Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

".-------PILSEN I'R DOCTOR…

tABERHQNDDU. )..—

LIcngyfarchiadau.

CWMAMAN. I-

Llwyddiant Cerddorol.

hirwaINT"

MENYW MEWTJ FFLAMIAU. •—>..(y

NODI ON M1N Y FFORDD. -0--

| MOUNTAIN ASH. -| I—0—j

Cymdeithasol.!

L lenyddol

Cvnffhexdtiol, • }

Eisteddfodol !

• :ot! BURRY PORT.j

NODION 0 RHYMNL'

-:0:-TYLORSTOWN. '--0--

CWIsIAFON.

News
Cite
Share

CWIsIAFON. --0-- Organ Recital. 0 --{}- Mr Gali LIawer o ddyrsgwyl sydd wedi bod yn mlaen gan garwyr cerdd dyffrynAfan am noson agoria11 organ newydd capel y Tabernac], M.C. Fel 3rx ydym wedi hysbyfljl bA'S'i yn flaenorol, fod! y frawdoliaeth eglvrjB Tabernad w^edi anturio i'r anturiaeth o gaiI organ costus gwerth oddeutu chwech raflt o bunau, a'r hwn sydd wedi cael ei wrsejlfl gan Conarcher au Gwmni. Yr wythngB cyn y ddiweddar, cwbllia^yd. yr offeryn; a nos I an, Ionawr 23am, cawsom y fraint a'r anrhyd^dd o weled a chlywed- agof- iad yr organ, Bu pob! dda y T abermel mor ffodus at sicrhau gwasanaeth un o'r organwyr gcxaf y wlad i chwareu y jioscm agoriado'l, a hyam ydo-edd y borK-Tldwr Dr. Peace, St. GeorgjPs Hall, Lerpwl, yn cael ei hii-A o gan Gar y Capel, dan, arweiniad Mr W. John, :IT soloists ydoedd, Soprano Miss S. M. Lewis, R.A.M., Ebbw Vale; bass, Mr LI. R. B(% Abertawe, Ni fu a/led ad Tabexnac] mor ilawn usM mvy Ua\1u beth iyrwag, na'r noson yma— daeth pobkjef-ld o bob gv'm.'dogaeth oddetflt* pymtheg milldir o gwmpas er ckwed yr agoiiad. 'Roedd chwareu Dr. Peace vn wx 'd eat' i bawb a. dda-eth yno, yn arbenig t'r rhai hyny ag sydd yn medru chwareu jr organ. Gwefreiddiwyd y gynulleidfa favrr ganddo ar amryw ddaxxi a chwareoodd, niec gyru dynion i arswyd. Dios, Dr Peace oedd y brif sexen ar y noson gr}Tbv ylledig. 'Roer' ef ei hun yn werth y tal am f)-r.t-d i fewn. Gwnaeth y cor ganu amryw o gydgajiau, (:tarir arweiniad Mr W. John, yn gyimdrol iawa, Nid oedd; y cor i fyny a'm disgwyliad; g'at- asent fod yn ilawer gwell. Yr ydym wedi cly"oo hwy yn xhagoxi ar yr hyn y cavrsoia y nosonyma., er hyny, dangosasant ol llmJr hefyd. "Nid cIa, lie gellix gweU." Cymerodd y soprano yn bur dda gan v gynulleidfa, can- odd- darnau chw*aethus, nid fel vr 37dym cael 3-n bur ami gan gantorion, sef vr ysgafn, a hyny ter rnwm cyrha.edd "encore." Na, canodd hon "Entreat me not to leave thee" (Gound); "I will extol thee" (Costa); a chafodd ei hencorio ar yr olaf, a. chawsmn ganddi, "Serenata" din's fel encore. Cam- tores ofalus, melus, ac effeithiol yw Miss Lewis. Am y basser, sef Mr L. R. B<t,?«i, yr oedd ef fel arferol, 3m wir dda, Mae gan hwn la,is bass organaiddi; ac fe ganorM y noson hon yn dda ac effeithiol, nes gwnev*! ei hun- yn wir dderbyrtiol gan y g^nidleidfa fawr. Ei unawdau ydoedd, "Dreams of Angels" (Piccolwrnmi); "O Ruddier than the Cherry" (Handel), ac fe gafodd: ej en- corio yn diiibexswad ax yr oJaf; a cliawTsoai fel encore p.-ft*'do yr u:;>awd deimladwy hono, "How willing my patternal love'' o "Samson," yn effeithiol dros ben. Credwn fod yr oil wedi bod yn lh\yddiant perffaith. ac yr ydym yn dysgrtyl clywed fúd elw gwych wedi ei wneyd f/r "organ adrodd- lariat" Gobeithio fod ehv da wedi ei vvne-vd—dyna ddvmuniad Caxwr CerdSL :í)

YSTALYFERA.