Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

Advertising

---... YR WYTHNOS.

News
Cite
Share

YR WYTHNOS. -0-- Mewn cyfarfod o drethdalwyr Aberdar, nos Fere her, dan lywyddiaethi Mr J. W. Evans, yr U wch-gwnstabl, pasiwyd pendier- fyniad drwy fwyafnf mawr i gefnogi cynllun yr Electric Tramways. Yn Nhy y Cyffredani, dydd Mawrth, caf- wyd dadl ar Ddatgysylltiad yr Eglwys yn Nghymru, onid! yr oedd y mwyafrif Tonaidd yn ffafr dal i fyny y sefydliad fel y mae yn bresellol. Dydd Mercher, cafwyd corff Elizabeth Davies, 25 oed, yni byw yn Uanfaes, Aber- hondidiuv Ylli y gamlas tuaiian i'r dref. Y inae cryn ddirgelwch yn nglyn a'r achos. Er cymaint o son sydd fod: Kruger ac ereill yn awyddus am heddwch, paxhau i frwydro mewn cwmnioedd bychaiin y mae, y Boeriaid o, hyd. Cyrhaeddodd Syr Edward; Reed, A.S. dros Gaerdydd, i Lexpwl, dydd, Mawrth, ar 01 bod am fordaith yn Chili, De Amerig, a, lleoedd eireill. Tra yr oedd Miss Laura Thomas, merch Mr Edwair-d Thomas, Post Office, Stepaside, ger Saundersfoot, yn cerdded adref o'r gwas- anaeth nos Sul, syrthiodd1 yn ddamweiniol dros fur y mor, a bu farw dydd Llun. Enw y doc newydd fwriedir ei hagor y mis nesaf yn Mryste fydd, "The Royal Ed- ward Dock," am fod "Prince of Wales Dock" eisoes yn. Abertawe. Yn herwydtd y beroid eu bod yn dyoddef oddiwrth gynddieiriogrwydd, cafodd dau gi yn Dolwerdd, ger, Aberteifi, eu lladd pwy iddydd. Boreu dydd Mawrth, bu farw Mr James M ,.w<iey yn Ashton-unnler-Lyne, ysgrifen- ydrli Cymdelithas y Nyddwyr Cotwm. Gwnaeth wasanaeth mawr dros achos Llafur. Ddechreuyr. wythnos, cymerodd ethol- iad le yn Nhreffoiest, rontypridd, er dewis alynydd gwarcheidwadoil i'r diweddar Mr James Richards. A ganlyn yw'r ffigyra-u: Mr F. J. Hill, maxsiiandwr 204 Father M'Manus, Pabydid 174 Mr F. Judd, coffinwr 129 Yn el ewyllys y diweddar Heniadur W. H. Morgan, cyfreithiwr, Pontypridd, gadaw- b odd ax ei ol £ 60,545 135 ice. Yn nghlafdy Merthyr, dydd Llun, bu farw Mr Glyndwr Lewis (nai i Syr W. T. Lewis, 1iardy), yr hwn oedd yn dra 3IClnahyddus drwy Ddwyrain Morganwg a'r Rhondda,. Ddechreu yr wythnos, cafwyd corff Fred. Challenor, No. 6, Ponlocks,, Quaker's Ya.rd, yn y gamlas yn. Abercynon. Os gelhr coelio un o Pont- ypridd, y mae y Tariaid ar gynydd g^yllt yn y dd'wy Rhondda. Nos' lau, ceisiodd Indian Americamidd, o'r ernv George Humphreys, 50 oed, saethu morwT oedd yn lletya gydag ef yn Christiana street, Caerdydd, a niweidiodd ef yn ysgafn. Cymerw-yd Humphreys i'r ddalfa. Dvwed Mr Ben Tillett, yr hwn syddi yn awr yn America, y bydd idd'o geisio sefydlu Uncteb yn mhlith docwyr New York cyn y dvrh o1'' "r wla.d hon. V. Mttm Mr