Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

Advertising

---... YR WYTHNOS.

Y "GENINEN": IONAV, R.

1 -:o: 1 CYMDEITHAS GORAWL…

-:0.:-j CANLYNIAD ATAL GWEITHIO.…

HAWLIO DROS £ 70,000.

AT AELODAU CRONFA GYNORTH-WYOL…

-0-. Y DARFODEDIGAETH.

-:0:-BARGOED.

HEN iVALlER CARE DIG.

MOUNTAIN ASH.

News
Cite
Share

MOUNTAIN ASH. Anerchiadol. Yn ystafell ddarlithiol y neuadd newydd, nos Lun diweddaf, bu y Parch. Mr Jenkins, Pontypridd, yn traddodi anerchiad ar "The i" .lance of Friendship" i gynulleidfa dda iawn. Yr oedd yr anerchwr yn ei hwyl- iau goreu, ac yn traddodi yn nerthol a dy- lanwadol. Dyma y tro cyntaf i Mr Jenkins i fod yma, ond yr ydym yn dra sicr nad hwn fydd yr olaf. Cafwyd gwledd o'r fath oreu ganddo. Mr J. Williams, surveyor, oedd yn llywyddu, ac yn ol ei arfer, gwnaeth yn rhagorol. Gall pwyllgor eisteddfod yr Ysbyty a gyn- elir yma y Pase nesaf hysbysu y cyhoedd eu bod wedi llwyddo yn y diwedd i sicrhau gwasanaeth y cyfansoddwr byd enwog S. Coletridge Taylor, Ysw., i fod y prif feirn- iad, a theimbnt yn bur sicr y bydd hysbysu hyn yn rhoi boddlonrwydd cyffredinol. Prif amcan y pwyllgor ydyw sicrhau gwasanaeth dynion o nod ac o safon, fel na fydd cysgod ameuaeth gan neb yn eu dyfarniad. Y mae enw y boneddwr ucbod yn ddigon o sicrwydd y bydd iddo fod yn deilwng i'w flaenoriaid, Dr Randeger, Syr Hughbert Parrv, Proff. Lloyd, ac ereill. Y mae y rhagolygon yn obeithiol iawn am eisteddfod ardderchog eleni eto. Y mae y pechaduxiaad fu yn ysbeilio mael- fa Mr Allen, y gemwr, wedi eu dal. Dyg- wyd hwynt gerbron y fainc famol dydd Mercher diweddaf, ac er mwyn gwneyd ym- chwyliad pellach i'r achos gorhiriwyd ef am wythnos, er mwyn i'r beddgcidwaid gwblha-u eu gwaith. Prydnawn dydd Mercher diweddaf, yn ei le arferol, cyfarfyddodd y BwTdd Ysgol, pryd yr oedd. yn nghyii, y cadeirydd, E. T. Williams; yr isgadeirydd, J.Charles; Meistri J. P. Davies, Y. Edmiundis, W. S. Davies, Ed. Jones, G. A. Evans, J. Williams, Ior- werth Davies, Dd. Smith, Dr. A. T. Jone." y clerc, S. Shipton, a'r cyncirthwyydd, W. Shiptori. Darllenvvyd a chad arnhawyd cof- nodion yr eisteddiad diweddaf. Mewn cyf- arfod arbenig o'r Bwrdd, penodwyd (yn lie y diweddar drysorydd, Mr Cobb) arolygydd y Metropolitan Bank, Aberdar, i fod yn drysor- ydd, ac ymddiriedwyd i'w ofal wahanol sym- iau o arian. Derbyniwyd adroddiadau y g wahanol bwyllgorau a chadamhawyd hwvnt. Pasiwvd fod y pamphledy-n yn nghylch addysgu 'drawing' yn cael ei harchebu a'i roddi yn nwylaw y prif athrawon a'r ael- odau. Ar gynygiad y cadeiiydd, ac eiliad Mr Jno. Williams, pasiwyd pleddlais o gydym- deimlad a rhieni yr athraw ieuanc Mr Willie Llewelyn, Penrhiwceibr, ar ei farwolaeth. Ar gynygiad W. S. Davies, ac eiliad lor- werth Davies, ymddiriedwyd cais yr athraw- on i'r pwyllgor, ac fod y clerc i barotoi taftea ar y mater. Ar gynygiad G. A. Evans, ac eiliad W. S. Davies, pasiwyd fod y Bwrdd yn corffoli en h-unia,in i bwyllgor, er ystyried cynllun, ac i wneyd y,r holl apwyntiadau dan y Bwrdd o hyn allan. | Pasiwyd yn unfrydol fod yT hen ysgoldy ya Navigation yn. cael ei chyfnewyd i amcan addysgawl, gan y byddai hyny yn golygu llai 0 draul na chodi un newydd, ac mai hyny fyddai ddoethaf dan yr amgylchiadau. Cynygiiodd J. P. Davies, ac eiliodd lor. Davies, fod y penderfyniad ag oedd yn rhoi y flaenoriaeth i'r sawl fyddont wedi gwasan- aethu y Bwrdd am dwy fl)-nedd yn cael ei d<ladwneyd,. Cynygiodd J. Charles, ac eiliodd' T. Ed- munds, welliant, "Ei