Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

Advertising

---... YR WYTHNOS.

Y "GENINEN": IONAV, R.

1 -:o: 1 CYMDEITHAS GORAWL…

-:0.:-j CANLYNIAD ATAL GWEITHIO.…

HAWLIO DROS £ 70,000.

AT AELODAU CRONFA GYNORTH-WYOL…

-0-. Y DARFODEDIGAETH.

-:0:-BARGOED.

HEN iVALlER CARE DIG.

MOUNTAIN ASH.

Advertising

Advertising
Cite
Share

Pob gwr a gwraig Onn VI hull wIaù 1 dii^ieut tc J' wryliadwrus r! 'rig y cletyd periglus, Y Uropsy Wyi- ♦ Vn Pl holl ganghenau, oblegyd fod canoe VI. olli eu bywydau 11 yddol drwy v clefydau perygius nvn. (1' ddylent fod yn vvvbvdi. Feddyginiaeth Iwyddianuv eu cyfer, sef HUG RES' Dropsy pills Mae flu mawr drwv v wlad we,ii er hiachau o'r clefyd h'r;. ac rnac yn syndod mor effeithiol v maent er iachau y Gravel, Diffyg lJwta, Diffyg Anadl, Gwynt, Chwydd yn y Traed, Coesau r Bol, Asthma, Curiad y Galon Cramp, Poen Cefn, Tewdra Afiach, Gwynt yn y Stumog, Penysgafndei, Poen yn y Petv Corffrymedd, Arenau Afiacb, Nid oes dim i'w cymharu a hwynt yn ev heffeithiolrwydd at y clefydau hyn. Dar Uener a ganlyn:— f i tr t'.t <,t Anwyl Syr,—Y map yn dda genyf ddwyn tystiolaeth i rhagxjroJdeb eich Dropsy Pills' 'tuag at lwyr iachau y Dropsy. Bu fy nhad yn dyoddef oddiwrth yr anhwyl- der hwn chwech mis, ac yn anhebyg o fyw, ond pan gymerodd eich Pills fe lwyr well- haodd yn fuan, a bu yn alluog i weithio am 10 mlynedd. D. ToNES. 1 a, Peaymorfa, Conwy. Rhoddi Fyny 1 "octor Syr,-Ar ol derbyp n H ughes's Dropsy Pills," mi a benderfynais rhoddi heibio meddyginiaeth y Doctor, fel ag i roddi prawf teb ar eich Pills chwi. Yr wyf wedi bod yn dyoddef yn enbyd am hir am- ser gan chwydd mrwr yn y cluniau, aren- au drwg, grafel, diffyg anadl, a phoen cefn. Wedi bod dri mis tan law doctor, yr wyf yn profi bocJ. eich Pfll»" chwi wedi gwneuthur mwy o les mewn un wvthnoi na holl foddion y doctor. Mae', chwvdd wedi cawbl ddiflanu, ac yr wyf yn but ddi olehgar am y waredigaeth hon. Ydwyf, G. HUNTON v i-m Place, Stockton. Fe ddylai pob dynes eu cymeryd y 'lrh!VJ urol. Yn ddioed danfoner am Hughes's Lrcj fy Fu s RHYBUDD. ..Ä- Er mwyn sterna paw brhag twyll, jio faler cael y Trade Mark hwn, sef llun I'iamond a'r geiria* Dropsy Pills oddi- < fewn ar bob blwch, ae enw JacobHugbes ar Stamp Ll wDd raeth. Heb hyn, twyll ydyw. Heb hya twyll ydyw. Ar werth drwy yr holl deyrn as am Is I ic, 2s 9c., 4s 6ch, trwy y Post Is lic, 2s 9c., a 4s. 6ch. Jacob Hughes Manufacturing Chemist, Penarth, Cardiff. Yn y Mor He gafwyd o hyd i Feddygly,, ag sydd YD dra effeithiol at glefydau y Gwddf, y Frest a'r Ysgyfaint, yr hwr. mewn undeb a'r Extracts o iysiau nodedig ar tan mor y Pacific, a wna i fyny y feddyginiaeth mwyaf lwyddianus a wel- odd y byd erioed. Y mae yn awr yn cael ei wneud i fyny mewn potelau ac vn caei ei alw wrth yr enw lw w Sea Weed Lung Life Fe wellha yn uniongvrchol Peswch Anwyd, Bronchitis, Asthma. Crvgnj. OoJLr Ctwddf, Croup, Whooping Cough, neu Pas, Diptheria, Catarrh. &c., if vn wir ^eithiol i ragflaenn v D 4 rfodedigi eth Notice—Gofynwch am yr enw'n !lawn sef— Hughes's Sea Weed Lung Life. Ar werth gan bob Chemist, a P tent Medicine Dealers am Is lie a 2s 9c. 2 Myner ei gael yr t»n» yw ■<« *ti j. c poteL ac na pherswadier chvvi > kivnt^rvr dim arall. Os bydd trafferth i'w gael. foner Stamps am 3/ neu r/3 a Jacob Hughes zn Penarth, Cardiff. I