Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

Advertising

---... YR WYTHNOS.

Y "GENINEN": IONAV, R.

1 -:o: 1 CYMDEITHAS GORAWL…

-:0.:-j CANLYNIAD ATAL GWEITHIO.…

News
Cite
Share

-:0. CANLYNIAD ATAL GWEITHIO. SEFYLLFA BR^ESENOL PETHAU. Y mae cynifer o apeliadau wedi eu gwneyd o berthynas i'r cwrs gymerwyd gan y cyflog- wyr yn erbyn nifer neillduol o arweinwyr y gweithwyr yn nglyn a'r atal gweithio, fel y mae rywsut yn anhawdd i ddeall gwk sefy 11- fa pethau gan mor ddyrus ydyw cyfreithiau ein gwlad. Ond bydd i'r ychydig sylwadau j a ganlyn o bosibl fod o ddyddordeb yn ngwyneb yr alwad a wneir ar y meistri, ar archiad y Barnwr Chitty, i drosglwyddo myn- j egiad o'u hawliau. Cafodd yr wys i'r achos ei thynu allan ar y 3oaini o Dachwedd diweddaf, a'i chyflwyno ar y diwmod hwnw i Mri. Walter H. Mor- gan, Bruce, a Nicholas, Pontypridd, y rhai a'i dierbynaasant ar ran y diffynwyr, a'r rhai yn yr amser priodiol a < ymddangosasant mewn atebiad i'r wys. Ni fynegid swm neill-1 duol yr hawl y pryd hwnw, gan ei bod yn arferol i ystyried y cyfrifoldeb gyntaf oil, ac yna i swm yr hawliau i gael ei benderfynu gan y llys. Yna dysgwylid i fanylion yr amddiffyniad ga!el eu gosod i fewn; ond yn lie hyny, cyfarfyddid a'r erlynwyr gan wys yn mha un y gofynid iddynt daJro allan fynegiad o'u hawliau am wahanol resymau, ond tafl- wyd yr wys hon allan gan y Barnwi, ac eto (pan apeliwyd atynt) gan y Barnwyr ar y Fainc. Yna gwnaeth y diffynwy; ymyriad arall, yn galw ar yr erlynwyr, yn mhlith pethau ereill, i gyflwymo manylion cvffredinol am unrhyw golledion a hawlid, yr hyn y ma.e y Barnwr yn awr wedi orchymyn i'w "ffilo" o fewn 14 diwrnod, a'r diffynwyr i gyflwyno eu mynegial hwythau o'u hamddiffyniad o fewn 7 diw:rnod wedi hyny. Y mae genym reswm i gredu y bydd y manylion a barotoir yn cael eu cyflwyno o bosibl yr wythnos hon, ac yn cynwys yr hawliau neillduol ofynir gan bob un o'r 71 cwmnioedd ydynt wedi ymuno fel erlynwyr yn erbyn y diffynwyr.

HAWLIO DROS £ 70,000.

AT AELODAU CRONFA GYNORTH-WYOL…

-0-. Y DARFODEDIGAETH.

-:0:-BARGOED.

HEN iVALlER CARE DIG.

MOUNTAIN ASH.

Advertising