Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

".-------PILSEN I'R DOCTOR…

tABERHQNDDU. )..—

LIcngyfarchiadau.

CWMAMAN. I-

Llwyddiant Cerddorol.

hirwaINT"

MENYW MEWTJ FFLAMIAU. •—>..(y

NODI ON M1N Y FFORDD. -0--

News
Cite
Share

NODI ON M1N Y FFORDD. -0-- GAN EOS HAFOD. Mae achos Methodiistaidd ya Sherwood, Lhvynypia, yn llewyrchus. Clywaf fod- 74 a ysgolheigion ar lyfrau yr Ysgol Sul. Mae y nifer ar lyfr yr eglwys hefyd yn galonogol. Bwriedir adeiladu festri cyn hir. Yn bres- enol cynhelir y cyfarfodydd yn ysgoldy y Bwrdd Addysg. Cychwynwyd yr achos beth amser yn ol, a phles-er deall fod ei syl- I fatimyr yn derbyn cefnogaeth, Ymddeng- ys mai canghen yw hon o Bethania, Llwyn- ypia. -()-- Nos Sadwrn, Sul, a'r Llun <liwedd;if> cyn- aliodd eglwys Siloh, perthynol i'r Wesleyaid Cymreig Tonypan-uy, ei chyfarfodydd pre- gethu. Sicrhawyd gwasanaeth y inarch, Henry Hughes, Ferndale; a T. O. Jones (Tryfan), Llanrhaiadr, Oswestry. Mwynha- wyd oedfacn rhagorol. Cawn fod y Parch. W. Morris (Rhosynog), Treorci, yn raddol wella. Bemir, yn an- ffodus, na fydd yn alluog i bregethu yn her- wydd ei gystudd blin am beth amser. Der- bynia gyiiymdeimlad cyffredinol. -0- Mae copi o "Odlau Gwyngyll" wedi ei dderbyn. Cynwysa farddo-niaeth naturiol ac o nodwedd hollol Gymreig. Dexbynia Horiaeth axbenigrwydd yn nghyd a chyfeir- iadau ereill. Cyfaill yw ef sydd wed'i gwneyd gwasanaeth mawr i'w wlad a'i gen- edl. Gogleddwr teilwng ydyw, a chymer ei ffug-enw oddiwrth Llanfair-pwll-gwyngyll. Mae yn hen gyfaill ffyddlon a mynwesol i awdwr y Nodion hyn, a llu ereill yn mheU ac agos. Pris y llyfryn yw 6c. Blin dieall fod, Dr. D:. E. Edwards, Ton- ypandy, yn wael iawn ei iechyd. Mae ei gyflwr peryglus wedi bod yn achos o bryder a goifid neilldiuol am rai dyddiau os nad v^'thnosau. Cymro serchog" ydJyw, a chyf- rifir ef yn feddyg medrus. Mae wedi gwein- yddu fel meddyg yn y cylchoedd hyn am flynyddau lawer. Cofns genyf am dano yn ardal Clydach Vale, a mawr hoffid ef fel meddyg galluog a pharchus. Hyderwn y daw yn well, a hyny yn fuan. --0-- Yn Festri Bodringallt, nos Fercher di- weddaf, cynaliodd aelodau pexthynol i Deml Penrhys, o Urdd y Temlwyr Da, gyfarfodl llewyrchus iawn o dan lyAvy-ddiaeth Mr Thos. Harries, maelwr, Ystrad roadi Yn ychwan- egol at araeth bwrpasol a,r "Ddirwes-t, beth feddyiia?" gan y Parch. Thomas Lloyd, Bethel, gwrandawyd adroddiadau, unawdau, etc., yn ystod y gweithrcdiadau. Mae y gymdieithas hon yn parhau i weithio gyda chysondeb, a chawn ei bod yn henill nerth, „■ .Qfc. Cyfaill adnabj-ddus yni y R bond da yw 1 *r John Edw>ardsi Brittajida, ger Poxth. Ma wedi llamv y cylch o swydldog tanddaearol }a. nglofa Llwyncelyn, a man" neu ddau arall, am hir