol, a dymia chwecheiniog arall y bunt o i ostyngiad pris wedi dyfod i'r glowyr eto. Bu y 'tide' dipyn yn araf yn dyfod di fewn, ond mae yn myn'd allan ar garlam, ac er mwyn wneyd yn fwy effeithiol, mae y fasnaeh lo yn arafu yn rhyfedd, a'r farchnad; yn llanw yn gyflym; felly, y glofeydd yn segur yn aml mewn rhai part ha u o Forganwg, ac mae hyny yn dwieyd. wrthym am gywiro y gwair yn dd'a cyn yr elo yr haul i lawr yn llwyr. -:0:-

HIRWAUN. !

CWESTIYNAU AC ATEBION DIGRIF.

[No title]

NODION AM'E RI CAN AIDD.I

FFRAETHEBION.

TYWYSOG CYMRU YN DOD I G'…

HOREB, GER LLANDYSSUL.

[No title]

Advertising