Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

".-------PILSEN I'R DOCTOR…

tABERHQNDDU. )..—

LIcngyfarchiadau.

CWMAMAN. I-

Llwyddiant Cerddorol.

hirwaINT"

MENYW MEWTJ FFLAMIAU. •—>..(y

NODI ON M1N Y FFORDD. -0--

| MOUNTAIN ASH. -| I—0—j

Cymdeithasol.!

L lenyddol

Cvnffhexdtiol, • }

Eisteddfodol !

• :ot! BURRY PORT.j

NODION 0 RHYMNL'

News
Cite
Share

NODION 0 RHYMNL -0-- Croesaw I Hawddamor! Henffydd \VeIl f < Ardderchog Brogram Eisteddfod Cadair Gwent, Rhymni. Heddyw, dyma, ef wedi dyfod o'r wasg i "wyneb haul—Bygad goleuni." Mae ar ei. vyneb hardd dri thraethawd--un ar 'WreidcEoldeb," a thri gini i'r goreu. Ceax cvTnaint a hyny o wreidd- ioldeb am dri gini, os na cher ^chwan- eg ns."r testyn. Maa yma ddtu gmi am farwnad i "Ganon," ac amryw ereill Ifai hyd at yr englyn Unodl Union, testyn yr hwn I sydd yn edxych fel atodaad i destyn Englyn Eisteddfod Genedlaethol Merthyr Mae testyn v gadair gerbxon er's tri cbwaiter blwyddyn, sef "Gwlad G-A-ent." Myrnvy y gehrir hi yn awr. Rhoddwyd yr enw Gw-ent i wlad yr Essylliad gan y Rbufeindaid, sef Gwlad Duties Gawl, am ei bod mor bryd- ferth i)n dyffrynoedd, ac rnor gv-foethog ei mynyddoedd mwnawl. Gwlad dyffrynoedd Wysg, a'r Gwy,. a'r Fymvy—gwlad "Bord Gxon" Arthur—gwl aid! Esgobaeth gv-ntaf Sent Dewd—gwlad Ca.rtref Ifor Hael—givlad Cas- telli Monmouth, Caerwent, Radian. Fermi, etc.—gwlad chwareule Cilfarh Hafren—a gwlad y disgwyliwn awdl fendigecSg ami Bydd cadair dderw gerfiedi^ i'r goreu, gwerth pedwar gini, a. thri gmi o wobr. Bycd Nathan Wyn yn eich pwyrso feixddiori. a chwi addefweh nad oes gnro arno am fam a. chydwybod-~y ddau beth i woeTd b<rn- t iad. Pe bai ei frawd, Dyfed, neu ei gyfait1 j Bnnfab, vn ei dafnl, ni chelent 000, eu pwy sau. Mi weddiaf fin-au am: i..chwi gael gwiith v duwiau gyila Gwlad Gwent, ac hefyd air: duwiau gyila Gwlad Gwent, ac hefyd air: nodded y seintiau rhag i chwd wn*eyd "CW111- bwlet o'r Canon. Ehdai y rhan gerddoroi i gyfrroi corau ac arweinydtdioo Gwent a Mor- ganwg. Mae £30 i gor cymysg am ganu, "Senli Out Thy Light" (Gounod), yn uchel yn y farchnad. Eto, ^20 5 Gor Meibkm am ganu: "Monks War Song" "Dr. Pairv. yn g)'dweddol i gorau g">,ychicn./ Wrth gwrr, bydd Cox Meibion envrog Rhjtnni yn gada-ei tomen ei hun eleni i geiliogod dyeithr i ganu ami. Byddi Francis'' Lloyd, Mus. Bac., ac arwr dau gant punau Merthyr yn cydi-dafoli. Bydd yma dair -A-OUT i fecn- 7 gyn y cyrn pres. Mae yn bryd i mi adael yr Eisteddfod ymca. a myn'd at rywbeth mwy svlweddol, yw shap gwep ambell un, mi debygaf. Y. el, fe awn i'r capel. Yn ddiweddaJ", rhoddodd eg- lwys Brynhyfryd alwad i Mr B. S. Evsns; Cofeg Trefecca, i ymgymexyd a bod :11. fugail ibraidd1 y Bryn. Bu yr alwad yn effeithiol, ac yntau wedi ad-daw esgyn y Bryn at y praidd ar ddiwedd tymor y Cofcg hiir-ddydd haf—adeg ddymunol i 'fugeilio.' Un o blant Cwmaman, Aberd«ir, yw Mr Evans, ac yn debyg o ddyfod: yn un o IihoeI- ion wyth" y doniau gynt. 'Dymunaf ixxidi o saw calonog iddo iRhpnni a dymunaf fe,n,lith y nef ar y briod-as. Mae y Cymdeithasarj, Llenyddvl Jl1 fy y ac iach gyda ni drwy y rhew a'r eira, Yr wythnos hon a'r wythnos ddiweddaf, cafodd Cymru Fydd Camo gyrddau llwyddianius. Daxllenodd Dewi Camo- ba.pyr- galluog ar "Berthynas Addysg a Chrefydd," a JIra T. Jones, bapyr rhagorol ar "Rnskin," dan lyw- yddiaeth y Parch. T. Powell. Cafodd Cym- deithas y Llyfrgell noson hvyl ic^, dan fv-V- yddiaeth Mr A. Finch. Yito yr oedd Mr Elias Jones yn ei hwyliau ar arddull ysgrif- en wyr Hanesy^ddiaieth; a di Ivnw\_d ef gan Mr Curtis, Mr Conway, a Mr" Octavius Evans, etc. w Dyma englyn doniol welais pwy ddydd i'r meddwyn. Idwydfryn Hwfa yw yr awdwr Fe losgaist dy fol a wis.gi-cysgai st Uwch- casgen o frandi; Ddiwrnod tost ddaw arnat ti- a H el esgyrniJw hail losgi. Owain Glyndwr.

-:0:-TYLORSTOWN. '--0--

CWIsIAFON.

YSTALYFERA.