amser. Cafodd dysteb anxhydeddus .am ei lafur fel ysgrifenydd medrus cym- djeithais Ddyngarol (Benefit Society) Brittan- ia. Brodor ydyw o ard:al Tregolwyn, ac yn gyfeiilgar adnabyddir ef fel John Txegolwyn. GOifidi gvvybod! ei fod yn beryglus o wael, ac fod y dolux sydd yn ei flino o- natur boenus iawn. Mae yn Gymro naturiol, ac wedi, bod yn llafurus dirwy oes. --(»- Cawn fod cynydd amlwgiavm yn cymeryd lie yn aelodélJeth eglwysig Bethany, Gelli. Perthyna y ddea-dell hon i'r Methodistiaid Seisnig, a'r gweinidog yw y Parch. J. W. | Mathews. Cyferiwyd yn barod genym fodi cyffro cyffel yb yn cymeryd lie yn egiwysi ereill gwahanol enwadau y cylchoedd hyn. --0-- Cynaliwyd; cyfaafod addysgiadol yn ngfyn a eglwys y Dyffryn, T.C., Ystrad, nos Fercher diweddaf, dlan lywyddiaeth y cyfaill siriol Mr Thomas Evans, Stanley road, yT hwn a adnabyddir yn ba,rchus fiel "Sar y Bord." Mae wedi llanw y cylch, o saer Bwrdd Addysg y Rhondda am faith flwydidi gyda boddlon- rwydd. Beirniad yr oil oetM' preswylydd o ardal Ystrad, Rhondda. Cafwyd cystadleu-1 aeth dderbynioil, a gwnaed: ychwanegu. dnvy gael adroddiadau a chaneuon. Cafwyd syl-1 wadajui hefyd gan, y Parch. Philip Gelly, y gweinidog, a Mr Thomas Davies, Teifi House, a gwnaeth Mr Adams ei ran fel vs- grifenydd- yn ddeheuig. -0- G^'xandawoddJ Cymxodoxion y Rhondda ar anerchiadi cynvrysfawx a dyddolfol nos Fawrth, Iona"™r 28ain, yn festri Jerusalem, j Ton, gan Mr D. M. Richards, Wenallt, Aber- i dar. Llywyddwyd yn hapus gan yr Hen- adur E. H. Davies Y.H., Pentre. AgoTwyd y cyfarfod gan y cadeirydidi a dih-nwyd ar yr haxmoneg gan Miss Bessie Richards, Aber- dar. Y te,styn oedd, HCymru yn y Ganrif o'r Blaen." Cyfeiriodd1 Mr Richards, yn nghan-1 ol mynych gymexadwyaethati, at sefyl1 fa. gyrndieithasol, moesol, a' chrefyddol y cyf- i nod pwysig hwnw. Profoddl gynydd arnlwg drwy weithgarwch y werinl bobl yn nglyn a symudiadau dai onus. Cyflwyn wyd y ddeu-1 awd, "Dring, dring i fyny/' gan Mri. B. Devonald a W. "Davies. Enillodd ymdr.ech- ion y ilaxlithyddi ffafr Mri. John Rees (brawd Alaw Ddu), B. Devonald, John Jones, ac ereill wnaeth eu gwrando. Gwnaed y cvniulliad i fyny o foneddigesau a bon- I eddigion o ddysg a, dydanwad. -0-- -v. Llamvyd arM y Ton a'r rhai cylchynol dydd Ian diweddaf gan ruddfanau perthyn- asau ai chyfeillion y ddiweddar chwaer Miss Mary Davies, 26, Whitefield road, drwy iddi losgi i farwolaeth prydnawn y dydd a nod- w) d.; Cafd'H en ma-m- achlvsuri fynd i'r lloft, 1 C1 thra yr oedd, Mrs Davies wrth orchwyl o dxefnu yno, bemiir .iV n>erch anffodus gael ffit, nes cwympodid ar y tan. Cyinerodd- ei diilad dan, a llosgodd raor ddychrynllyd fel y bu farw mewn ychydig amser ar ol hyny. Dywedir fod ei hysg>rechfe}rdd yn