Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

".-------PILSEN I'R DOCTOR…

tABERHQNDDU. )..—

LIcngyfarchiadau.

CWMAMAN. I-

Llwyddiant Cerddorol.

hirwaINT"

MENYW MEWTJ FFLAMIAU. •—>..(y

NODI ON M1N Y FFORDD. -0--

| MOUNTAIN ASH. -| I—0—j

Cymdeithasol.!

L lenyddol

Cvnffhexdtiol, • }

Eisteddfodol !

• :ot! BURRY PORT.j

News
Cite
Share

• :ot BURRY PORT. j -0-- Cyngherddau Liwyddianus. J —•— Nos. Sad-^vm a nos Fawrth, Ionawr 2sa'in' a/r zSam, 1902, cynaliodii eglwys Caxroel, Pernbxe, ei chjngherddau blynv-ddol. Yr oedd y gyngherdd g)-TTtaf yn y Capel, y Parchedig J. H. Rees, eu gweinidog, yn llywyddu. Er -fod yr hini yn anvy daeth yno yn mhell cyn dech- reu, dorf o bobl o bell ac agos. Wedi ar- aeth fer ond yn hyn:od; bwrpasol, galwodd y cadeiry dd ar Mx Roberts, y perdonydd, i gychwyn trwy gael unawdl ar y berdoneg, 3-n dilym gan Miss Thomas,, Llanelli, Gipsy Maiden I." yn dderbyniol dros ben. I gan- lyn hyn cawsom garni penillion gy7da'r delyn- gan yr adn-abyckius ac enwog ddatganw* Eos Dar, a'r telynor Mr Tom Brvant yn t}-nu'r tanau. Yr oedd hyn yn newydd-beth yn yr ardal, ac nid: bychain oedd y mwyn- had. Cawsant dderbyniad gwresog, a buont hwy a'r dorf yn gyfeillion agos trwy y nos. Mae y ddau gyfaill hyn yn deall eu gilydd yn arddercnog. Mr Evan Evans, Morriston, oedd y 'basser' i fod; ond methodd a dod trwy ei fod! yn glaf; ond daeth. ei frawd, Mr David Evans, a llanwodd ei le yn gampus. Bu Mr Rees, o Brurry Port, yn chwareu y crwth pi feistrolgar. Canodd Cor y Capel, o dan arweiniad Mr Tom Williams ,Blaen-y- berllan, yn deilwng o'r ganmoliaeth uchaf, yn donyddiaeth yn hynod Ian, a'r arddeall yn orphenedig. Yr oedd y boneddigesan yn edrych yn hardd. Hon oedd y gyntaf o'r ddwy gyngherdd, ac nid wyf yn meddwl fod, neb w^i ei siomi. Canwx' "Hen Wlad fy Nhadau'' i ddiweddu, 'Eos Dar yn arwain. Nos Fawrth canlynol, o dan lywyddiaeth Dr. Williams, yn y Parish Hall, cymerodd yr un cwmnii ran oddigerth fod Mr Evan Evans yn bresenol y waith hon. Yr oedd yr ystafell wedi ei gorlanw, ond cafwyd gwrandawiad a thrén rhagorol—Mrs Thomas N-n,c,am cystal ag erioed, a.. Mr Evan: o Dreforris, yn cael derbyniad calonog hawdd oeddi deall ei fod yn dioddef oddiwrth effeith- iau. anwyd, Ni fu canu penillion yn yr ax- dal trwy wybod i mi o'r blaen. Ond gwn, Mr Gol., mai raid dyma y tro olaf. Yr oedd yr Eos yn ei hwyliau goreu yn canu yn ar- dderchog, yn gorfod ufyddha-u i, ail-ganu; a thelyn Hen Walia i'w chlywed vn ei man goxeiu-sicr fodi Mr Tom Hnatit yn delynor o'r fath oreu. Bu raid: iddo yntau, hefyd, ufyddhau i ail-chwareu. Canodd- y cor hef- I j1j¡ yn gampus y nos hon. Gobeithio y bydd ¡ iddynt h\vy a'u haxweinydd i ymserchu yn eu gib'-dd a chadw mewn dyfal ymarferiad, ac eiddunwn yn yr agos b3,dd yn ofynol i'r coxau cylchynol i fod 3m ofalus, neu fe coxau cylchynol i fod yn ofalus, neu fe enilla y cor addawol hwn eu llawryf oddi- armnt. Rhoddodd Mri. Roberts a Rees ar eu hofferynau y berdoneg a'r crwth, fodd>- onrvydd mawr. Talwyd y diolchiadaiu, ar- ferol yn wresog, a phawb yn dyheu am glyw- ■ed 3- delyn a'r hen, ganu yn fuan buan eto. Fel hyn cana'r Eos: Yn M lu-mbre mae'r merched glana, Yn M lu-mbre mae'r merched glana, 'D'oes o;u gwell o fewn hen Walia, Hwyr a boreu maent yn gwenu, 1 Nes denu'r llancrau oil i'w caryk I Hir gofir am gydan fr penillion vn ol dull y I>e, Llon^farehwi! T^aiiroel a7j gweinidog gweithgar a,r Iwyddiant diail eu f yad>^rddau. a theiml vm yn ddioJchgar idd. ynt am ddod aJr delyili S. chanu peniffion j'n hardal. Metus, moes eto, :o: —• yien Ardafyddf. ¡

NODION 0 RHYMNL'

-:0:-TYLORSTOWN. '--0--

CWIsIAFON.

YSTALYFERA.