W. H. Jones, Goitre, MeT- thyr, y mae oen bychajn afmryw ddyddlLau mewn: oed i'w gweled eisoes. Boreu dydd Gwener, bu! farw Mr Sidney Cooper, R.A., y darlunydd enwog, yn ei breswylfod: yn Canterbury, yn yr oedraii mawi 0 99 mlwydd. Yn herwydd y frech wen, nid oes awydd mewn llawer i ymweled a'r brifddinas, ond v rhai hyny sydd dan arfcd ynherwyddi gal- wacfcau masnachol. Wrth ddychwelyd o'r "match" beldraed- yddol yn Nghaerdydd, y Sadwrrt cyn y di- weddaf, cafodd boneddwr o Gasnewydd ei ysbeiliio o arian-nodau gwerth £ 95 6^ un neu ragor o'r "pickpockets" fynychaiit y fath leoeddi. Yn herwydd yr ystorm, fawr o eira yn Ngogledd Lloegr dydd Sad™, methodd mil oedd1 a dilyn eu gorchwylion. r Rhif y damweiniau an-geuol yn ngloleydd y Deymas Gyfunol yn ystod 1901 ydoeddl 949, sef gostyngiad ar eiddo y fiv\yddyri ■ flaienorol.. Tra yr oedd Mr Wi lli am Amos, taiarnwT yn Leytonstome, yn "tappo" baril o gwrw dydd G wener, syrthiodd i la.vT yn fanv. Aeth Arglwydd Rosebery i'r City Temple, Llundain, dyrld Sul, i glywed Dr. Parker. Yn nrrhnpel Siloh, Castellnedd, dydd Sul, wythnos i'r diweddaf, gwasanaethwyd gan ddau fardd cadeiriol: Parch. Ben Davies, a'r Parch. Penmar Griffiths. Y mae cryn ddyddordeb ynl cael ei gy- meiyd mewn cysylltiad ag etholiad Bwrdd! Ysgol Llamgiwc, gan fod pedwa;r ar bymtheg o ymgeiswyr am un ar ddeg o seddau. Y mae y personau canlynol wedi eu cynyg: John Davies, alcanwr, Ystalyfera; James Evans, glow, Cwmllynfell; Thomas Wade Evans, gwneuthurwr llafnau alcan., Ystaly- fera; William Evans, Thomas street, Pont- ardawe; P. Griffiths, dilledydd, Glanyrafon street, Pontardawe; John Harris, chweg- nwyddwr, Albion House, Pontardawe; T. Howell, ffermwr, Gellifowy; John Jenkin", glowr, Mournt Pleasant, Gwauncaegurwen; Daniel Jones, oriadurwr, Park street, Bryn- aman; J. R. Jones, tafarnwr, Crown Inn, Brynaman; Lewis K. Lewis, gwneuthurwr fferyllol, Pontardawe W. Morgan, chweg- nwyddwr, Godre'rgraig, Wern; Hopkin J. Powell, dilledydd, Ystalyfera; Isaac Mor- gan Price, gorsaf feistr, Brynaman; Evan Thomas, clerigwr, Pwllbach, Ystalyfera; James Williams, Pwllbach, Ystalyfera; J no. Williams, chwegnwyddwr, Wern, Ystalyfera; W. Thomas Williams, gof, Cwmllynfell. Dydd Sadwrn, dirwywyd un Wiilliam Rees, labrwr, Cefn Cribwr, o bunt a'r costau am fod yn feddw tra wrth ei alwedigaeth yn nglofa Cefn Slip. Dydd Sadwrn diweddaf bu farw un Joseph Parr, yn 103 mlwydd oed, yn NJotdy Newmarket

Y "GENINEN": IONAV, R.

1 -:o: 1 CYMDEITHAS GORAWL…

-:0.:-j CANLYNIAD ATAL GWEITHIO.…

HAWLIO DROS £ 70,000.

AT AELODAU CRONFA GYNORTH-WYOL…

-0-. Y DARFODEDIGAETH.

-:0:-BARGOED.

HEN iVALlER CARE DIG.

MOUNTAIN ASH.

Advertising