fod i arcs." I Cafwyd ymdrimaeth fanwl ar y mater. Siaradwyd gan W. S. Davies, Dr. A. T. Jones a'r cadeirydd, Yn y bleidlais, cariodd y cyn- i ygiad- J. Charles a T. Edmunds yn etrbyn. i Darllenwyd llyth}T oddiwrth Mr M. Mor- ( gan, goruchwylraa^ Arglwvdd Aberdiw, «oew& atebiad 1 gais y"mvrdd yn gofyn am delerau i ardrethu yr ardd a chwareu-dir Ysgol y j Duffryn, JTI yr hwn y dywedai fod d ar- glwyddiaeth yn barod i ardrethu yr uchod fel y canlyn: Yr ardd am £ 4 Ss, a'r chwar- eu-dir am £5 3s. y flwyddyn, aT y telerau fod Mr Dowling yn cae] cynyrch yr ardd hyd yr 22ain o Awst, 1902, adeg ei ymddi- s-ftyddiad o'r Ysgol. Ar gynygiad Mr W. S. Davies, ac eiliad T. 'Edmunds, pasiwyd i diderbyn y telerau. Yn mhellach yn y llythyr, dywedai Mr Morgan fel hyn, "Tra yn cyflwyno y telerau hyn i'r Bwrdd Ysgol, yr wyf i ddywedyd fod Arglwydd Aberdar yn gofidio f"r iaHtt at ymddygiad y Bwrdd Ysgol yn ymgynyg at osod i fyny hawl i'r tir hwn. Yr oedd yn berffaith wybyddus nad oedd y tir wedi ei gyflwyno i'r Bwrdd Ysgol, nac i'w blaenor- I iaid,, ac yna fod yr hawl o angenrheidrwydd wedi gorphwys ar y ffaith fod Arglwydd Aberdar a'i g}Tndeidiau, drwy eu caredig- rwydd, wedi caniatai defnyddio y tir hwn am gyhyd o amser, fod y Bwrdd yn teimlo fod ganddynt rhyw gymaint o hawl i'w hawlio. Fod cymeryd mantais ar y fath garedigrwydd (efallai y dylaswn ei alw yn wendid) yn peri i'w arglwyddiaeth deimlo yn ddifrifol, ac yn achos iddo beidio ag arfer y fath garedig- rwydd yn y dyfodol. Fod y Bwrdd Ysgol yn ddiameu yn ymwybodol fod y tir ar yr hwn y mae ysgoldai y Duffryn wedi eu hadael- adu wedi eu rhoddi iddynt yn rhad." Parodd darll,eniad y ran yma o'r Hythyr i bawb o'r haelodau deimlo ei fod yn hollol gamanveiniol. Siaradodd y cadeirydd, Dr. A. T. Jones, J. Charles, W. S. Davies, ac ereill yn groew, nad oeddent wedi gwneyd i dim ond eu dyledswydd fel cynrychiolwyr ag oeddent yn gyfrifol i'r trethdalwyr am yr hyn a wnelent. Ar gynygiad J. P. Davies, ac eiliad W. S. Davies, pendeifynwyd fod y clerc i anfon llythyr yn ol i'r penvyl yma: "Nad oedd gan y Bwrdd un ymgais i osod i fyny hawl. 0 foneddigeiddrwydd, dylasai goruchwyliwr Arglwydd Aberdar fod wedi hysbysu Bwrdd Ysgol Llanwonno o'r cyf- newidiadau bwriadedig i'r chwareu-dir. Fod ymddygiad yr Bwrdd wedi bod yn hollol gyson a rheolau cyffredin, a'r gofalon ag oeddent yn symbylu cynrychiolwyr cyhoedd- us, ac nad oedd neb ag oedd wedi clvwed y mynegiadau wnawd yn y Bwrdd pan yn ys- tyried yr achos, allasai ddweyd fod un ys- bryd o annghyfiawnder tuag at Arglwydd Aberdar wedi ei arddangos. Fwy-llys y Bwnldi ydoedd, cael allan yn glir, sefyllfa pethau yn eu perthynas ag Arglwydd Aber- dar, ymddariedolwyr yr ysgolion, a'r Bwrdd, gan eu bod yn atal prydles am dymn byr. Fod cymeryd ymaith y manteision 3 ymddir- iedwyd gan awdurdodau yr Ysgol iddynt, pan ddaeth i feddiant y Bwrdd, wedi eu gwneyd yn awyddus i g;^el barn cyfreithiol mewn. cysylltiad a'r cvfrifoldeb gofvnol. Os oedd dim, ac i bwy os oedd dim, ac yn o gystal i gael allan, a fyddai i'r Bwrdd mewn un- rhyw fodd ymddyrysu wrth ymddygiad y gor- uchwyliwr a'r perchenog wrth gyfvngu y terfvnau, yn gymaint ag fod ychydig o'r hryd- les heb redes allan." Ar gynygiad y Parch. 0. Jones, ac eiliad D Smith, penderfynwyd cymeradwyo i sylw Pwyllgor yr Ysgol Ganolog yn Pontypridd, y priodoldeb i gyflogi arholwr annibynol i'r athraw it arho-li-r athrawon, gan fod Llywodr- aeth yn gwneyd i ffwrdd a hyny o hyn allan.

Advertising