doxcalon- iii'S a chalon-xwygol; ac achosodd hyn, deim- ladau drylliog i'w mam ac ereilL Gvvxiaed yr hyn oedd bosibl er achub ei, bywyd, ond marw wnaeth feI. y dywooyd. -0- Gwelodd yr ymadawedig 34 o flwyddi, a merch ydoedd i'r diweddar lvfI Wilham Davies, gynt Penvdarren, ger Merthyr. Bit ef farw ddeng mlynedd ar huga'tn yn 01 gan adael gweddw (Mrs. Francis Davies) ac am- ryw o blant alaru eu colled. Plant ereill iddo ydynt, Mrs Esther Thomas, Whitefieiu road, Ton; Airs Stafford, Poarthj Mri. Tom iJavies, Cnurcn road, ion; a ivawara Davies, yr hwni sydd gartref gyda ei fam. Aelododvdi Miss Davies yn addoldy Bethesda, A., yr ardal ai enwyd olaf, a pherthynai i deulu parchus ia-wn. Cydtymdeimlir yn ddwys a hwynt yn eu dwfn hiraieth ar ol un oedd anwyl iawn yn eu golwg a'r cymydog- z;1 ion. --0-- Gadawodd y diweddar Mr Rees Rees, tanwr tanddaearol glofa, y Gelli, weddw ac wyth ar ei ol. Cafodd ei ddiwedd rhai misoedd yn ol yn y lofa tic hod, Cawn fad y Mri Cory a'i Frodyr, sef perchenogion y gwaith, yn bwriadu caellle i ddKvy o'i ferch- j eel bychain yn y Muller's Home, Bryste. Canmolir eu gweithredi yri fawt, gan y cant | yno fanteision addysg uwchraddol mewn Ilawer ystyr. Bydd hyn yn ysgafnhau gofal a thra,ul i'w mam alarus a pharchus, Maent yn deulu sy'n hoff iawn o'u gilydd, a bydd! yr ymadawiad yn un Ceded i'w oddef er yn fan- teisiol iddynt. Perthynant i eghvys Bryn Seion, Gelli, a gwyddom fod y Parch. J. Gwenffrwdi Evans, eu gweinidog, wedi gwneyd ei oreu dtrostynt yn eu galar ar ol tad na welodd un rhwystr yn ormoo, i'w orchfygu er mwyn cyswx ei wraig a'i deulu. .¡ --0-- Dydd Sul diweddif, Chwefrox zil, cynal- iwyd cyfaxfodydd! yn nglyn a, Sefydliad Affri- canaidd Colwyn Bay, yn addoldai Moriah, Pentre; Nebo, Ystrad; a Hebron, Tom Cy- merwyd rhan ynddynt gan y Paxchn. T. Davies, Anthony Williams, a E. W. Davies, ac ereill. Siaradwyd, canwyd, ac aexodd- wyd yn ystod y cyfarfodydd gan Mr Josepli Morford,sef un o efrydwyr y sefydliad uch- od. Daeth tyrfaoedds yn nghyd, a chafwyd adeiladaeth wrth glywed sylwedd 01 amryw- iaeth. Casglwyd at Drysoifa. y SefydHad yn mhob cyf a.rf oct -()- Nos lau diweddaf, cafodd aelodau cor: eghvys Sant Pedr, Pentre, fwynhad swrper drwy haelioni a charedignvydd eu hedmyg- wyr. Yr arweinydd chwaethus yw Mr R. W. Griffiths, un o athxawon cynoxthwvol Ysgol Ddyddiol y Ton. Cymerodd y wledd le yn ysgoldy perthynol i'r eghvys uchod. Treul- ivyd noson ddted-wydd, a daeth nifer luosog yn nghyd er dangos eu boddlonxwydd yn ngweithgarwch y cox a'r arweinydd. -:0: T

| MOUNTAIN ASH. -| I—0—j

Cymdeithasol.!

L lenyddol

Cvnffhexdtiol, • }

Eisteddfodol !

• :ot! BURRY PORT.j

NODION 0 RHYMNL'

-:0:-TYLORSTOWN. '--0--

CWIsIAFON.

YSTALYFERA.